Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války

  • Koncepce výstavy: Zuzana Jürgens (České centrum, Mnichov), Prokop Tomek (Vojenský historický ústav, Praha)
  • Texty výstavy: Prokop Tomek
  • Produkce: Lukáš Jiřička, Michal Hroza
  • Grafika: Jaroslav Ježek
  • Anglický překlad: Coilín O’Connor
  • Německý překlad: Anett Browarzik
  • Rozhovory a portréty: Nasiba Abbasová, Annelie Bachmaier, Margarethe Barié, Maria Dokic, Patricia Erkenberg, Mariya Heinbockel, Almut Karl, Monika Kindermann, Lisa Kitter, Iryna Lukashuk, Susanne Paul, Thomas Rabl, Maria Romanski, Sandra Szczesniak, Annik Trauzettel, David Wenig (studenti programu magisterské studijní specializace východní evropská studia na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a Universität Regensburg) pod vedením Ruth Schneider a Raoula Eshelmana
  • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů, České centrum v Mnichově, Vojenský historický ústav a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově
  • Poděkování: Petr Brod, Anneli Ute Gabanyi, Leszek Gawlikowski, Ludmil Janev, Jenny Keiser, Nina Kozlowski, Aleksander Menharda, Renata Rosenbusch, Kristina Váňová, Památník Karla Čapka, RFE / RL – Archiv ruské redakce
  • Výstavní panely:


Vernisáže výstavy


Vernisáž výstavy (Vilnius, 22. ledna 2015)

Dne 22. ledna 2015 byla v galerii Litevské komise pro UNESCO zahájena výstava Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války, připravená Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českým centrem v Mnichově, Studijním programem Východoevropská studia LMU a Univerzitou Regensburg. Výstava Hlasy svobody přibližuje historii Rádia Svobodná Evropa (RFE) od zahájení činnosti ve Spojených státech přes počátky vysílání v Mnichově (1951) až po přestěhování redakce do Prahy v roce 1994. Na pozadí vývoje RFE jsou předestřeny důležité milníky studené války – Maďarské povstání roku 1956, jaderná katastrofa v Černobylu, sametová revoluce v Československu. Výstava je také věnována osobnostem, které se podílely na činnosti pěti redakcí – československé, polské, bulharské, rumunské a maďarské. Výstavu zahájila generální tajemnice Litevské komise pro UNESCO Marija Dremaite, docentka Fakulty historie Vilniuské univerzity, která poděkovala Velvyslanectví České republiky a Ústavu pro studium totalitních režimů za možnost zapůjčení expozice dokumentující činnost rozhlasové stanice, pro Litvu velmi klíčové. Zdůraznila zároveň význam svobody slova v období studené války a také fakt, že se touto výstavou připomíná 13. únor – Světový den Rozhlasu, jehož cílem je zvýšit povědomí o významu rozhlasu jak u veřejnosti, tak u dalších médií. Velvyslanec České republiky v Litvě Bohumil Mazánek poděkoval galerii Litevské komise pro UNESCO za spolupráci, představil koncepci a záměr výstavy a krátce promluvil o RFE působící v Praze. Během vernisáže se slova ujala také historička Fakulty Historie Vilniuské univerzity Inga Arlauskaitė Zakšauskienė, která seznámila přítomné s historií Rádia Svobodná Evropa v Litvě. Politolog Kestutis Girnius, dlouholetý korespondent a bývalý redaktor litevské redakce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově a v Praze, se podělil s ostatními o své vzpomínky a zkušenosti. Zahájení výstavy se zúčastnili členové vilniuského diplomatického sboru, historikové, bývalí zaměstnanci litevské redakce Rádia Svobodná Evropa: Darius Udrys – současný prorektor Evropské humanitní univerzity (běloruská exilová univerzita), Mykolas Drunga – dlouholetý redaktor Rádia Svobodná Evropa v Praze a ve Vilniusu, současný překladatel Laimantas Jonušys, zástupci Seimu Litevské republiky, zástupci ministerstva zahraničních věcí a kultury, členové Litevsko-české společnosti a ostatní zájemci o českou kulturu. Výstava „Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války“ se těšila velkému zájmu publika. Výstavu z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů provázel poměrně velký zájem médií. Rozhovory s českým velvyslancem v Litvě Bohumilem Mazánkem, politologem Kestutisem Girniusem a historičkou Ingou Arlauskaitė-Zakšauskienė odvysílala veřejnoprávní televize LRT v ranním pořadu „Labas rytas, Lietuva“ a veřejnoprávní rozhlas LRT v nedělním pořadu pro ruskojazyčné obyvatelstvo. Zprávy o české výstavě prezentovaly rovněž internetové portály www.bernardinai.lt, www.alkas.lt či www.lzs.lt:

Výstava Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války bude v galerii Litevské komise UNESCO k vidění do 23. února 2015.

Vernisáž výstavy (Schönsee, 23. října 2014)

CeBB-Logo für bbkult U příležitosti 25. výročí pádu železné opony proběhla ve čtvrtek 23. října 2014 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v bavorském městečku Schönsee vernisáž výstav Zpět do Evropy – Když se zhroutila železná opona a Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa ve studené válce. V prvním případě jde o výstavu fotografií Hayma Richtera, který zachytil historické události let 1989–1991 na československo-německé hranici (železná opona, stříhání drátů, otevření hraničních přechodů, setkávání lidí z obou stran hranice, poutě na posvátná místa, lidské řetězy atd.). Druhá výstava vznikla v roce 2011 k 60. výročí založení Rádia Svobodná Evropa jako společný projekt Ústavu pro studium totalitních režimů, Českého centra v Mnichově, katedry Osteuropastudien (Východoevropská studia) Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a Univerzity Řezno a „vypráví“ historii pěti východoevropských redakcí (československé, polské, maďarské, rumunské a bulharské) tohoto rádia. Po vernisážích následovala panelová diskuse na téma Rádio Svobodná Evropa ve studené válce, moderovaná novinářkou Bárou Procházkovou (zúčastnili se jí autor výstavy Prokop Tomek, bývalá redaktorka československé redakce Rádia Svobodná Evropa Lída Rakušanová a Martin Bachstein, který v tomto rádiu působil téměř třicet let na různých vedoucích pozicích), na niž navázalo neformální setkání s jejími účastníky. Součástí akce, podporované Česko-německým fondem budoucnosti, byla i prezentace publikací z produkce ÚSTR (kniha Praha objektivem tajné policie a anglojazyčný časopis BIC č. 2), o které byl mezi více než padesátkou přítomných (hosté z Německa a České republiky, místní zájemci o historii, pamětníci, krajané, ale třeba i studenti Ortenburského gymnázia v Oberviechtachu) velký zájem. Výstava potrvá do 23. listopadu 2014 a více o ní i o Centru Bavaria Bohemia se dozví zájemci na internetové adrese www.bbkult.net.


Vernisáž výstavy (Německo, Řezno, 12. června 2012)

Dne 12. června 2012 proběhla v prostorách univerzity v Řeznu vernisáž výstavy Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa. Vernisáž byla spojená se zakončením projektu studentů místní univerzity, kteří pod vedením Dr. R. Eshelmana natočili filmové rozhovory s pamětníky počátků vysílání Rádia Svobodná Evropa. Výstavu slavnostně zahájili zástupkyně Českého centra v Mnichově Anett Browarzik, Dr. R. Eshelman a ředitel Odboru edičního ÚSTR Michal Hroza. Po úvodních projevech proběhla prezentace studentských filmů.


Vernisáž výstavy (Bulharsko, Sofie, 5. dubna 2012)

Dne 5. dubna 2012 proběhla na půdě Českého centra v Sofii vernisáž anglické verze výstavy Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války (Voices of Freedom – Radio Free Europe in the Cold War Era). Výstavu slavnostně zahájila ředitelka Českého centra v Sofii Kateřina Churtajeva a ředitel Odboru edičního Ústavu pro studium totalitních režimů Michal Hroza. Výstava byla připravena díky spolupráci ÚSTR a Českého centra v Sofii. V rámci zahájení výstavy byl promítnut dokumentární film Cold Waves, věnovaný Rádiu Svobodná Evropa, jehož autorem je rumunský režisér Alexandru Solomon.


Vernisáž výstavy (Rumunsko, Bukurešť, 12. března 2012)

Dne 12. března 2012 proběhla na Fakultě politických věd bukurešťské univerzity vernisáž anglické verze výstavy Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války (Voices of Freedom – Radio Free Europe in the Cold War Era). Vernisáž byla doplněna panelovou diskusí s názvem Rádio Svobodná Evropa: jeho odkaz a vliv na dnešek, jíž se zúčastnili Pavel Žáček z ÚSTR, Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu, Sławomir Łukasiewicz z polského Ústavu paměti národa a socioložka z Fakulty politických věd v Bukurešti Oana-Valentina Suciu v roli moderátora. Výstava, která byla připravena díky spolupráci ÚSTR, Českého centra v Bukurešti a Fakulty politických studií, byla součástí programu filmového festivalu Jeden svět (One World). Po zahájení výstavy, jež navštívilo mnoho členů diplomatického sboru, zástupců kulturních a vědeckých institucí a bývalých pracovníků Rádia Svobodná Evropa, byl promítnut dokumentární film Cold Waves, věnovaný Rádiu Svobodná Evropa, jehož autorem byl rumunský režisér Alexandru Solomon. Výstava se konala pod záštitou velvyslanců České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska.


Vernisáž výstavy (Slovinsko, Kranj, 10. ledna 2012)

Dne 10. ledna 2012 byla v Gorenjski Muzej ve slovinském Kranji otevřena anglická verze výstavy Hlasy Svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války připravené společně Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým centrem v Mnichově, Vojenským historickým ústavem, Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a Study Centre for National Reconciliation v Lublani. Výstavu zahájila ředitelka Gorenjski muzej Marija Ogrin, ředitelka Study Centre for National Reconciliation Andreja Valič, ředitel Odboru edičního ÚSTR Michal Hroza a zástupce starosty města Kranj Bojan Homan. Záštitu nad výstavou převzal starosta města Kranj, pan Mohor Bogataj, a velvyslanec České republiky ve Slovinsku dr. Petr Voznica.

Vernisáž výstavy (Polsko, Gorzow Wielkopolsky, 7. října 2011)

Dne 7. října 2011 byla v krajské a městské knihovně (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta) v Gorzowě Wielkopolském otevřena anglická verze výstavy Hlasy Svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války, která byla společně připravena Ústavem pro studium totalitních režimů, Českými centry v Mnichově a Varšavě, Vojenským historickým ústavem a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Výstavu zahájil prof. Ryszard Tomczyk ze Štětínské univerzity, dr. Krzysztof Wasilewski ze společnosti pro vzdělání „Polska w Świecie“ a senátor Henryk Maciej Woźniak, který navíc nad výstavou převzal čestnou záštitu. Čestným hostem byl dr. Witold Pronobis, historik a dlouholetý spolupracovník Rádia Svobodná Evropa.

Vernisáž výstavy (Maďarsko, Budapešť, 14. července 2011)

Dne 14. července 2011 byla v prostorách Středoevropské univerzity v Budapešti (Central European University) slavnostně otevřena výstava Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války, kterou společně připravil Ústav pro studium totalitních režimů, Česká centra v Mnichově a Budapešti, Vojenský historický ústav a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Výstava byla zahájena za účasti velvyslanců Slovenské republiky v Maďarsku Petera Weisse a velvyslance Polské republiky v Maďarsku Romana Kowalského, pracovníka Open Society Archive Andráse Minka, bývalého diplomata a ředitele Maďarského kulturního institutu v Praze Györgye Vargy, ředitele Českého centra v Budapešti Michala Černého a I. náměstka ÚSTR Jana Kalouse. Záštitu nad výstavou převzal ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg a premiér bavorské vlády Horst Seehofer.


Vernisáž výstavy (Spolková republika Německo, Mnichov, 29. června 2011)

Dne 29. června 2011 byla v prostorách Bavorského zemského sněmu slavnostně otevřena výstava Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války, kterou společně připravil Ústav pro studium totalitních režimů, České centrum v Mnichově, Vojenský historický ústav a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Výstava byla zahájena za účasti 1. místopředsedy Bavorského zemského sněmu Reinholda Bockleta, velvyslance České republiky ve Spolkové republice Německo Rudolf Jindráka, generálního konzula České republiky ve Spolkové republice Německo Josefa Hlobila, ředitelky Českého centra v Mnichově Zuzany Jürgens a I. náměstka ÚSTR Jana Kalouse. Záštitu nad výstavou převzal ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg a premiér bavorské vlády Horst Seehofer.