Nabídka vzdělávacích kurzů pro učitele

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Registrace na ně probíhá zde https://docs.google.com/forms/d/1mMihia1jdndtvUouKFQxXC0Q_YfNy-EozBmJ6fkbzb4/edit
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, telefon 221008314

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.


 

 

Národní identity II

 • 9. prosince 2016, 9 – 15 hod.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Pro velký zájem o semináře, ve kterých probíráme, jakým způsobem ve škole učíme naše žáky a studenty být příslušníky národa, poprvé pořádáme (dobrovolně) dvojdílný vzdělávací kurz. Na prvním semináři budeme mluvit o výchově k občanství jako cíli výuky. Jaký typ občanství učíme - národní, etnický, občanský nebo kulturní? Jak učit české dějiny studenty z jiných prostředí a jak do dějepisného kurikula zařadit i jejich příběhy? Zájemci, kteří v mezičase zpracují vlastní vzdělávací materiál, se mohou přihlásit na druhý seminář, kde budeme diskutovat konkrétní prameny a postupy, kterými témata otevřená na prvním setkání přenést do výuky.

Podmínkou účasti na druhém kurzu 9. 12. je absolvování semináře Národní identity I dne 21. října, případně semináře Národní identity dne 8. dubna 2016.

Program
 • 9:00 – 9:15 – Zahájení, Karina Hoření
 • 9:15 – 10:15 – Programy a materiály Oddělení vzdělávání ÚSTR, Karina Hoření
 • 10:15 – 10:30 – Přestávka
 • 10:30 – 11:30 – Národní identita – workshop práce s učebnicovými texty, Jaroslav Pinkas
 • 11:30 – 12:30 – Nevítaní cizinci, Jan Wittenberg, Zuzana Pavlovská (Židovské muzeum)
  Workshop se věnuje židovským uprchlíkům do Československa a krizi uprchlické politiky v roce 1938. Zabývá se zejména uprchlíky z Rakouska, kteří se po jeho „anšlusu“ k Německu pokoušeli v Československu najít útočiště, a uprchlíky z území tzv. Sudet prchajícími po uzavření Mnichovské dohody do vnitrozemí, odkud byli často i přes nebezpečí, které jim hrozilo, vraceni zpět.
 • 12:30 – 13:00 – Přestávka
 • 13:00 – 14:00 – Národní identity v muzeu: využití muzejních exponátů ve výuce
 • 14:00 – 15:00 – Práce s výstupy domácí přípravy/závěrečná diskuse

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 1391/2014-1-183.