Výstava Milovat dobro a odporovat zlu na Svaté Hoře u Příbrami

Svatá Hora / Praha 28. července 2016

– Návštěvníci Svaté Hory u Příbrami mohou v průběhu letních měsíců navštívit putovní výstavu věnovanou poválečnému pražskému arcibiskupovi a politickému vězni kardinálu Beranovi. Výstava na deseti panelech přibližuje životní mezníky kardinála Berana, zasazuje je do historických souvislostí a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči totalitním režimům 20. století – nacismu a komunismu. Putovní výstava vznikla v prosinci 2009 jako jubilejní akce k 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Poprvé se veřejnosti představila v prostorách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Její vernisáž se stala součástí vzpomínkového obřadu pořádaného dne 7. prosince 2009, při němž kardinál Miloslav Vlk odhalil před pražským kněžským seminářem pomník arcibiskupa Berana. Kromě nynějšího umístění byla výstava k vidění již v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, v třeboňské farnosti, ve Znojmě, v Plzni a na setkání krajanů ve Vídni. Italská verze této výstavy se představila také na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě u příležitosti 100. výročí Beranova kněžského svěcení, v Miláně a na Teologickém institutu San Tommaso v sicilské Messině. V roce 2012 byla otevřena v Neapoli a v poutním domě Velehrad v Římě. V prostorách Mníšecké kaple na Svaté Hoře bude výstava přístupná do 31. srpna 2016.

  • Kontakty pro média: Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav, Ústav pro studium totalitních režimů, e-mail: jan.vondryska@ustrcr.cz