„Aby se to už neopakovalo“ – Výstava o dějinách K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů

Logo výstavy K-231

Výstava je věnována dějinám K 231, který byl jedním z významných projevů oživení občanské společnosti v roce 1968. Zvolená koncepce umožnila také postihnout širší kontext celého období komunistického režimu se zaměřením na následující témata: politická represe v letech 1948 až 1968, pokusy o rehabilitaci a odsouzení komunistických zločinů v roce 1968, nekomunistické tradice Pražského jara, představitelé K 231 a pestré osudy jeho členů po ukončení činnosti klubu v září 1968. Výstava obsahuje celkem patnáct tématických panelů a čtyři vitríny s ukázkami dobových dokumentů a publikací o K 231. K výstavě byl vydán katalog s rozsáhlou obrazovou přílohou.

  • Autoři koncepce výstavy: PhDr. Petr Blažek a Mgr. Tomáš Bursík
  • Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hoppe a Mgr. Josef Halla
  • Archivní spolupráce: PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Světlana Ptáčníková a Ing. Oto Stehlík
  • Jazyková redakce: Mgr. David Svoboda, Ph.D.
  • Grafický návrh a úprava: Jerome, s.r.o
  • Poděkování: Archiv bezpečnostních složek, Konfederace politických vězňů ČR, Libri prohibiti, Národní archiv, Národní muzeum a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Obálka DVD

Elektronická verze – výstavní panely


Vernisáže výstavy


Vernisáž výstavy Brno, 29. září 2008

Výstavu Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek „K-231 – Aby se to už neopakovalo“ otevřel v pondělí 29. září 2008 první náměstek ředitele Ústavu Miroslav Lehký a děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Naděžda Rozehnalová. V úvodní řeči promluvili i spoluautoři výstavy, Mgr. Josef Halla a historik Ústavu Tomáš Bursík. „Jsem rád, že brněnská právnická fakulta je dalším místem, kde se tato výstava koná. Stejně jako sdružení K- 231 a jeho členové, má tato fakulta za sebou velmi pohnutou historii, kdy nesměla fungovat. Navíc, právníci, vzešlí i z této školy, byli velmi důležitou součástí Klubu 231,“ řekl ve svém proslovu Miroslav Lehký. Naděžda Rozehnalová pak uvedla, že pro její školu je čest hostit na své půdě výstavu, která mapuje osudy bývalých politických vězňů a činnost K-231, který byl důležitým účastníkem událostí Pražského jara v roce 1968 a v němž se setkala řada významných osobností, které se do veřejného života zapojily i po roce 1989.

Fotografie z vernisáže


Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007

Ve středu 27. srpna 2008 se v budově Památníku Vojna u Příbrami uskutečnila vernisáž výstavy o dějinách K 231. Výstavu zahájili ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., ředitel Hornického muzea v PaedDr. Josef Velfl a spoluautoři výstavy PhDr. Petr Blažek, Ph.D. a Mgr. Josef Halla.

Fotografie z vernisáže

Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 - spoluator výstavy Josef Halla Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007- spoluator výstavy PhDr. Petr Blažek, Ph.D. Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Vernisáž výstavy – Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007 Památník Vojna, 27. srpen 2007


Vernisáž výstavy – Karviná, 23. června 2008

V pondělí 23. června 2008 se v Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné uskutečnila vernisáž výstavy o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231.

Vernisáže se zúčastnil také ministr vnitra Ivan Langer, který v zahajovací řeči zdůraznil, že ač je jednou z lidských vlastností zapomnětlivost, na zločiny komunismu by se nemělo zapomínat.

Fotografie z vernisáže

Vernisáž výstavy – Karviná, 23. června 2008Vernisáž výstavy – Karviná, 23. června 2008 Vernisáž výstavy – Karviná, 23. června 2008 Vernisáž výstavy – Karviná, 23. června 2008 Vernisáž výstavy – Karviná, 23. června 2008

  Vernisáž výstavy – Karviná, 23. června 2008


Vernisáž výstavy – Praha – FF UK, 21. duben 2008

V pondělí 21. dubna 2008 se v budově Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí v Praze uskutečnila vernisáž výstavy o dějinách K 231. Vernisáž otevřeli svými projevy děkan FF UK PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. a spoluautor výstavy PhDr. Petr Blažek. Pozdrav předsedy vlády Mirka Topolánka přečetl Martin Štěpánek. Součástí vernisáže byla panelová diskuse se zakladateli a někdejšími členy přípravného výboru K 231 Otakarem Rambouskem a Radovanem Procházkou.

Fotografie z vernisáže

Děkan FF UK PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Spoluautor výstavy Petr Blažek Pozdrav předsedy vlády Mirka Topolánka přečetl Martin Štěpánek Spoluautor výstavy Josef Halla První panel výstavy František Zahrádka a Petr Koura Vernisáž výstavy v budově FF UK, Praha, 21. duben 2008 Vernisáž výstavy v budově FF UK, Praha, 21. duben 2008 Výstavní panely výstavy Vernisáž výstavy – Praha – FF UK, 21. duben 2008 - Návštěvnice výstavy Světlana Ptáčníková a Alena Šimánková Návštěvníci výstavy

Fotografie z diskuse se zakladateli a někdejšími členy přípravného výboru K 231 Otakarem Rambouskem a Radovanem Procházkou

Otakar Rambousek a Radovan Procházka Otakar Rambousek Otakar Rambousek, Radovan Procházka a Tomáš Bursík Moderátor diskuse a spoluautor výstavy Tomáš Bursík Moderátor diskuse Tomáš Bursík ukazuje dezinformační článek o Otakaru rambouskovi z roku 1968 Spoluautor výstavy Jiří Hoppe Jiří Hoppe, Jan Dus, Petr Koura a Josef Halla Promítání pořadu Zvědavá kamera z roku 1968 Otakar Rambousek v pořadu v roce 1968 Vlevo dole Otakar Rambousek sleduje své vystoupení v pořadu z roku 1968 Předsedkyně KPV a Rady ÚSTR Naděžda Kavalírová Publikum

Zvukový záznam diskuse s Otakarem Rambouskem a Radovanem Procházkou


Vernisáž výstavy – Praha – Žofín, 30. březen 2008

Dne 30. března 2008 se v Praze na Žofíně uskutečnila vernisáž výstavy o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 při příležitosti čtyřicátého výročí jeho vzniku. Vernisáž zahájili místopředseda Konfederace politických vězňů Mirko Šťastný, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., bývalý člen přípravného výboru K 231 Radovan Procházka a jeden z autorů výstavy Mgr. Tomáš Bursík. Vernisáž se uskutečnila v rámci vzpomínkového koncertu věnovaného K 231, které vzniklo na konci března 1968. Autorem fotografií je PhDr. Petr Blažek.

 Fotografie z vernisáže

Úvodní panel výstavy o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 Úvodní panel výstavy o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231- celkový pohled Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231- celkový pohled Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 - monument Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 - monument Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 - monument Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 - monument Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 - vitrina Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 - vitrina Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 - detail výstavního panelu Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 - detail výstavního panelu Vernisáž výstavy K 231 - PhDr. Pavel Žáček PhD. Vernisáž výstavy K 231 - Ota Rambousek a Radovan Procházka Vernisáž výstavy K 231 - Tomáš Bursík Vernisáž výstavy K 231 - Michal Kuchta a Jiři Malek Vernisáž výstavy K 231 - Kristina Vlachová Vernisáž výstavy K 231 - František Zahrádka Vernisáž výstavy K 231 - Radovan Procházka Vernisáž výstavy K 231 - účastník Vernisáž výstavy K 231 - účastník Vernisáž výstavy K 231 - časopis Paměť a dějiny

Fotografie ze vzpomínkového koncertu

Vzpomínkový koncert věnovaný K 231 Vzpomínkový koncert věnovaný K 231 - Mirko Šťastný Vzpomínkový koncert věnovaný K 231 - Mirko Šťastný - Čestmír Čejka Vzpomínkový koncert věnovaný K 231 - Mirko Šťastný - František ŠedivýVzpomínkový koncert věnovaný K 231 - publikum Vzpomínkový koncert věnovaný K 231 - účinkující Vzpomínkový koncert věnovaný K 231 - orchestr Vzpomínkový koncert věnovaný K 231


Ohlasy v médiích


Vybrané prameny a literatura k dějinám K 231

Archivy

Archiv bezpečnostních složek, Praha, Brno – Kanice

Archiv Národního muzea, Praha

Dokumentační středisko KPV ČR, Praha

Libri prohibiti, Praha

Muzeum exilu, Brno

Muzeum třetího odboje, Příbram

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha

Časopisy

K-231 (Toronto), 1985-1990. Mukl (Toronto), 1970-1972, 1983-1987. Mukl (Curych), 1988-2000 (ČR 2001). Naše svedectvo (KPVS), 2000-2006. Svedectvo (KPVS, od 1999 ZPKO), 1992-2006. Věrni zůstali (KPVČ Praha č. 15), 1991-2007 (od 1996 Věrni zůstaneme; titul převzalo SBPV), 1996-2007. Vězeň, 1987-1989. Západ, 1985 Zpravodaj KPV ČR (Praha), 1993-2007.

Edice dokumentů

Kratochvil, Antonín: Žaluji I-III. Dolmen, Praha 1990.

Rambousek, Otakar – Gruber, Ladislav: Zpráva Dokumentační komise K 231. Vydali členové Dokumentační komise K 231 v exilu. Belgie 1973.

Paměti, vzpomínky a beletrie

Brodský, Jaroslav: Řešení gama. Magistrát města, Ústí nad Labem 2007.

Krupička, Jiří: Stará pevnost. Paseka, Praha – Litomyšl 2001.

Rambousek, Otakar: Paměti lichoběžníka. Paměti agenta-chodce. Primus, Praha 1999.

Rambousek, Otakar: S prstem na spoušti. Primus, Praha 1997.

Šimková, Dagmar: Byly jsme tam taky. Monika Elšíková, Praha 2007.

Literatura

Gaďourek, Ivan – Nehněvajsa, Jiří: Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní. MU Brno – Mezinárodní politologický ústav, Brno 1997.

Françoise Mayer: Les Tchčques et leur communisme. Éditions de l´Ecole des hautes études en sciences sociales, EHESS, Paříž 2004.

Nepublikované studie

Halla, Josef: Organizace bývalých politických vězňů: Klub K-231 v exilu (1985-1990). Diplomová práce. Historický ústav FF MU, Brno 2001.

Starý, Karel: Vznik, vývoj a činnost organizace K-231 v roce 1968. Diplomová práce. Katedra hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha, Praha 1992.