Nabídka vzdělávacích kurzů pro učitele

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Registrace na ně probíhá zde https://docs.google.com/forms/d/1mMihia1jdndtvUouKFQxXC0Q_YfNy-EozBmJ6fkbzb4/edit
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, telefon 221008314

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.


 

 

Pozvánka na seminář Národní identity (Praha, ÚSTR 21.10.2016)

Národní identity I, II

 • 21. října a 9. prosince 2016, 9 – 15 hod.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Registrace

Pro velký zájem o semináře, ve kterých probíráme, jakým způsobem ve škole učíme naše žáky a studenty být příslušníky národa, poprvé pořádáme (dobrovolně) dvojdílný vzdělávací kurz. Na prvním semináři budeme mluvit o výchově k občanství jako cíli výuky. Jaký typ občanství učíme - národní, etnický, občanský nebo kulturní? Jak učit české dějiny studenty z jiných prostředí a jak do dějepisného kurikula zařadit i jejich příběhy? Zájemci, kteří v mezičase zpracují vlastní vzdělávací materiál, se mohou přihlásit na druhý seminář, kde budeme diskutovat konkrétní prameny a postupy, kterými témata otevřená na prvním setkání přenést do výuky.

Podmínkou účasti na druhém kurzu 9. 12. je absolvování semináře Národní identity I dne 21. října, případně semináře Národní identity dne 8. dubna 2016.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 1391/2014-1-183.

Národní identity I, 21. října 2016, 09.00 – 14.45
Program
 • 09:00 – 09:30   Zahájení, Karina Hoření
 • 09:30 – 10:30   Dějepis a národní identita, Jaroslav Pinkas
 • 10:30 – 10:45   Přestávka
 • 10:45 – 12:45   Národ a vlast. Vytváření národní identity v prostoru, Čeněk Pýcha – Kamil Činátl – Jaroslav Najbert
 • 12:45 – 13:00   Přestávka
 • 13:00 – 13:45   Jak se ptát na identitu? Vojtěch Ripka
 • 13:45 – 14:45   Závěr – diskuze nad zadáním samostatného úkolu
Národní identity II, 9. prosince 2016, 09.00 – 15.00

Program budou tvořit semináře zaměřené na školní praxi vzdělávání o národě a etnicitě a reflexi samostatné práce. Přesný harmonogram bude ještě upřesněn.

 

 

Pozvánka na seminář Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň 04.11.2016)

Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů

 • 4. listopadu 2016, 10 – 14 hod.
 • SPŠ Chodské náměstí, Plzeň
 • Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Jitka Maulová, jitkamaulova@seznam.cz
 • Lektor: Mgr. Jaroslav Pinkas

Počítačové hry vnímá široká rodičovská i učitelská veřejnost jako neproduktivní, ba škodlivý způsob trávení volného času. Mohou však představovat efektivní vzdělávací nástroj. Digitální hry mohou podporovat žáky v tom, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, vystavují je různým zkušenostem, které se navzájem liší, vzdělávací aktivity činí samozřejmějšími a přibližují je reálnému životu, podporují sociální kooperaci a využívají bohatě mediálních reprezentací. Seminář se zaměří na zpřístupnění příkladů dobré praxe z USA i z České republiky (Mission US, Evropa 2045, Československo 3889, aj.). Učitelé se seznámí nejenom s technologickými inovacemi, ale budou diskutovány dopady těchto inovací na výuku, testování, roli učitele atp. Prezentovány budou i konkrétní metodiky ve formě modelových hodin. Učitelé si budou moci „zahrát“ simulaci „Československo 3889“, a na vlastní kůži tak „okusit“ výuku pomocí digitálních simulací. Seminář je určen učitelům dějepisu, občanské výchovy, mediální výchovy, ale i sociální a osobnostní výchovy, etické výchovy či literatury.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27475/2015-1-789.

 

 

Komiks pod lavicí?

 • 11. listopadu 2016, 9 – 15 hod.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Registrace

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění?

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

 

Pozvánka na seminář Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (Praha, ÚSTR 21.11.2016)

Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů

 • 21. listopadu 2016, 13.30 – 17.30
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Lektoři: Tereza Hannemann, Jaroslav Pinkas
 • Registrace
 • Co všechno mohou počítačové simulace žáky naučit?
 • Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?
 • Jak lze využít počítačové simulace v české škole?

Seminář je určen pro zájemce o reflexi vlastní praxe či o pokročilé metody práce s výukovými aplikacemi.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27475/2015-1-789.