Paměť a dějiny 4/2020

Aktuální číslo revue Paměť a dějiny vychází při příležitosti stého výročí narození tajného katolického biskupa Felixe Marii Davídka (1921–1988) a věnuje se především různým aspektům působení skryté církve v Československu v době vlády komunistů. Davídek byl rozporuplnou, ale také velmi inspirativní osobností. Vyznačoval se neústupností jak vůči komunistickému režimu, tak vůči svým církevním nadřízeným. S jeho činností se pojí i druhé výročí, které se odráží v textech Paměti a dějin: před padesáti lety byla poprvé v dějinách katolické církve na kněze vysvěcena žena. Stalo se tak na konci prosince 1970 v Brně, kdy biskup Davídek vysvětil Ludmilu Javorovou.

Prezentace 

Rozhovor s editorkou 4. čísla revue Evou Vybíralovou si lze poslechnout na Soundcloud a Spotify.

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Objektivem

Galerie

Literatura

V paměti

  • Adam Šůra: Boží trouba
  • Šárka Grauová: Vždycky budu stát za tím, co je pronásledováno. Za Marií Rút Křížkovou (15. června 1936 Miličín – 4. prosince 2020 Čerčany)

Diskuze

Události

  • Františka Jirousová: Česká společnost Teilharda de Chardin
  • Petr Žižka: Pamětní deska gen. Františka Dasticha, čs. Legionáře vojenského diplomata a exilového pracovníka
  • Petr Kopecký: Zpřístupnění fondů z období pontifikátu papeže Pia XII.

Recenze

  • Markéta Doležalová: Karel Skalický – Vyznání na hraně času a věčnosti. Všechny cesty vedou do Říma
  • Petr Zídek: Vladimír Petrilák, Mauro Longaretti Kraenski – Rudá samba. Činnost StB v Brazílii v 50. a 60. letech 20. století

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XIV, 2020/04 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Dita Homolová, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Patrik Virkner | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Karel Cudlín |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.