Paměť a dějiny 1/2018

První letošní číslo revue Paměť a dějiny se zabývá událostmi druhé světové války a klíčovým rokem 1938, během něhož přípravy ke světovému konfliktu vrcholily. Zaujme zejména text Vladimíra Bružeňáka o osamělém boji československých četníků, kteří na Sokolovsku čelili vzpouře henleinovců ve dnech kolem 13. září 1938. Časový i tematický protipól tvoří studie Pavly Plaché o pomoci vězňům z transportu smrti, který koncem války projížděl českým územím. Díky odvaze a uvážlivosti zaměstnanců drah a dalších civilistů se tehdy podařilo vysvobodit stovky vězňů. Rozhovor, který s badatelem Jaroslavem Čvančarou vedl Jan Vajskebr, čtenáře seznámí s výsledky dosavadního pátrání po ostatcích sedmi parašutistů, kteří za heydrichiády zahynuli v boji v kostele Cyrila a Metoděje v Praze. Ohlas stalingradské bitvy v protektorátním veřejném mínění zkoumají na základě zprávy Sicherheitsdienstu Jan Vajskebr a Dalibor Krčmář. Studie mimo jiné přináší zajímavý vhled do psychologie válečné doby.

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Dokumenty

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

Galerie

V paměti

  • Martin Jindra: Nezapomenutelný frajer František Zahrádka
  • Štěpán Černoušek: Nenechat se zotročit prolhanými dějinami. Zemřel Arsenij Roginskij, zakladatel sdružení Memorial
  • Jiří Plachý: In memoriam P. Ing. Jana Roba, SDB (1914–2018)

Místa paměti

Výstavy a konference

  • Václav Sixta: Filmové kontroverze v muzeu
  • Jiří Neminář, Metoděj Chrástecký: Odvaha k odpovědnosti. Mezinárodní konference optikou regionálního muzea

Anotace a recenze

  • Jiří Plachy: Ivan Lefkovits (ed.) – Žiji se svou minulostí. Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust.
  • Jan Kalous: Pavel Žáček (ed.) – Vlasovci v boji za Prahu. Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.–9. května 1945
  • Jaromír Mrňka: Miriam Gebhardt – Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung gegen deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs (Když přišli vojáci. Znásilňování německých žen na konci druhé světové války).
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XII, 2018/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: foto VÚA – VHA |