Každodenní život v Československu 1945/1948-1989

XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy.

 • Termín: 21. – 22. srpna 2014
 • Místo konání: Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 13, posluchárna H 31, 3. patro
 • Pořadatelské instituce: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Ústavem politických vied SAV.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v UNI hotelu TUL (v ceně od 450/790 Kč za lůžko/pokoj), popř. ve vysokoškolských kolejích v Liberci-Harcově (v ceně 290/370 Kč za lůžko/pokoj).

Doprava v Liberci

Použijte tramvaj č. 2 nebo 3 od vlakového či autobusového nádraží i z centra MHD Fügnerova ul. ve směru Lidové sady. Vystupte na zastávce v ul. 5. května. Odtud projděte Voroněžskou ulicí přes Nerudovo náměstí k budově č. 13 ve Voroněžské ul. Informace o dopravě na koleje: autobusovou linkou č. 15 a 29 z Fügnerovy ul., zastávka Stodolní, popř. U Terstu.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 100 Kč. Zahraniční účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení semináře. Pro studenty je účast zdarma. Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Přihláška

Přihlášky zasílejte do 20. července 2014 na adresu: Technická univerzita v Liberci katedra historie FP Voroněžská 13 461 01 Liberec 1

Kontaktní informace

Program

Čtvrtek 21. 8. 2014

 • 8.30 – 9.30 Prezence
 • Dopoledne 9.30 – 12.30

  • Zahájení: představitelé pořadatelských institucí
  • Úvodní slovo: Robert KVAČEK (KHI FP TUL Liberec)
  • Martin FRANC (ÚSD AV ČR, v.v.i.): Každodennost v Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století
  • Jan RYCHLÍK (KHI FP TUL Liberec): Každodennost v Československu v období tzv. normalizace
 • Odpoledne 14.00 – 16.30

  • Petr BEDNAŘÍK (ÚSD AV ČR, v.v.i.): Média jako fenomén formující každodenní život
  • Zuzana BEŇUŠKOVÁ (Katedra etnológie a folkloristiky Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre): Sviatok a jeho institucionalizácia v obdobi socializmu ako nastroj politickeho marketingu
  • Alžběta ČORNEJOVÁ: Odborové rekreace v Československu v letech 1948–1968
  • Miroslav VANĚK (ÚSD AV ČR, v.v.i.): Neoficiální kulturní aktivity mládeže v Československu v období tzv. normalizace
 • 17.00 – 18.00 Komentovaná návštěva Liebigovy vily
 • Večer: Přátelské posezení účastníků semináře

Pátek 22. 8. 2014

 • Dopoledne 8.30 – 12.00

  • Téma životního stylu československého obyvatelstva v letech 1945/48–1989 v pedagogických, didaktických a společenskovědních souvislostech, garant: Jaroslav PINKAS (ÚSTR) Viliam KRATOCHVÍL (Štátny pedagogický ústav) Mária TONKOVÁ (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
  • Didaktická demonstrace: Kamil ČINÁTL (ÚSTR), Jaroslav PINKAS (ÚSTR)
  • Životní styl komunistického Československa ve škole: příležitosti a výzvy – panelová diskuse: Petr A. BÍLEK (FF UK v Praze), Viliam KRATOCHVÍL (Štátny pedagogický ústav), Mária TONKOVÁ (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), moderuje Vojtěch RIPKA (ÚSTR)
 • Odpoledne, 13.30 – 15.30

  • Filmový seminář na téma Každodenního života obyvatelstva, Petr KOPAL (ÚSTR), Jaroslav PINKAS (ÚSTR) a Michal ULVR (KHI FP TUL Liberec)

Změna programu vyhrazena