Aktuality — archiv

prosinec 2008

Školní vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha 19. prosince 2008 – Ústav pro studium totalitních režimů zřídil v rámci Odboru zkoumání pracovní skupinu, která se zabývá vzděláváním nejen žáků, ale i učitelů a to na středních školách. Hlavním cílem je spolupráce se školami, jejich didaktická…

Multimediální vzdělávací DVD 1968 – zmařené naděje

Praha 19. prosince 2008 – Výuka dějepisu má (mimo jiné) směřovat k rozvoji kritického myšlení, k rozlišování mezi reálnými a fiktivními ději, k rozpoznání manipulací. Jednou z účinných strategií naplňující deklarované cíle je i práce s filmovým médiem…

listopad 2008

První tisková konference Ústavu pro studium totalitních režimů

1. února 2008 – Na první tiskové konferenci prezentoval ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů spolu se členy Rady Ústavu definitivní vznik Ústavu i jemu podřízeného Archivu bezpečnostních složek. Zúčastněným novinářům ukázal vzorky archiválií a dokumentů, které Archiv dnešního…

Výstava – Tváře moci

Brno – 23. října 2008 – Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a Městská část Brno–střed pořádají výstavu „Tváře moci“, která bude veřejnosti představena v termínu od 28. října do 26. listopadu 2008 na náměstí Svobody v…

„Tváře moci“ v Praze

V pátek 14.listopadu 2008 byla na Václavském náměstí v Praze zahájena výstava „Tváře moci“, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek a Městskou částí Praha 1, jejíž starosta Petr Hejma společně se starostkou…