Cyklus veřejných historických seminářů v roce 2011

Cyklus seminářů pro veřejnost je věnován tématům souvisejících s dějinami totalitních a autoritativních režimů, které existovaly na území bývalého Československa. Zahrnuje odborné přednášky historiků, filmové semináře s účastí pozvaných hostů a diskusní semináře s pamětníky. Veřejné semináře jsou volně přístupné a jsou určeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Odborným garantem seminářů je odbor zkoumání totalitních režimů ÚSTR.

 


Leden 2011

13. ledna 2011 – Panelová diskuze Téma: Odbojová skupina Vladivoje Tomka a jeho přátel Moderátor: Petr Blažek Hosté: bývalí členové této protikomunistické skupiny 27. ledna 2011 – Moderovaná diskuze Téma: Toman Brod, žijící svědek z Birkenau Moderátor: Ladislav Kudrna Host: Toman Brod

Únor 2011

17. února 2011 – Moderovaná diskuze Téma: Zpravodajský fanatik Štěpán Plaček. Debata nad knihou Moderátor: Jan Kalous Hosté: Jan Kačer, Jaroslav Šedivý, Jaroslav Opat

Březen 2011

10. března 2011 – Filmový seminář Téma: Čechoslováci v Indočíně očima filmové komunistické propagandy Moderátor: Ladislav Kudrna 24. března 2011 – Filmový seminář Téma: České kořeny ve Švédsku Moderátor: Jan Kalous Hosté: Jiří Štěpán (Univerzita Hradec Králové), Ludmila Koutná, Jiří Koutný, Ivan Jonáš

Duben 2011

7. dubna 2011 – Seminář a prezentace projektu Téma: Skautské století Moderátoři: Michal Šmíd, Miloš Říha Hosté: Lubor Šušlík – Bill a Jiří Lukšíček – Rys 21. dubna 2011 – Moderovaná diskuze Téma: Čtvrtstoletí černobylské havárie Moderátor: Jaroslav Pinkas Hosté: Ing. Jiří Hůlka ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Helena Dluhošová z Ministerstva vnitra, fotograf Václav Vašků a Antonín Bartoníček, cyklistický závodník a několikanásobný vítěz Závodu míru

Květen 2011

5. května 2011 – Panelová diskuze Téma: Vznik KSČ a počátky československého komunismu Moderátor: Vítězslav Sommer Hosté: Rudolf Kučera (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), Ondřej Vojtěchovský (Ústav světových dějin FF UK) 19. května 2011 – filmový seminář Téma: „Nikomu jsem neublížil“. Filmový seminář o fenoménu spolupráce se Státní bezpečností Moderátor: Petr Blažek Hosté: režisér dokumentu Pavel Křemen a bývalý příslušník StB Jaroslav Lamr

Červen 2011

2. června 2011 – moderovaná diskuse Téma: Brněnský disent a nezávislá kultura v 70. a 80. letech Hosté: novinářka Jana Soukupová a bývalý opoziční aktivista Petr Pospíchal Moderátor: Rudolf Vévoda 23. června 2011 – přednáška Téma: Stalo se před 50 lety: Berlín jako politický problém ve vztazích mezi Washingtonem a Moskvou Přednášející: Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D. 27. června 2011 – filmový seminář Téma: 50. léta ve filmech Hynka Bočana Host: Hynek Bočan (v jednání) Moderátor: Petr Kopal

Září 2011

8. září 2011 – Prezentace knihy Téma: Bedřich Reicin, mýty a realita Moderátor: doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. Hosté: doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. 22. září 2011 – Filmový seminář Téma: „Kostlivci v našich bednách“: Rodáci a spol. Moderátor: Petr Kopal Host: Vít Charous, Daniel Růžička a Pavel Suk

Říjen 2011

25. října 2011 – Přednáška Téma: Využití kauzy manželů Rosenbergových: Interpretace Východu a Západu Host: Ronald Radosh

Listopad 2011

24. listopadu 2011 – beseda s pamětníky Téma:První transport do terezínského ghetta ve vzpomínkách pamětníků Moderátor: Michal Šmíd Hosté: Jan Machala, Felix Kolmer

Prosinec 2011

1. prosince 2011 – prezentace projektu (koná se od 17 hodin) Téma: Kolektivizace venkova. Dokumentační a vzdělávací reflexe v projektech ÚSTR Na semináři vystoupí: Petr Slinták, Václav Ruml, Jiří Urban, Jaroslav Pinkas, Michal Šimek, Libor Svoboda


 

Pozvánka na seminář „Protikomunistická odbojová skupina Vladivoje Tomka“ (ÚSTR, 13.1.2011)

13. ledna 2011 – Panelová diskuze „Protikomunistická odbojová skupina Vladivoje Tomka“

 • Hosté: Ladislav Tonar a Ivo Klempíř, členové odbojové skupiny Vladivoje Tomka
 • Moderátor: Petr Blažek

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


Pozvánka na seminář „Toman Brod, žijící svědek z Birkenau“ (ÚSTR, 27.1.2011)

27. ledna 2011 – Seminář „Toman Brod, žijící svědek z Birkenau“

 • Host: PhDr. Toman Brod
 • Moderátor: PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

Dr. Toman Brod náleží mezi význačné československé historiky, kteří svým dílem zásadně ovlivnili pohled na naše novodobé dějiny. Z jeho rozsáhlé tvorby uveďme alespoň Na západní frontě, Tobrucké krysy a Osudový omyl Edvarda Beneše. Životní osudy Tomana Broda věrně odrážejí bolestné dějiny Československa druhé poloviny 20. století. Kvůli svému původu musel absolvovat hrůzné martýrium nacistických koncentračních táborů, včetně vyhlazovacího tábora Birkenau, v devatenácti letech vstoupil do KSČ, v rámci normalizace byl v roce 1970 vyhozen ze strany i Akademie věd. Po podepsání Charty 77 absolvoval několik výslechů v Bartolomějské. Ke své vědecké práci se mohl vrátit až po listopadu 1989.

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


17. února 2011 – Seminář „Zpravodajský fanatik Štěpán Plaček“

Pozvánka na seminář „ Zpravodajský fanatik Štěpán Plaček“ (ÚSTR, 17.2.2011)

 • Hosté: Jan Kačer, Jaroslav Opat a Jaroslav Šedivý
 • Moderátor: Jan Kalous
V roce 2010 vydal Ústav pro studium totalitních režimů monografii Jana Kalouse Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. Seminář reflektoval některé aspekty, o kterých kniha pojednává. Štěpán Plaček (1909–1992) patřil k významným aktérům činnosti politického zpravodajství československého ministerstva vnitra po skončení druhé světové války a bývá označován za jednoho z „otců zakladatelů“ Státní bezpečnosti. Vystudovaný právník se zapojil do aktivit Zemského odboru bezpečnosti; byl aktérem několika předúnorových afér cílených proti politickým soupeřům KSČ a úzce spolupracoval se sovětskými zpravodajci. Seminář se zaměřil nejen na líčení Plačkovy kariéry na ministerstvu vnitra, ale rovněž přiblížil jeho mladá léta, aktivity v KSČ, těžké období věznění v letech 1949-1957 a život po propuštění z vězení.

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


10. března 2011 – Filmový seminář „Čechoslováci v Indočíně očima filmové komunistické propagandy“

Pozvánka na filmový seminář „Čechoslováci v Indočíně očima filmové komunistické propagandy“ (ÚSTR, 10.3.2011)

 • Moderátor: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
Seminář pojednával o masovém nasazení Čechů a Slováků v rámci francouzské cizinecké legie v Indočíně. V průběhu semináře buly promítnuty ukázky z válečného dramatu Černý prapor, doposud jediného filmu zobrazujícího nasazení našich občanů na vietnamském bojišti. Autorem námětu a spoluautorem scénáře byl jeden z čelných pracovníků Státní bezpečnosti Kamil Pixa. Jako odborný poradce při natáčení působil Ervín Páleš, bývalý příslušník legie a Viet Minhu.

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


24. března 2011 – Seminář „České kořeny ve Švédsku“

Pozvánka na seminář „České kořeny ve Švédsku“ (ÚSTR, 24.3.2011)Moderátor: Jan Kalous Hosté: Jiří Štěpán (Univerzita Hradec Králové), Ludmila Koutná, Jiří Koutný, Ivan Jonáš

Ve spolupráci s Mezinárodním českým klubem a KAM Studiem byl v rámci semináře promítnut dokumentární film režiséra Tomáše Kubáka z cyklu České kořeny, jehož první díl se věnuje československé emigraci ve Švédsku. Dokument České kořeny ve Švédsku je sondou do života osmi českých rodin či jednotlivců, žijících trvale ve Švédsku. Co jim tato země dala či vzala? Jak pohlížejí na svůj odchod z Československa a na svůj život na severu po čtyřiceti letech? Jak vidí ze svého zorného úhlu Švédsko a švédskou společnost oni i jejich děti zde narozené? Film nahlíží nejen do prostředí českých rodin, ale přibližuje i atmosféru švédských měst a venkova, kterou dokresluje originální švédská i česká hudba. Pozvání na projekci přijali Ing. Martina Fialková, producentka a spoluautorka projektu, historik Jiří Štěpán z Univerzity Hradec Králové, zabývající se dlouhodobě fenoménem československé emigrace ve Švédsku, protagonisté dokumentu Ludmila a Jiří Koutných a Ivan Jonáš, bývalý člen KAN, žijící přes 40 let ve Švédsku.

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


Pozvánka na prezentaci projektu „Skautské století“ (ÚSTR, 7.4.2011)

7. dubna 2011 – Seminář a prezentace projektu „Skautské století“

 • Hosté: Lubor Šušlík – Bill a Jiří Lukšíček – Rys
 • Moderátoři: Michal Šmíd, Miloš Říha

V rámci semináře byl veřejnosti představen dokumentační projekt Skautské století, který si klade za cíl prostřednictvím důkladného zmapování „malých“ dějin skautských oddílů přispět do mozaiky pohledů na „velké“ dějiny uplynulého století. „Projekt se zabývá skautskou historií – a to formou, která, jak doufáme, bude moderním dobrodružstvím. Chceme zaznamenat a publikovat osudy skautů a skautek. Chceme vytvořit internetovou kroniku skautingu,“ uvádí koordinátor projektu Miloš Říha. Na semináři byl poprvé prezentován internetový portál www.skautskestoleti.cz, pozvaní pamětníci pak zavzpomínali na nelehké peripetie skautského hnutí v dobách nacistické i komunistické totality.

Ohlasy v médiích

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


Pozvánka na seminář „Čtvrtstoletí černobylské havárie“ (ÚSTR, 21.4.2011)

21. dubna 2011 – Seminář „Čtvrtstoletí černobylské havárie“

 • Hosté: Ing. Jiří Hůlka ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Helena Dluhošová z Ministerstva vnitra, fotograf Václav Vašků a Antonín Bartoníček, cyklistický závodník a několikanásobný vítěz Závodu míru
 • Moderátor: Jaroslav Pinkas
Dne 26. dubna 1986 se odehrála jedna z největších nehod jaderné energetiky. V černobylské elektrárně došlo během provozního testu k požáru reaktoru a následnému úniku radiace. Radioaktivní mrak zasáhl rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska, ale i střední a západní Evropy. Seminář se věnoval především reflexi černobylské havárie českou společností a recepci jejích politických dopadů. Své pohledy na havárii a její dopady přednesli Jiří Hůlka ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů. Reflexi české i ukrajinské veřejnosti v 90. letech zprostředkovala Helena Dluhošová, která zajišťovala pomoc pro české krajanské komunity na Ukrajině postižené havárií a fotograf Václav Vašků, který za své snímky z Černobylu obdržel v roce 2005 cenu Czech Press Photo.

Video záznam

Součástí semináře byly projekce dokumentárních filmů o Černobylu:

 • Bitva o Černobyl (VB, 2006)
 • Černobyl: život v mrtvé zóně (USA, 2007)
 • Černobyl – nultá hodina (VB, 2004)
 • Zažili skutečnou katastrofu – Černobyl (epizoda z dokumentárního cyklu, VB, 2006)
 • Vteřiny před katastrofou – Černobyl (epizoda z dokumentárního cyklu, VB, 2004)

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


Pozvánka na seminář „Vznik KSČ a počátky československého komunismu“ (ÚSTR, 5.5.2011)

5. května 2011 – Seminář „Vznik KSČ a počátky československého komunismu“

 • Hosté: Rudolf Kučera (Masarykův ústavu a Archiv AV ČR), Ondřej Vojtěchovský (Ústav světových dějin FF UK)
 • Moderátor: Vítězslav Sommer (ÚSTR)
V letošním roce uplyne 90 let od založení Komunistické strany Československa. Česká část KSČ oficiálně vznikla na ustavujícím sjezdu, jenž proběhl ve dnech 14.–15. května 1921 v Praze. Během téhož roku zformovali němečtí, slovenští a židovští radikální socialisté vlastní politické subjekty a na podzim došlo na Slučovacím sjezdu komunistických stran Československa k založení nadnárodní KSČ. Seminář se věnoval vzniku komunistické strany a počátkům komunismu v Československu z perspektivy sociálních dějin dělnictva v průběhu první světové války a poválečné krize, mezinárodních souvislostí rodícího se komunistického hnutí a politického myšlení československého komunismu v jeho počáteční fázi.

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


Pozvánka na filmový seminář „Nikomu jsem neublížil“ (ÚSTR, 19.5.2011)

19. května 2011 – Filmový seminář o fenoménu spolupráce se Státní bezpečností „Nikomu jsem neublížil“

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 19.  května  2011 od  17  hodin v  budově ÚSTR (Siwiecova  2, Praha  3–Žižkov, zasedací místnost – 1.  patro). V  rámci semináře byl promítnut dokument „Nikomu jsem neublížil“. Jako hosté vystoupili režisér Pavel Křemen a  bývalý příslušník StB Jaroslav Lamr, který ve filmu vystoupil se svým svědectvím o fungování tajné policie. Seminářem provázel historik Petr Blažek, který se na vzniku filmu podílel jako odborný poradce. Dokument „Nikomu jsem neublížil“, získal v dubnu 2011 na 46. ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých dokumentárních filmů AFO v Olomouci Cenu časopisu Dějiny a současnost za nejlepší český dokument v oblasti humanitních a společenských věd.

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


Pozvánka na filmový seminář „Brněnský disent a nezávislá kultura v 70. a 80. letech“ (ÚSTR, 2.6.2011)

2. června 2011 – Seminář Brněnský disent a nezávislá kultura v 70. a 80. letech

Beseda byla věnována významným mezníkům, aktivitám a osobnostem brněnské protikomunistické opozice v období normalizace. V diskusi vystoupili bývalá disidentka a novinářka Jana Soukupová, autorka knihy Nepoddajní aneb nešlo to jinak a opoziční aktivista Petr Pospíchal.
 • Moderátor: Rudolf Vévoda

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


23. června 2011 – Přednáška Stalo se před 50 lety: Berlín jako politický problém ve vztazích mezi Washingtonem a Moskvou

Pozvánka na přednášku „Stalo se před 50 lety: Berlín jako politický problém ve vztazích mezi Washingtonem a Moskvou“ (ÚSTR, 23.6.2011)

Před půl stoletím, v červnu 1961, se ve Vídni setkali John F. Kennedy a Nikita Chruščov. Americký prezident byl mladý, vypadal jako atlet a navíc měl i líbeznou manželku. Sovětský premiér a první tajemník ÚV KSSS byl naopak obézní, nosil špatně padnoucí obleky a o jeho manželce se vyprávěly vtipy. Každému se zdálo, že taková schůzka musí dopadnout ve prospěch Američanů. Výsledek setkání byl ale opačný. Chruščov s mladým prezidentem nakládal téměř bezohledně a vyhrožoval mu válkou. Hlavním problémem byl Berlín. Tato přednáška se pokusí naznačit možné spojení mezi Kennedyho neúspěchem ve Vídni a stavbou Berlínské zdi v srpnu toho roku. Navzdory svým slovům („Ich bin ein Berliner!“) považoval Kennedy zeď za dobrý instrument k udržení míru. Jeho nástupci v Bílém domě – přes časté rétorické útoky – Berlínskou zeď přijali jako konstantu architektury moci v rozděleném světě. Její pád v roce 1989 nepřivítali ani zdaleka tak vřele, jak se pak pokoušeli tvrdit ve svých memoárech.

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


27. června 2011 – Filmový seminář 50. léta ve filmech Hynka Bočana

Pozvánka na filmový seminář „50. léta ve filmech Hynka Bočana“ (ÚSTR, 27.6.2011)

Filmový seminář se zaměřil hlavně na obrazy 50. let ve filmech režiséra Hynka Bočana, vzniklých na základě předloh Jiřího Stránského. Budou promítnuty ukázky z těchto filmů: Bumerang (1996), Zdivočelá země (1997), Žabák (2001) a Uniforma (2001). K daným snímkům zazněl komentář historika Jana Kalouse, Jaroslava Pinkase a filmového historika Petra Kopala. Dále byl představen profesní příběh H. Bočana, jednoho z nejtalentovanějších mladých režisérů nové vlny, pro něhož nástup normalizace znamenal na několik let zákaz práce u filmu.

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

 


Pozvánka naseminář „Bedřich Reicin, mýty a realita“ (ÚSTR, 8.9.2011)

8. září 2011 – Seminář Bedřich Reicin, mýty a realita

Na semináři byla představena monografie historika Františka Hanzlíka Bez milosti a slitování. B. Reicin – fanatik rudého teroru. Zájemci si mohli tuto publikaci zakoupit za sníženou cenu 200 Kč. Seminářem provázel historik Ladislav Kudrna. Po představení publikace proběhla diskuze s autorem o životě, působení a předčasném konci problematické osobnosti našich novodobých dějin, jakou Bedřich Reicin bezpochyby byl a nadále zůstává. Byl skutečně tento fanatický komunista vyslán do Sovětského svazu jako konfident gestapa? Zradil gestapu Julia Fučíka a další komunistické funkcionáře? Jaký byl jeho podíl na vytvoření samostatného židovského státu? Tyto i jiné otázky byly zodpovězeny docentem Františkem Hanzlíkem.
 • Moderátor: doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
 • Host: doc. PhDr. František Hanzlík, CSc.

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


Pozvánka na filmový seminář „Kostlivci v našich bednách“ (ÚSTR, 22.9.2011)

22. září 2011 – Filmový seminář „Kostlivci v našich bednách“: Rodáci a spol.

Seminář nastínil problematiku normalizačních televizních seriálů, jakož i jejich opakovaných repríz od 90. let. Letos TV Barrandov odvysílala seriál Rodáci (1988, r. Jiří Adamec), natočený u příležitosti 40. výročí Vítězného února. K znovuuvedení tohoto díla, programově oslavujícího KSČ a „její vedoucí úlohu v zemi“, se do té doby žádná z tuzemských televizí neodhodlala. Co zbývá? Seriál vzniklý jen o pár let dříve podle scénáře Jaroslava Matějky (který byl také autorem literární předlohy a scénáře k Rodákům): Gottwald
 • Úvod do problematiky normalizačních televizních seriálů.
 • Odborný komentář k seriálu Rodáci (ukázky).
 • Odborný komentář k seriálu Gottwald (ukázky).
 • Moderátor: Petr Kopal
 • Host: Vít Charous (ředitel Archivu České televize), Daniel Růžička (televizní producent a historik, autor knihy Major Zeman. Propaganda nebo krimi?) a Pavel Suk (historik, odborník na dějiny médií)

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


Pozvánka na přednášku „Využití kauzy manželů Rosenbergových: interpretace Východu a Západu“ (ÚSTR, 25.10.2011)

25. října 2011 – Přednáška Využití kauzy manželů Rosenbergových: interpretace Východu a Západu

Dne 25. října 2011 proběhla v prostorách ÚSTR přednáška amerického profesora Ronalda Radoshe s názvem: Využití kauzy manželů Rosenbergových: interpretace Východu a Západu, která se zaměřila na vztah případu manželů Rosenbergových a československého procesu s Rudolfem Slánským. Ronald Radosh je emeritním profesorem historie na City University of New York a spolupracovníkem washingtonského Hudsonova institutu. Přednášku zahájil ředitel ÚSTR Daniel Herman.

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


24. listopad 2011 – První transport do terezínského ghetta ve vzpomínkách pamětníků

Pozvánka na besedu - První transport do terezínského ghetta ve vzpomínkách pamětníků Moderátor: Michal Šmíd Hosté: Jan Machala, Felix Kolmer Dne 24. listopadu 1941 (tedy přesně před 70 lety) odjel z Prahy transport čítající 342 mladých židovských mužů (takzvané komando výstavby – Aufbaukommando). Jejich cílem bylo severočeské město Terezín, které se mělo v souladu s nacistickými plány na konečné řešení židovské otázky proměnit v ghetto. Zde pak byla během následujících let internována naprostá většina židovského obyvatelstva z protektorátu. Toto smutné výročí si chceme připomenout besedou s pamětníky. Pozvali jsme jak dosud žijící účastníky prvních židovských transportů, tak bývalé terezínské obyvatele, kteří museli v důsledku budování ghetta své domovy opustit. Besedu moderuje Michal Šmíd, historický úvod přednese Jan Machala.

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


1. prosinec 2011 – prezentace projektu Kolektivizace venkova v dokumentačních a vzdělávacích projektech ÚSTR

Pozvánka na prezentaci projektu „Kolektivizace venkova. Dokumentační a vzdělávací reflexe v projektech ÚSTR“ (ÚSTR, 1.12.2011)

Seminář přiblížil dokumentační a vzdělávací aktivity ÚSTR vztahující se k tématu kolektivizace venkova, která v Československu probíhala od konce 40. do začátku 60. let 20. století. V první části semináře byly prezentovány poznatky z terénního výzkumu formou orálně historických sběrů a doplňkové dokumentace, ikonografické soubory dobových materiálů a témata archivního a dějepisného bádání. V druhé části semináře byl představen projekt vzdělávacího DVD, které bude v příštím roce vydáno a distribuováno do českých škol. Na závěr akce byl promítnut dokumentární film režiséra Jana Špáty Nezorané meze (1968).
 • Na semináři vystoupili: Petr Slinták, Václav Ruml, Jiří Urban, Jaroslav Pinkas, Michal Šimek, Libor Svoboda

Video záznam

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.