Nabídka vzdělávacích kurzů pro učitele

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Registrace na ně probíhá zde https://docs.google.com/forms/d/1mMihia1jdndtvUouKFQxXC0Q_YfNy-EozBmJ6fkbzb4/edit Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, telefon 221008314

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.


Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha, Centrem současného umění DOX 25.–26.08.2016)

Letní škola 2016: Druhé strany dějin, 25. – 26. srpna 2016

Kapacita letní školy je naplněna, registrace pro náhradníky probíhá na e-mailu: anna.macourkova@ustrcr.cz.

 • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 (zobrazit na mapě)
 • Doprava: tramvají 12, 14, 17, 24 na zastávku Ortenovo náměstí, metrem (linka C) na zastávku Nádraží Holešovice
 • Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání
 • Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314

Všichni máme minulost. Existují tedy jedny dějiny všech, nebo více příběhů o minulosti? Čí dějiny učíme? Výchozím bodem našeho tázání bude role žen v dějinách. V průběhu dvoudenní série přednášek a workshopů Vám odborníci z různých disciplín představí perspektivy, s jejichž pomocí je možné nahlédnout naše dějiny jinak. Možnosti jejich didaktické aplikace budeme rozvíjet ve společné diskuzi. Program je realizován ve spolupráci s Centrem současného umění DOX. Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Program:

Čtvrtek 25. srpna
 • 08.30 – 09.00    Registrace
 • 09.00 – 09.30    Zahájení, Karina Hoření / ÚSTR
 • 09.30 – 100.30    Ženy a gender jako předmět historického bádání, Denisa Nečasová / Historický ústav FF Masarykova Univerzita
 • 10.30 – 11.00    Přestávka na občerstvení
 • 11.00 – 12.00 Workshopy A, B, C:
  • A) Odbojářky – mění se představa o odbojové činnosti, pokud se zaměříme na ženské aktérky? Jaroslav Pinkas, Karina Hoření / ÚSTR
  • B) Husákovy matky – jaký obraz normalizace vytváří analýza sociální a rodinné politiky? Vojtěch Ripka / ÚSTR
  • C) Gender a historie – čtení ze současné literatury, Kamil Činátl / ÚSTR
 • 12.00 – 13.30 Přestávka na oběd
 • 13.30 – 14.30 Workshopy A, B, C
 • 14.30 – 14.45 Přestávka na kávu
 • 14.45 – 15.45 Workshopy A, B, C

Pozvánka na komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu (Praha, Centrem současného umění DOX 25.08.2016)

Večerní program
 • 18.00    – Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu. Diskuzní večer o současných podobách spisovatelky

Komponovaný večer se zaměří na různorodost obrazů Boženy Němcové v české kulturní paměti. Archeologická sonda do vrstev vzpomínání nabídne k diskuzi různé výklady života a díla slavné české spisovatelky a představí současné pokusy o umělecké ztvárnění odkazu Boženy Němcové. Hosty budou tvůrci komiksu Ve stínu šumavských hvozdů (2012) a divadelního představení Jako břitva (Němcová), Národní divadlo (2016).

Pátek 26. srpna
 • 09.00 – 12.00    Workshop Nejen v sukni: Genderové aspekty současného českého a slovenského umění, Zuzana Štefková
 • 12.00 – 12.45    Přestávka na oběd
 • 12.45 – 14.00    Druhé strany dějin? Diskuze a závěrečná reflexe

 


 

Třetí odboj v didaktické perspektivě

 • 31. srpna 2016, 10 – 14 hod.
 • ZŠ Maleč, Maleč 77

Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Rutschová, j.rutschova@seznam.cz

Program
 • 10.00 – 10.30: Úvod: Třetí odboj jako politické, nebo historické téma? V roce 2011 byl přijat zákon o účastnících odboje a odporu proti komunistickému režimu. Třetí odboj se tak stal právní skutečností. Minulost ovšem nelze nadekretovat právními normami a její výklad uzákonit. Fenomén protikomunistické rezistence zůstává předmětem kontroverzí v odborné i publicistické sféře. V úvodním bloku provedeme inventuru těchto sporů.
 • 10.30 – 11.30: Případ Mašínů v kontextu výuky o padesátých letech Jednu z nejznámějších kauz protikomunistické rezistence představuje boj bratří Mašínů v padesátých letech 20. století. V rámci tohoto bloku představím metodiky navrhující tematizaci tohoto složitého případu založenou na otázce, v jakých situacích je politické násilí legitimní. Doporučuji podívat se na metodiku na webu, v rámci bloku proběhne diskuse.

 • 11.30 – 12.00: Přestávka na občerstvení
 • 12.00 – 13.30: Co učíme, když učíme o třetím odboji Téma třetího odboje má více časových rovin. Zdaleka v něm nejde jen o složité historické skutečnosti protikomunistické rezistence, na nichž ostatně v historické obci nepanuje přílišná shoda. Můžeme učit i příběh třetího odboje, tedy jak se měnil jeho oficiální obraz od padesátých let do současnosti. Rozvíjíme tak „narativní kompetence“ žáků, tedy jejich schopnost zacházet s časem a vnímat proměnlivost historických příběhů v závislosti na společenském kontextu. Kontroverze není pouze nevýhodou, můžeme představovat minulost jako otevřený problém k diskusi, nikoli jako cosi uzavřeného a mrtvého.
 • 13.30 – 14.00: Závěrečná diskuse, předání osvědčení

 

 

Kolektivizace ve výuce dějepisu

 • 19. září 2016, 10 – 15 hod.
 • Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

V rámci semináře využijeme aktuální výstavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a pokusíme se na příkladu kolektivizace formulovat některé zásady spolupráce mezi školou a muzeem. Dotkneme se také otázek, jak učit multiperspektivně a zároveň neztrácet ze zřetele hodnotové ukotvení výuky.

 

 

Komiks pod lavicí?

 • 21. září 2016, 10 – 14 hod.
 • SPŠ Chodské náměstí, Plzeň
 • Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Maulová, jitkamaulova@seznam.cz

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění? Seminář začne modelovou hodinou se studenty. Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

 

 

Historická dílna: Paměť – město – muzeum

 • 30. září – 1. října 2016
 • Český Krumlov

Historická dílna, volně navazující na loňské setkání „Muzeum – škola – paměť“ se zaměří na fenomén regionálního muzea jako živé “paměťové instituce”. Tentokráte se sejdeme v Českém Krumlově a navštívíme dvě lokální muzea, Regionální muzeum a Museum Fotoateliér Seidel. Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č. j. 8206/2015-1-377.

 

 

Národní identity I, II

 • 21. října a 9. prosince 2016, 9 – 15 hod.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Pro velký zájem o semináře, ve kterých probíráme, jakým způsobem ve škole učíme naše žáky a studenty být příslušníky národa, poprvé pořádáme (dobrovolně) dvojdílný vzdělávací kurz. Na prvním semináři budeme mluvit o výchově k občanství jako cíli výuky. Jaký typ občanství učíme – národní, etnický, občanský nebo kulturní? Jak učit české dějiny studenty z jiných prostředí a jak do dějepisného kurikula zařadit i jejich příběhy? Zájemci, kteří v mezičase zpracují vlastní vzdělávací materiál, se mohou přihlásit na druhý seminář, kde budeme diskutovat konkrétní prameny a postupy, kterými témata otevřená na prvním setkání přenést do výuky. Podmínkou účasti na druhém kurzu 9. 12. je absolvování semináře Národní identity I dne 21. října, případně semináře Národní identity dne 8. dubna 2016. Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 1391/2014-1-183.

 

 

Komiks pod lavicí?

 • 11. listopadu 2016, 9 – 15 hod.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění? Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385