V pátek 30. listopadu budou v Plzni umístěny tři pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ Takové je motto projektu Poslední adresa, který již druhým rokem běží v České republice. Smyslem projektu je uctění konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni či zemřeli ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní cedulka.

V pátek 30. listopadu 2018 ke stávajícím tabulkám přibydou tři další. Ve 13:30 budou slavnostně umístěny dvě plakety na adrese Jablonského 898 / 16, Plzeň – Slovany důstojníkům Josefu Kučerovi a Václavu Ženíškovi, kteří bydleli ve stejném domě a oba byli v rámci politického procesu zatčeni a odsouzeni k trestu smrti. V případě Josefa Kučery byl původně vynesen trest doživotního vězení, ten se však patrně zdál prokurátorovi JUDr. Jaroslavu Dlouhému příliš mírný, a tak se proti němu odvolal k Nejvyššímu soudu, který jeho odvolání vyhověl a trest změnil na trest smrti provazem. Václav Ženíšek byl popraven na popravišti pankrácké věznice 13. listopadu, Josef Kučera byl popraven následujícího dne, tedy 14. listopadu. Oba důstojníky vojenský soud po roce 1990 plně rehabilitoval a prezident Václav Havel je in memoriam povýšil na plukovníky. O perzekučním zásahu proti důstojníkům československé armády na místě promluví historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Mallota. Účast na slavnostní akci přislíbili také potomci a příbuzní obou popravených důstojníků.

Tentýž den, 30. listopadu v 15 hodin na budově bezprostředně před vstupem do věznice Bory, na adrese Klatovská třída 2868/218, Plzeň – Jižní Předměstí, bude umístěna plaketa vězeňskému dozorci Čeňku Petelíkovi, popravenému 23. května 1950. O případu Čeňka Petelíka a tzv. Borském procesu proti dozorcům a politickým vězňům ve věznici Bory na místě promluví Ondřej Hladík z Kabinetu archivace a dokumentace Vězeňské služby ČR. Účast na slavnostním umístění pamětní plakety přislíbila dcera Čeňka Petelíka a další příbuzní.

Nenápadné tabulky velikosti dlaně obsahující základní údaje o perzekvovaném jsou umístěny na dům, v němž měl daný člověk poslední adresu před tím, než se dostal do soukolí represivního aparátu, v jehož důsledku zemřel. Předobrazem projektu se staly dlažební kostky Stolpersteine, které v evropských městech připomínají oběti holokaustu.

Projekt Poslední adresa v České republice podporuje Ústav pro studium totalitních režimů, organizace Gulag.cz, sdružení Političtí vězni.cz a Memorial Česká republika. První tabulky byly umístěny v červnu 2017 (viz http://posledniadresa.cz/files/TZ-posledni-adresa.docx). V současné době můžete nalézt tabulky Poslední adresy kromě České republiky také v Rusku, Ukrajině, Moldavsku a Gruzii.

Poslední adresa nechce připomínat pouze osudy významných lidí, je především památníkem běžných občanů. Iniciovat umístění tabulky může kdokoliv – příbuzní, obyvatelé domu nebo studenti, kteří se osudy perzekvovaných zabývají v hodinách historie. O umístění tabulky je možné požádat prostřednictví webové stránky www.posledniadresa.cz.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Poslední adresa Editu Jirákovou: tel. 604 123 798, e-mail: edita.jirakova@ustrcr.cz.