Směrnice o postupu při vyšetřování

Instrukce o vyšetřování

Směrnice k vyšetřování

 • Rozkaz ministra vnitra č. 124 „Směrnice pro práci vyšetřovatelů a operativních pracovníků VB s agenturou ve vyšetřovacích věznicích – vydání“ 1957 (PDF 570 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 44 „Směrnice pro spisový pořádek, hlásnou službu a statistické vykazování na úseku vyšetřování ve Státní bezpečnosti“ z 23. 12. 1963 (PDF 3,7 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 18 „Společná směrnice ministrů vnitra a spravedlnosti, generálního prokurátora a předsedy Nejvyššího soudu k urychlení postihu trestných činů, které vyvolávají pobouření veřejnosti – vydání“ 25. 4. 1966 (PDF 1,8 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 6 „Směrnice ministrů vnitra a spravedlnosti, generálního prokurátora a předsedy Nejvyššího soudu k prohloubení vzájemné součinnosti orgánů Sboru národní bezpečnosti, prokuratury a soudů při omezování a potlačování trestné činnosti“ z 11. 4. 1967 (PDF 1,9 MB)
 • Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 5, kterým se vydává „Směrnice generálního prokurátora ČSSR a ministra vnitra ČSSR, kterým se stanoví příslušnost vyšetřovatelů prokuratury a vyšetřovatelů Sboru národní bezpečnosti“ z 7. 2. 1972.  (PDF 2,9 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 50 „Směrnice pro spisový pořádek, hlásnou službu, statistické vykazování a rozborovou činnost na úseku vyšetřování ve Státní bezpečnosti“ z 2. 11. 1972 (PDF 10,9 MB)
 • Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 29, kterým se vydávají „Směrnice pro postup při vyhledávání trestných činů a objasňování přečinů proti majetku v socialistickém vlastnictví spáchaných na železnici v souvislosti s přepravou zásilek“ z 10. 9. 1973 (PDF 11,5 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 37 „Směrnice o postupu vyšetřovatelů Státní bezpečnosti při trestním stíhání a eskortách občanů Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Polské lidové republiky, kteří se dopustili přípravy nebo pokusu tr. činu podle § 109 odst. 1 tr. zák. nebo tr. činu podle § 110 tr. zák.“ z 16. 7. 1975 (PDF 2,0 MB)

Vyšetřování příslušníků a vojáků

 • Tajný rozkaz ministra vnitra č. 7 „Vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky vojsk ministerstva vnitra“ z 20. 1. 1956 (PDF 2,1 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 80 čl. 86 „Vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky Státní bezpečnosti a příslušníky Veřejné bezpečnosti“ z 15. 6. 1957 (PDF 2,1 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 10 „Vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky Státní bezpečnosti a příslušníky Veřejné bezpečnosti – změna čl. 86 RMV č. 80/1957“ z 4. 5. 1962 (PDF 652 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 29 „Vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy“ z 29. 7. 1965 (PDF 1,1 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 15 „Vyhledávání trestných činů spáchaných vojáky v činné službě, zařazenými k výkonu služby u útvarů civilní obrany“ z 15. 4. 1966 (PDF 897 kB)

Vyšetřování a postup při stíhání

Organizace vyšetřování