Rada ÚSTR zvolila nového ředitele

Praha 2. března 2022   Dnes se uskutečnila druhá část výběrového řízení na pozici ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Před zahájením této části z výběrového řízení odstoupil PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., ve výběrovém řízení tedy zůstali tři uchazeči: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; PhDr. Jan Kalous, Ph.D.; doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

Rada ÚSTR po osobních pohovorech s kandidáty v tajném hlasování zvolila nového ředitele Ústavu, jímž se stává doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

Pan Ladislav Kudrna nastoupí do funkce k 1. květnu 2022.

Zveřejňujeme koncepce tří kandidátů, kteří se zúčastnili druhé části výběrového řízení:

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.: Koncepce řízení Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho směřování v letech 2022–2026

PhDr. Jan Kalous, Ph.D.: Koncepce rozvoje a dalšího směřování Ústavu pro studium totalitních režimů – krátkodobý a dlouhodobý výhled

doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.: Koncepce rozvoje a dalšího směřování Ústavu pro studium totalitních režimů