Paměť a dějiny 1/2018

První letošní číslo revue Paměť a dějiny se zabývá událostmi druhé světové války a klíčovým rokem 1938, během něhož přípravy ke světovému konfliktu vrcholily. Zaujme zejména text Vladimíra Bružeňáka o osamělém boji československých četníků, kteří na Sokolovsku čelili vzpouře henleinovců ve dnech kolem 13. září 1938. Časový i tematický protipól tvoří studie Pavly Plaché o pomoci vězňům z transportu smrti, který koncem války projížděl českým územím. Díky odvaze a uvážlivosti zaměstnanců drah a dalších civilistů se tehdy podařilo vysvobodit stovky vězňů. Rozhovor, který s badatelem Jaroslavem Čvančarou vedl Jan Vajskebr, čtenáře seznámí s výsledky dosavadního pátrání po ostatcích sedmi parašutistů, kteří za heydrichiády zahynuli v boji v kostele Cyrila a Metoděje v Praze. Ohlas stalingradské bitvy v protektorátním veřejném mínění zkoumají na základě zprávy Sicherheitsdienstu Jan Vajskebr a Dalibor Krčmář. Studie mimo jiné přináší zajímavý vhled do psychologie válečné doby.

Editorial

Studie a články

 • Jan Vajskebr, Dalibor Krčmář: Ohlas stalingradské bitvy v protektorátním veřejném mínění
 • Jan Ciglbauer: Útěk příslušníků českobudějovického Gestapa
 • Birgit Sack: „Převoz mrtvých do protektorátu nepřichází v úvahu.“ Nakládání s tělesnými ostatky popravených v Drážďanech v letech 1940–1945

Rozhovor

 • Jan Vajskebr: Co se stalo s těly hrdinů? Rozhovor s Jaroslavem Čvančarou

Struktury moci

 • Jiří Plachý: V zájmu klidu a a veřejného pořádku. Ke vzniku prvního koncentračního tábora na území Československa

Dokumenty

 • Pavla Plachá, Jan Vajskebr: Spejbl a Hurvínek v hledáčku pražského Sicherheitsdienstu

Pro totalitu

 • Jan Zumr: Karl Raschka. Životní osudy vedoucího exekutivního oddělení zlínského Gestapa

Proti totalitě

 • Pavla Plachá: Osvobozený transport. Příběh pomoci vězňům z transportu smrti ve světle historických pramenů

Příběh 20. století

 • Vladimír Bružeňák: Četníci proti přesile. 13. září 1938 a krvavá vzpoura henleinovců na Sokolovsku

Třetí odboj

 • Petr Mallota: „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protinacistickém odboji

Objektivem

 • Jiří Plachý: Z archivu liberecké státní policie. Předvolební kampaň Sudetoněmecké strany v květnu 1938

Galerie

 • Jan Šícha: Selka s Mutterkreuzem. Jak etnograf Josef Hanika připojil Sudety k Říši

V paměti

 • Martin Jindra: Nezapomenutelný frajer František Zahrádka
 • Štěpán Černoušek: Nenechat se zotročit prolhanými dějinami. Zemřel Arsenij Roginskij, zakladatel sdružení Memorial
 • Jiří Plachý: In memoriam P. Ing. Jana Roba, SDB (1914–2018)

Místa paměti

 • Adam Zítek: Pomníky chtěné a nechtěné. Vyrovnávání se s minulostí v Polsku

Výstavy a konference

 • Václav Sixta: Filmové kontroverze v muzeu
 • Jiří Neminář, Metoděj Chrástecký: Odvaha k odpovědnosti. Mezinárodní konference optikou regionálního muzea

Recenze

 • Jiří Plachy: Ivan Lefkovits (ed.) – Žiji se svou minulostí. Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust.
 • Jan Kalous: Pavel Žáček (ed.) – Vlasovci v boji za Prahu. Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.–9. května 1945
 • Jaromír Mrňka: Miriam Gebhardt – Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung gegen deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs (Když přišli vojáci. Znásilňování německých žen na konci druhé světové války).
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XII, 2018/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: foto VÚA – VHA |