Odmítáme pronásledování historického a lidskoprávního sdružení Memorial

Praha 12. listopadu 2021  Včera, 11. listopadu, ruské historické a lidskoprávní sdružení Mezinárodní Memorial obdrželo oznámení o zahájení správního řízení u Nejvyššího soudu Ruské federace. Správní žalobu proti Memorialu podala Generální prokuratura RF, která požaduje likvidaci sdružení Mezinárodní Memorial.

Žaloba poukazuje na údajné porušování právních předpisů o „zahraničních agentech“, spočívající v tom, že na některých publikacích vydávaných Mezinárodním Memorialem chybělo označení „zahraniční agent“. Soudní jednání je nařízeno na 25. listopadu. Vedení Mezinárodního Memorialu se proti žalobě kategoricky ohradilo s poukazem, že zákon o zahraničních agentech je koncipován účelově jako nástroj k potírání nezávislých organizací. I přes tuto skutečnost Memorial zákon dodržuje. Pro likvidaci sdružení Mezinárodní Memorial proto neexistuje žádný právní základ.

Ústav pro studium totalitních režimů je hluboce znepokojen pokračujícími zásahy vůči zastáncům lidských práv a nezávislého historického bádání v Rusku, jejich obtěžováním a pronásledováním. Máme vážné obavy také o osud neocenitelného archivního materiálu sdružení, jenž se vztahuje k výzkumu a uchování paměti o politických represích.

Protestujeme proti snaze zničit Memorial, organizaci, která se věnuje historii politických represí a obraně lidských práv. Vyjadřujeme podporu našim kolegům, s nimiž realizujeme celou řadu společných projektů, včetně vytvoření společné databáze perzekvovaných Čechoslováků na území SSSR či projektu Poslední adresa. Teprve před několika dny jsme prezentovali tematické číslo historické revue Paměť a dějiny, na jehož přípravě se mimo jiné podíleli i pracovníci Mezinárodního Memorialu.

Naléhavě žádáme politické představitele České republiky, aby se o bezprecedentní pronásledování sdružení Mezinárodní Memorial zajímali a o aktuální situaci jednali na celoevropské úrovni.

Žádáme odbornou společnost o projev celoevropské solidarity a podpory.