Nabídka vzdělávacích kurzů pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů i v roce 2016 připravil řadu seminářů pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů akreditovaných MŠMT v systému DVPP. Všechny semináře jsou zdarma.

Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha,  Centrem současného umění  DOX 25.–26.08.2016)

Letní škola 2016: Druhé strany dějin, 25. – 26. srpna 2016

  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
  • Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX, Stálá konference asociací ve vzdělávání
  • Registrace

Všichni máme minulost. Existují tedy jedny dějiny všech, nebo více příběhů o minulosti? Čí dějiny učíme?

Výchozím bodem našeho tázání bude role žen v dějinách. V průběhu dvoudenní série přednášek a workshopů Vám odborníci z různých disciplín představí perspektivy, s jejichž pomocí je možné nahlédnout naše dějiny jinak. Možnosti jejich didaktické aplikace budeme rozvíjet ve společné diskuzi.

Program je realizován ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.