Informační boj o Československo / v Československu

Pozvánka na dvoudenní seminář v rámci cyklu Československo v letech 1945–1989 (Liberec, 22.-23. srpna 2013)

XXIII. ročník libereckého semináře Česko–slovenské vztahy pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře:

 • Termín: 22.-23. srpna 2013
 • Místo konání: Budova děkanátu FP TU v Liberci, Voroněžská 13, posluchárna H 31 (3. patro)
 • Pořadatelské instituce: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa, Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků, ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Ústavem politických vied SAV

Ubytování

Ubytování je zajištěno v UNI hotelu TUL (v ceně 450 až 870 Kč za lůžko), popř. ve vysokoškolských kolejích v Liberci-Harcově (v ceně 290/370 Kč za lůžko).

Doprava v Liberci

Použijte tramvaj č. 2 nebo 3 od vlakového či autobusového nádraží i z centra MHD Fügnerova ul. ve směru Lidové sady. Vystupte na zastávce v ul. 5. května. Odtud projděte Voroněžskou ulicí přes Nerudovo náměstí k budově č. 13 ve Voroněžské ul. Informace o dopravě na koleje: autobusovou linkou č. 15 a 29 z Fügnerovy ul., zastávka Stodolní, popř. U Terstu.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 100 Kč. Zahraniční účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení semináře. Pro studenty je účast zdarma. Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Přihláška

Přihlášky zasílejte do 31. července 2013 na adresu: Technická univerzita v Liberci, katedra historie FP, Voroněžská 13, 461 01 Liberec 1

Kontaktní informace

Program:

Čtvrtek 22. 8. 2013 

 • 08.00–09.00: Prezence
 • 09.00–12.00:

  • Zahájení: představitelé pořadatelských institucí 
  • Úvodní slovo: Robert KVAČEK (KHI FP TUL Liberec)
  • Jan RYCHLÍK (KHI FP TUL Liberec, FF UK): Komunistická propaganda v Československu  1945–1989 z hlediska tematického
  • Karol KRPALA (ÚPV SAV): Teória ideológie a propagandy
 • 13.30–17.00 

  • Jan LOMÍČEK (ÚHSD FF UK): Obraz Sovětského svazu v Československu v letech 1945–1989
  • Katarína GATIALOVÁ (Nová synagóga – kunsthalle Žilina): Politický plakát v poválečném Československu
  • Prokop TOMEK (VHÚ): Rádio Svobodná Evropa a Československo v 50. letech 20. století 
  • Petr BLAŽEK (ÚSTR): Normalizační režim optikou československého disentu
  • Norbert KMEŤ (ÚPV SAV): Normalizační režim a církev
  • Zdeněk DOSKOČIL (ÚSD AV ČR, v.v.i.): Rozbor audiovizuální stránky projevů komunistických politiků na příkladu Gustáva Husáka
 • 17.00–18.00: Komentovaná návštěva liberecké radnice
 • Večer: Přátelské posezení účastníků semináře

Pátek 23. 8. 2013 

 

 • 08.30–12.00: Téma propagandy ve výuce poválečných dějin
 • 08.30–09.30:

  • Jaroslav PINKAS (ÚSTR, ÚČD FF UK): Didaktické využití normalizační propagandy
  • Jaroslav NAJBERT (ÚČD FF UK): Propaganda jako hra. Jak si „hrát s propagandou“ ve výuce 
  • Hana HAVLŮJOVÁ (PedF UK) Odkrývání kouzla nechtěného: Lze využít Národní památník na Vítkově pro vzdělávací účely?
 • 09.30–10.45: panelová diskuse: Propaganda ve výuce dějepisu?
  Jak tematizovat propagandu ve výuce? Nakolik se vymezovat vůči současné politické propagandě? Nakolik je samotná výuka propagandou? Moderuje Jaroslav Pinkas

  • Zdeněk BENEŠ (ÚČD FF UK)
  • Josef MÄRC (KHI FF UJEP)
  • Fedor BLAŠČÁK (Memory control)
  • Maria TONKOVÁ (PedF, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • 11.00–12.00: workshopy pro učitele  

  • využití ikonografických, audiovizuálních a textových materiálů
  • praktické příklady dekonstrukce propagandistických figur
 • 13.30 – 16.00: Filmový seminář na téma Propaganda, Petr KOPAL (ÚSTR), Kateřina LOZOVIUKOVÁ a Michal ULVR (KHI FP TUL Liberec)
 •  

 (Změna programu vyhrazena)