Do výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky ÚSTR se přihlásilo šest osob

Praha 17. února 2022   Rada Ústavu pro studium totalitních režimů na svém jednání dne 17. února 2022 za přítomnosti notářky otevřela obálky s přihláškami uchazečů a uchazeček ve výběrovém řízení na funkci ředitele/ředitelky ÚSTR.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů: Muriel Blaive, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; PhDr. Jan Kalous, Ph.D.; doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.; Mgr. et Bc. Karel Světnička; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Přihlášky paní Muriel Blaive a pana Karla Světničky Rada ÚSTR vyřadila z důvodu nekompletnosti. Ostatní uchazeči postupují do dalšího kola.

Podmínky výběrového řízení