Zveme na výstavu Jan Palach 1969/2019

  • Termín: Od 16. 01. 2019, 11:00 do 30. 01. 2019
  • Místo konání: Václavské náměstí, Praha 1

Výstava představuje životní příběh studenta Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v Praze. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat necelých pět měsíců po srpnové okupaci Československa. Palachův protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím prostředí, ale rovněž v zahraničí. U příležitosti jeho padesátého výročí byla tato výstava (poprvé byla v roce 2009 vystavena v Karolinu pod názvem Jan Palach ´69) upravena a doplněna o nové výsledky historického bádání, včetně informací o dalších „živých pochodních“ v sovětském bloku. Výstava navazuje na knihu Jan Palach ´69 (Praha 2009), výstavu Živé pochodně 1963–2013 (Praha 2013) a webový projekt www.janpalach.cz (2012–2019).

Vernisáž výstavy Jan Palach 1969/2019 proběhla ve středu 16. ledna 2019 v 11 hodin v horní části Václavského náměstí za účasti spoluautora výstavy Petra Blažka, písničkáře Bohdana Mikoláška a dalších hostů.

 Vernisáž výstavy je součástí projektu Jan Palach – naše svědomí

Autoři výstavy: Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš

Aktualizace výstavy: Petr Blažek

Grafik: Jáchym Šerých

Organizátoři výstavy:

Ústav pro studium totalitních režimů

Národní muzeum

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Umění bez bariér

Fotogalerie