Stanislava Vodičková (ed.): Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti

Kniha sleduje životní osudy arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana a představuje ho jako aktivního účastníka dramatických dějin 20. století. Přibližuje jeho charakter, hodnoty a úctu k morálním principům, jež ho dostaly do konfliktu s totalitní mocí.
Nejprve prošel nacistickými věznicemi a koncentračním táborem a právě v těchto místech utrpení se naplno projevilo jeho ryzí křesťanství. Po válce byl zvolen pražským arcibiskupem. Stál v čele domácí katolické církve ve chvíli, kdy se moci v zemi chopili komunisté. Ti charismatického arcibiskupa nejprve šestnáct let internovali a poté vykázali do exilu. Tolik se obávali jeho vlivu a obliby ve společnosti, že nedovolili jeho návrat do vlasti ani po smrti. Z vůle papeže Pavla VI. byly ostatky kardinála Berana 22. května 1969 uloženy v bazilice sv. Petra v Římě a setrvaly tam až do 19. dubna 2018, kdy byly slavnostně vyzdviženy a převezeny do katedrály sv. Víta v Praze.
Publikace obsahuje řadu dosud nepublikovaných fotografií a také eseje a reflexe našich církevních a státních představitelů, kteří se zamýšlejí nad osobností kardinála Berana a jeho odkazem pro dnešní dobu.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Katolický týdeník – ÚSTR, Praha 2018, 1. vydání, váz., 240 s., ISBN 978-80-86615-57-8 (Katolický týdeník), ISBN 978-80-88292-10-4 (ÚSTR)

Knihu Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách Karmelitánského knihkupectví.