ÚSTR a ABS podepsaly dohodu o spolupráci se Státní archivní službou Ukrajiny

Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek a Státní archivní služby Ukrajiny podepsali smlouvu o spolupráci. Slavnostní akt se odehrál 4. února 2020 v Praze za přítomnosti ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a jeho ukrajinského protějšku Vadyma Prystajka. Smlouvou se instituce zavazují ke vzájemné spolupráci při oboustranném zajištění přístupu k archivním dokumentům či společném výzkumu.

„O získání dokumentů bývalých sovětských tajných služeb týkajících se Československa a represí vůči československým občanům na území SSSR usiluje Ústav pro studium totalitních režimů od roku 2012,“ vysvětluje historik Adam Hradilek, který se v ÚSTR touto tématikou dlouhodobě zabývá. Vzhledem k přísné archivní politice Ruska se snahy Ústavu zaměřují zejména na ukrajinské archivy, a to jak na státní archivy, tak od liberalizace archivní politiky v roce 2014 i na Archiv Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU).

„V rámci dohody s HDA SBU jsme v roce 2016 začali systematicky digitalizovat archiválie na pracovišti zřízeném ÚSTR ve Lvově, kam jsou zasílány spisy týkající se československé historie ze všech regionálních poboček HDA SBU. Následně jsou zdigitalizovány a předány do České republiky. Takto jsme zatím získali přes 250 000 stran dokumentů,“ přibližuje Hradilek spolupráci ÚSTR s Archivem Bezpečnostní služby Ukrajiny. „Dalším naším cílem bylo zajistit podobně úspěšnou kooperaci také s regionálními archivy i ústředím Státní archivní služby Ukrajiny. Výsledkem společného úsilí Ministerstva zahraničních věcí, Velvyslanectví ČR na Ukrajině a ÚSTR je právě podpis smlouvy o spolupráci mezi ÚSTR, ABS a Státní archivní službou Ukrajiny,“ dodává Adam Hradilek.

Dohoda o spolupráci byla podepsána v rámci prvního Česko-ukrajinského fóra, které se koná v Praze pod záštitou ministrů zahraničních věcí České republiky a Ukrajiny. Ukrajinskou stranu reprezentoval ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolij Chromov, českou stranu ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra a ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková. Dohoda umožní výměnu zkušeností na poli digitalizace, výměnu informací o fondech a dokumentech týkajících se československé i ukrajinské historie, či zahájení systematické digitalizace vytipovaných fondů. První jednání se týká Státního oblastního archivu v Užhorodě, kde se nachází 5500 vyšetřovacích spisů NKVD vedených zejména na uprchlíky z Československa v průběhu 2. světové války, kteří byli odsouzeni k mnohaletým trestům nucených prací v Gulagu. České veřejnosti se tak zpřístupní unikátní historický pramen dotýkající se nejen sovětských politických represí, ale i uprchlické vlny před nacismem do SSSR a válečných veteránů československé jednotky v SSSR.

Materiály získané v ukrajinských civilních i bezpečnostních archivech jsou ÚSTR archivovány a zpřístupňovány pozůstalým i historikům. O jejich významu informoval historik Adam Hradilek v České televizi 6. února 2020 (rozhovor začíná v čase 12.25). Prostřednictvím rozmanitých výstupů (publikace Čechoslováci v Gulagu I – III, Židé v Gulagu, dokumentární seriál Čechoslováci v Gulagu, výstavy, odborné články např. zde a zde) se s nimi již mohla seznámit i široká veřejnost.

Fotogalerie (foto Ministerstvo zahraničních věcí ČR)