12. LEDNA


● 1898:  ⃰  Miroslav Haken

právník, politik a protinacistický odbojář

foto archiv

Narodil se do rodiny inženýra firmy Ringhoffer Aloise Hakena. Po maturitě začal studovat na právnické fakultě v Praze, studia ale dokončil až po 1. světové válce. Bojoval na italské frontě, kde byl raněn. V roce 1922 dokončil studia práv a stal se podnikovým právníkem firmy ČKD ve Slaném. Ve Slaném se Miroslav Haken také veřejně angažoval – v Sokole, Národní gardě či hasičském sboru. Byl také členem městské rady. Za německé okupace pomáhal odboji s ukrýváním zbraní, munice a písemností. Jako nepohodlná osoba byl po atentátu na Heydricha zatčen a 30. června 1942 na kobyliské střelnici popraven.