Nabídka vzdělávacích kurzů pro učitele

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Registrace na ně probíhá zde https://docs.google.com/forms/d/1mMihia1jdndtvUouKFQxXC0Q_YfNy-EozBmJ6fkbzb4/edit
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, telefon 221008314

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.


Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha, Centrem současného umění DOX 25.–26.08.2016)

Letní škola 2016: Druhé strany dějin, 25. – 26. srpna 2016

Kapacita letní školy je naplněna, registrace pro náhradníky probíhá na e-mailu: anna.macourkova@ustrcr.cz.

 • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 (zobrazit na mapě)
 • Doprava: tramvají 12, 14, 17, 24 na zastávku Ortenovo náměstí, metrem (linka C) na zastávku Nádraží Holešovice
 • Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání
 • Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314

Všichni máme minulost. Existují tedy jedny dějiny všech, nebo více příběhů o minulosti? Čí dějiny učíme?

Výchozím bodem našeho tázání bude role žen v dějinách. V průběhu dvoudenní série přednášek a workshopů Vám odborníci z různých disciplín představí perspektivy, s jejichž pomocí je možné nahlédnout naše dějiny jinak. Možnosti jejich didaktické aplikace budeme rozvíjet ve společné diskuzi.

Program je realizován ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Program:

Čtvrtek 25. srpna
 • 08.30 – 09.00    Registrace
 • 09.00 – 09.30    Zahájení, Karina Hoření / ÚSTR
 • 09.30 – 100.30    Ženy a gender jako předmět historického bádání, Denisa Nečasová / Historický ústav FF Masarykova Univerzita
 • 10.30 – 11.00    Přestávka na občerstvení
 • 11.00 – 12.00 Workshopy A, B, C:
  • A) Odbojářky – mění se představa o odbojové činnosti, pokud se zaměříme na ženské aktérky? Jaroslav Pinkas, Karina Hoření / ÚSTR
  • B) Husákovy matky – jaký obraz normalizace vytváří analýza sociální a rodinné politiky? Vojtěch Ripka / ÚSTR
  • C) Gender a historie – čtení ze současné literatury, Kamil Činátl / ÚSTR
 • 12.00 – 13.30 Přestávka na oběd
 • 13.30 – 14.30 Workshopy A, B, C
 • 14.30 – 14.45 Přestávka na kávu
 • 14.45 – 15.45 Workshopy A, B, C

Pozvánka na komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu (Praha, Centrem současného umění DOX 25.08.2016)

Večerní program
 • 18.00    – Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu. Diskuzní večer o současných podobách spisovatelky

Komponovaný večer se zaměří na různorodost obrazů Boženy Němcové v české kulturní paměti. Archeologická sonda do vrstev vzpomínání nabídne k diskuzi různé výklady života a díla slavné české spisovatelky a představí současné pokusy o umělecké ztvárnění odkazu Boženy Němcové.
Hosty budou tvůrci komiksu Ve stínu šumavských hvozdů (2012) a divadelního představení Jako břitva (Němcová), Národní divadlo (2016).

Pátek 26. srpna
 • 09.00 – 12.00    Workshop Nejen v sukni: Genderové aspekty současného českého a slovenského umění, Zuzana Štefková
 • 12.00 – 12.45    Přestávka na oběd
 • 12.45 – 14.00    Druhé strany dějin? Diskuze a závěrečná reflexe

  

Pozvánka naseminář Třetí odboj v didaktické perspektivě (ZŠ Maleč 31.08.2016)

Třetí odboj v didaktické perspektivě

 • 31. srpna 2016, 10 – 14 hod.
 • ZŠ Maleč, Maleč 77

Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Rutschová, j.rutschova@seznam.cz

Program
 • 10.00 – 10.30: Úvod: Třetí odboj jako politické, nebo historické téma?
  V roce 2011 byl přijat zákon o účastnících odboje a odporu proti komunistickému režimu. Třetí odboj se tak stal právní skutečností. Minulost ovšem nelze nadekretovat právními normami a její výklad uzákonit. Fenomén protikomunistické rezistence zůstává předmětem kontroverzí v odborné i publicistické sféře. V úvodním bloku provedeme inventuru těchto sporů.
 • 10.30 – 11.30: Případ Mašínů v kontextu výuky o padesátých letech
  Jednu z nejznámějších kauz protikomunistické rezistence představuje boj bratří Mašínů v padesátých letech 20. století. V rámci tohoto bloku představím metodiky navrhující tematizaci tohoto složitého případu založenou na otázce, v jakých situacích je politické násilí legitimní. Doporučuji podívat se na metodiku na webu, v rámci bloku proběhne diskuse.

 • 11.30 – 12.00: Přestávka na občerstvení
 • 12.00 – 13.30: Co učíme, když učíme o třetím odboji
  Téma třetího odboje má více časových rovin. Zdaleka v něm nejde jen o složité historické skutečnosti protikomunistické rezistence, na nichž ostatně v historické obci nepanuje přílišná shoda. Můžeme učit i příběh třetího odboje, tedy jak se měnil jeho oficiální obraz od padesátých let do současnosti. Rozvíjíme tak „narativní kompetence“ žáků, tedy jejich schopnost zacházet s časem a vnímat proměnlivost historických příběhů v závislosti na společenském kontextu. Kontroverze není pouze nevýhodou, můžeme představovat minulost jako otevřený problém k diskusi, nikoli jako cosi uzavřeného a mrtvého.
 • 13.30 – 14.00: Závěrečná diskuse, předání osvědčení

 

 

Pozvánka na seminář Kolektivizace ve výuce dějepisu (Praha, Národní zemědělské muzeum 19.09.2016)

Kolektivizace ve výuce dějepisu

 • 19. září 2016, 10 – 15 hod.
 • Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7
 • Registrace

V rámci semináře využijeme aktuální výstavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a pokusíme se na příkladu kolektivizace formulovat některé zásady spolupráce mezi školou a muzeem. Dotkneme se také otázek, jak učit multiperspektivně a zároveň neztrácet ze zřetele hodnotové ukotvení výuky.

Program:
 • 10.00 – 11.30 Kolektivizace ve výuce dějepisu – obecný úvod
  Jaroslav Pinkas a Jaroslav Najbert
  Fenomén kolektivizace představuje v čitelné zkratce cíle, metody a důsledky komunistické transformace společnosti na konkrétním případě českého venkova. Je to příklad politiky, která se dotkla téměř každé rodiny a zároveň procesu, který byl velmi záhy reflektován v umění, především ve filmu. Kolektivizace tak dodnes žije v kulturní i komunikativní paměti. V úvodním bloku nabídneme možnosti, jak využít filmové prameny pro výuku, abychom demonstrovali odlišné způsoby vyprávění o kolektivizaci od padesátých let do současnosti (budovatelský mýtus, kritické vyprávění šedesátých let, normalizační deformace) a návaznost této kulturní paměti na různé rodinné tradice.
 • 11.30 – 11.45 Přestávka na občerstvení
 • 11.45 – 13.30 Komentovaná prohlídka výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a následná prezentace pracovních listů a možností jejího využití.
  Jaroslav Pinkas
  Výstava nabízí různá “čtení”. Můžeme ji pojmout jako chronologický celek od počátku 20. století do současnosti, jako útok totalitních režimů na jednu sociální skupinu. Můžeme se ale soustředit na dílčí témata: proměny vztahu státu a sedláků ve 20. století, střetávaní tradice a násilně prosazované moderny, která se obtiskovala do vztahu k půdě a ke krajině a konečně také jako proměnu propagandistických postupů usilujících o legitimizaci násilné politiky. Dotkneme se řady otázek: jaké vzdělávací cíle s didaktickým využitím výstavy spojovat, jak kombinovat skupiny, jak organizovat syntézu odlišných skupinových výstupů, jak rozvíjet následné aktivity v další výuce.
 • 13.30 – 13.45 Přestávka na občerstvení
 • 13.45 – 15.00 Škola a muzeum
  Čeněk Pýcha
  V závěrečné části semináře se pokusíme zobecnit závěry předešlých diskusí. Jaké možnosti nabízí spolupráce dvou institucí, které mají ve vínku vzdělávání? Co může muzeum školní výuce nabídnout? Jak pozvednout spolupráci obou institucí na pevnější a systematičtější úroveň? Inspirující může být zahraniční praxe a způsoby spolupráce škol a muzeí v západní Evropě.

 

 

Pozvánka naseminář Komiks pod lavicí? (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň 21.09.2016)

Komiks pod lavicí?

 • 21. září 2016, 10 – 15 hod.
 • SPŠ Chodské náměstí, Plzeň
 • Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Maulová, jitkamaulova@seznam.cz

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění?

Seminář začne modelovou hodinou se studenty.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

 

 

Historická dílna: Paměť – město - muzeum

 • 30. září – 1. října 2016
 • Český Krumlov
 • Registrace

Historická dílna, volně navazující na loňské setkání „Muzeum – škola – paměť“ se zaměří na fenomén regionálního muzea jako živé “paměťové instituce”. Tentokráte se sejdeme v Českém Krumlově a navštívíme dvě lokální muzea, Regionální muzeum a Museum Fotoateliér Seidel.

Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č. j. 8206/2015-1-377.

 

 

Národní identity I, II

 • 21. října a 9. prosince 2016, 9 – 15 hod.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Registrace

Pro velký zájem o semináře, ve kterých probíráme, jakým způsobem ve škole učíme naše žáky a studenty být příslušníky národa, poprvé pořádáme (dobrovolně) dvojdílný vzdělávací kurz. Na prvním semináři budeme mluvit o výchově k občanství jako cíli výuky. Jaký typ občanství učíme - národní, etnický, občanský nebo kulturní? Jak učit české dějiny studenty z jiných prostředí a jak do dějepisného kurikula zařadit i jejich příběhy? Zájemci, kteří v mezičase zpracují vlastní vzdělávací materiál, se mohou přihlásit na druhý seminář, kde budeme diskutovat konkrétní prameny a postupy, kterými témata otevřená na prvním setkání přenést do výuky.

Podmínkou účasti na druhém kurzu 9. 12. je absolvování semináře Národní identity I dne 21. října, případně semináře Národní identity dne 8. dubna 2016.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 1391/2014-1-183.

 

 

Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů

 • 4. listopadu 2016, 10 – 14 hod.
 • SPŠ Chodské náměstí, Plzeň
 • Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Maulová, jitkamaulova@seznam.cz
 • Lektor: Mgr. Jaroslav Pinkas

Počítačové hry vnímá široká rodičovská i učitelská veřejnost jako neproduktivní, ba škodlivý způsob trávení volného času. Mohou však představovat efektivní vzdělávací nástroj. Digitální hry mohou podporovat žáky v tom, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, vystavují je různým zkušenostem, které se navzájem liší, vzdělávací aktivity činí samozřejmějšími a přibližují je reálnému životu, podporují sociální kooperaci a využívají bohatě mediálních reprezentací. Seminář se zaměří na zpřístupnění příkladů dobré praxe z USA i z České republiky (Mission US, Evropa 2045, Československo 3889, aj.). Učitelé se seznámí nejenom s technologickými inovacemi, ale budou diskutovány dopady těchto inovací na výuku, testování, roli učitele atp. Prezentovány budou i konkrétní metodiky ve formě modelových hodin. Učitelé si budou moci „zahrát“ simulaci „Československo 3889“, a na vlastní kůži tak „okusit“ výuku pomocí digitálních simulací. Seminář je určen učitelům dějepisu, občanské výchovy, mediální výchovy, ale i sociální a osobnostní výchovy, etické výchovy či literatury.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27475/2015-1-789.

 

 

Komiks pod lavicí?

 • 11. listopadu 2016, 9 – 15 hod.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Registrace

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění?

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.