Vyjadřujeme podporu Ukrajině. Putin manipuluje s dějinami.

22. února 2022    Ruská vojska dnes v noci překročila hranice Ukrajiny a vstoupila na území, která už od roku 2014 ovládají proruští separatisté. Vladimir Putin tento jednoznačný akt násilí doprovodil výroky zpochybňujícími současnou ukrajinskou státnost. Nechal se slyšet, že současná Ukrajina je výtvorem „ruských komunistů“. Vladimir Putin manipuluje s dějinami. Současná Ukrajina se může opřít o dlouhý příběh utváření ukrajinského národa. Složitost tohoto příběhu a úzká provázanost s dějinami Rusů, Poláků, Židů nebo Bělorusů nic nemění na tom, že občané současné Ukrajiny mají právo svobodně si určit směřování své země. Žádný stát nemůže s odkazem na historické souvislosti násilně vnucovat Ukrajině svou vůli.

S úmyslem představit české veřejnosti ukrajinský příběh připravil ÚSTR k 30. výročí ukrajinské nezávislosti výstavu Dlouhá cesta k samostatnosti. Dějiny Ukrajiny ve 20. století. Už půl roku putuje po Česku, v dubnu bude k vidění v Jihlavě. Více o výstavě se dozvíte v krátkém videu zde.

V myšlenkách jsme s našimi ukrajinskými přáteli a kolegy, bez jejichž spolupráce bychom nemohli hlouběji poznávat společné dějiny komunistické diktatury.

ENG:

We express our support for Ukraine. Putin is manipulating history.

Russian troops crossed the border into Ukraine tonight, entering territory that has been controlled by pro-Russian separatists since 2014. Vladimir Putin accompanied this clear act of violence with statements questioning Ukraine’s statehood. He declared that the contemporary Ukrainian state was the creation of ‚Russian communists‘. Vladimir Putin is manipulating history. Contemporary Ukraine has a long history of the formation of the Ukrainian nation to fall back on. The complexity of this story and its closeness to the history of the Russians, Poles, Jews or Belarusians does not change the fact that the citizens of contemporary Ukraine have the right to freely determine the direction of their country. No country, even with reference to the complicated history of the region, can impose its will on Ukraine.

Our thoughts are with our Ukrainian friends and colleagues, whose cooperation and help allowed for the better in-depth exploration of our shared history of communist dictatorship.