27. BŘEZNA


● 1948: † Vojtěch Rygal

český katolický kněz, skaut a orel, první kněžská oběť komunistického režimu

zdroj: archiv Knihovny Holešov

Holešovský kaplan a katecheta, orelský pracovník a nadšený sportovec Vojtěch Rygal se narodil 10. dubna 1910 v Hulíně v rodině drobného zemědělce. Studoval nejdřív na Arcibuskupském gymnáziu v Kroměříži, poté přestoupil na Státní reálné gymnázium v Kroměříži, kde také odmaturoval. Pod vlivem hulínského P. Alberta Jadrníčka se rozhodl stát knězem. V roce 1934 byl po teologických studiích v Olomouci vysvěcen na kněze. Působil v Pavlovicích u Přerova, v Bystřici pod Hostýnem, v Nákle u Chrudimi, a nakonec v Holešově. Zde byl dva roky katechetou na místních školách, pomocným kaplanem a vychovatelem orelské mládeže. Intenzivně se věnoval orelskému sportu, výrazně se podílel na přestavbě zdejšího hřiště. Jeho široká obliba byla nepohodlná nastupující komunistické moci – už měsíc po převratu měl zakázáno vyučovat a po likvidaci Orla nesměl působit ani jako trenér a vychovatel mládeže v místní jednotě. To uspíšilo jeho rozhodnutí odejít do emigrace. Při pokusu o přechod hranic v blízkosti Aše byl však 27. března 1948 Vojtěch Rygal bez varování zastřelen pohraniční stráží. Přitom podle zákona byl tehdy nelegální přechod hranic stále pouhým přestupkem, který podléhal pokutě nebo několika dnům vězení. Vojtěch Rygal byl první známou obětí režimu z řad církve, přes sledování StB se posledního rozloučení s ním zúčastnilo v rodném Hulíně velké množství věřících a duchovních a jeho pohřeb byl vnímán jako politický protest proti novému režimu.

Související: