80 let od amnestie pro Čechoslováky vězněné v SSSR zveřejňujeme spisy NKVD

Jakub Koutný, Jan Kudlič a další čs. důstojníci v sovětské internaci v Orankách (Foto: VHA/cechoslovacivgulagu.cz)Praha 3. ledna 2022  Dnes je to právě 80 let, kdy Sovětský svaz vyhlásil amnestii pro Čechoslováky vězněné na sovětském území. Stalo se tak 3. ledna 1942 v souvislosti s rozhodnutím o vzniku československé brigády v SSSR. Ústav pro studium totalitních režimů spolu s Katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni a ukrajinskými partnery u příležitosti výročí zveřejňuje soubor vyšetřovacích spisů NKVD k tisícovce z celkem zhruba 8 tisíc krajanů držených v táborech Gulagu za 2. světové války a online prezentaci k tématu.

„Zveřejněné vyšetřovací spisy obsahují například protokol o zatčení, otisky prstů, fotografie, protokoly z výslechů, obvinění, rozsudek, propouštěcí či úmrtní list z Gulagu a rozhodnutí o rehabilitaci. Součástí spisů jsou osobní fotografie a dokumenty zatčených zabavené orgány NKVD,“ vyjmenovává historik Adam Hradilek z ÚSTR, který je zároveň vedoucím projektu Čechoslováci v Gulagu. „Uveřejněné dokumenty představují přibližně pětinu spisů k československým uprchlíkům do SSSR, které digitalizujeme a zpracováváme ve spolupráci se Státním archivem Zakarpatské oblasti (DAZO) v Užhorodě,“ dodává Adam Hradilek.

Systematická digitalizace v DAZO byla započata na základě dohody se Státní archivní službou Ukrajiny uzavřené v roce 2020. Dlouholetý výzkum archivu a úsilí o digitalizaci dokumentů týkajících se represí krajanů podpořily zejména Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví v Kyjevě a Senát Parlamentu ČR jednáním s ukrajinskými partnery. Získané dokumenty a jejich výzkum přiblíží osudy tisíců neznámých obětí sovětských represí a dále upřesní počty krajanů internovaných v Gulagu, jejich rozmístění do jednotlivých táborů, úmrtnost nebo jejich osudy po propuštění. Obrovský význam má projekt i pro příbuzné obětí sovětských represí, kterým ÚSTR předává informace o jejich osudech.

Digitalizované spisy postupně zpracovává software vyvíjený na Katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni.Software nejprve naskenované dokumenty převede metodami OCR do podoby elektronického textu a následně uloží do speciálně navržené databáze, která umožňuje interaktivní hledání slov či krátkých frází v českém a ruském jazyce s využitím grafického uživatelského rozhraní,“ vysvětluje Jan Švec z Katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Software vyvíjený ZČU bude plně funkční koncem roku 2022. Digitální archiv dokumentů k represím krajanů bude průběžně doplňován o další přírůstky. „Po ukončení digitalizace v DAZO zahájíme práci v Centrálním státním archivu občanských sdružení Ukrajiny, kde již předběžná rešerše odhalila přes dvě stě vyšetřovacích spisů českých krajanů,“ říká ředitel Státní archivní správy Ukrajiny Anatolij Chromov.   „Společný projekt přispěje k vyrovnaní se s důsledky totalitarismu 20. století ve vztazích mezi ukrajinským a českým národem,“ věří Chromov.

Od 3. ledna 1942 do konce roku 1944 bylo na amnestii propuštěno okolo pěti tisíc československých občanů. V první vlně se propuštění dočkali Češi a čeští Židé, v listopadu 1942 se podařilo se Sověty vyjednat i propuštění podkarpatských Ukrajinců. Minimálně 15 procent Čechoslováků se amnestie nedočkalo a v lágrech zemřelo.

Podmínkou propuštění byl vstup do československé vojenské jednotky formující se v ruském Buzuluku. Ten sice poskytl vězňům naději na návrat domů, někteří z amnestovaných však zemřeli během tranzitu z lágru či po příjezdu k čs. jednotce, kam dorazili nemocní a vysílení. Propuštění dobrovolníci se pak většinou zapojili do bojů na východní frontě, kde mnozí z nich zahynuli u Sokolova, na Dukle a v dalších krvavých válečných bitvách. Získané dokumenty přispějí k uctění jejich památky.