Přišel čas očistit jméno (armádního generála) Lva Prchaly


(13. 12. 2023) – Očistit jméno Lva Prchaly, potažmo navrácení mu vojenské hodnosti armádního generála, bylo motem semináře, který ve středu 6. prosince 2023 spolu s Ministerstvem obrany ČR uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů v pražském hotelu DAP. Celá konference je k dispozici na ústavním youtube kanálu ve třech záznamech: 1. panel, 2. panel a 3. panel.

Armádní generál Lev Prchala, úspěšný legionářský velitel a nositel mnoha vyznamenání, patřil mezi elitu meziválečné československé armády. V březnu 1939 velel vojenské obraně Podkarpatské Rusi před maďarskou invazí. V květnu 1939 uprchl z okupované vlasti do Polska, kde založil první zahraniční jednotku českého protinacistického vojenského odboje. Po napadení Polska Německou říší a Sovětským svazem se mu podařilo uniknout sovětskému zajetí a dostat se do Paříže, kde se formovalo česko-slovenské politické a vojenské odbojové centrum. Prchala byl nejvýše postaveným bývalým československým vojenským velitelem s nejvyšší hodností, ale na základě křivého obvinění byl postaven mimo službu a po celou dobu války mu bylo znemožněno podílet se na vedení odboje. V roce 1942 začal v Londýně veřejně vystupovat v čele české politické opozice proti prozatímní československé vládě v zahraničí řízené Edvardem Benešem. Po skončení války se Prchalova skupina přejmenovala na Český národní výbor v Londýně a postupně se proměnila v početnější organizaci. Vystupovala jako opozice proti poválečné pseudodemokratické československé vládě Národní fronty a po únoru 1948 vyhlásila jako první česká organizace protikomunistický odboj. Prchala byl už v létě 1945 vládou Národní fronty zbaven generálské hodnosti a prohlášen za zrádce. Tento dehonestující stav udržovaný i dál vládnoucími komunisty kupodivu neskončil s pádem totalitního režimu. Nadešel po více než třech desetiletích čas očistit jeho jméno a navrátit mu odebranou generálskou hodnost?


Seminář Lev Prchala – hrdina ostouzený a zapomenutý, organizovaný Ústavem pro studium totalitních režimů spolu s Ministerstvem národní obrany ČR k tomu měl napomoci. „Pro mě je Lev Prchala jednoznačně armádním generálem. S tou hanbou, s tou nesmyslnou degradací na vojína je potřeba se vyrovnat nejenom britským právním řádem, ale i tady u nás,“ připomněl na akci jeden z přednášejících historiků Eduard Stehlík z Památníku Lidice. Ten ve svém příspěvku přiblížil postoje a činy vojáka Lva Prchaly v roce 1938, historik Daniel PovolnýÚstavu pro studium totalitních režimů zase popsal jeho válečné tažení v barvách československých legií v Rusku, potažmo v Sovětském svazu a Pavel Šrámek ze Státního okresního archivu ve Zlíně se věnoval jeho vojenským aktivitám v meziválečném období. Jan Cholínský, historik Ústavu pro studium totalitních režimů představil Lva Prchalu jako představitele protikomunistického odboje v exilu, Beáta Katrebová Blehová ze slovenského Ústavu pamäti národa popsala Prchalovy kontakty se slovenským politickým exilem v letech 1943 až 1952. V závěrečném panelu zazněl příspěvek Kamila NedvědickéhoÚstavu pro studium totalitních režimů, jenž připomněl Prchalovy soudní a mimosoudní procesy jak v Československu, tak ve Velké Británii. A zástupce Ministerstva obrany ČR Jan Mikulík na závěr seznámil s oceněním Lva Prchaly podle zákona č. 262/2011 Sb.

Jestli jméno Lva Prchaly bude konečně očištěno a stane-li se opětovně armádním generálem, ukáže čas. „Pro mě je to především statečný člověk, který – přestože z hlediska historického se dá říci, že nezvítězil –, tak ve správnou chvíli dělal a říkal správné věci,“ řekl na závěr historik a garant semináře Jan CholínskýÚstavu pro studium totalitních režimů.Připravil MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Přemysl Fialka a Martin Vacek

Související: