Archiv příspěvků autoraDarja Čablová

Výstava představí působení české šlechty po roce 1945

Výstava Kulturní mosty v Evropě. Česká a moravská šlechta po roce 1945 představí vybrané české šlechtice a šlechtičny, jejichž působení navzdory železné oponě překračovalo politické, národní i společenské hranice. Výstava bude k vidění nejprve od 21. dubna v Mnichově, od 19. července pak v Praze.

Výstava představí působení české šlechty po roce 1945

Podíleli jsme se na vzniku nové učebnice soudobých dějin

Badatelskou metodu poznávání nedávné historie nabízí žactvu 9. tříd nová učebnice Soudobé dějiny, která pokrývá období od konce 1. světové války do současnosti. Učebnice je výsledkem  intenzivní několikaleté spolupráce ÚSTR, Nakladatelství Fraus a desítek konzultantů a konzultantek z oborů humanitních a sociálních věd i z oblasti praktické výuky.

Podíleli jsme se na vzniku nové učebnice soudobých dějin

Odmítáme pronásledování historického a lidskoprávního sdružení Memorial

Generální prokuratura Ruské federace požaduje likvidaci sdružení Mezinárodní Memorial. ÚSTR je hluboce znepokojen pokračujícími zásahy vůči zastáncům lidských práv a nezávislého historického bádání v Rusku. Obáváme se také ztráty neocenitelného archivního materiálu sdružení, jenž se vztahuje k výzkumu a uchování paměti o politických represích.

Odmítáme pronásledování historického a lidskoprávního sdružení Memorial