Králové Šumavy (Die Könige des Böhmerwaldes)

Úvodní panel výstavy Králové Šumavy

 • Autor koncepce výstavy / Konzeption der Ausstellung: Libor Svoboda
 • Autoři textů / Ausstellungstexte: Martin Tichý, Markéta Doležalová, Libor Svoboda, Jaroslav Rokoský, Václav Veber, Petr Blažek, Petr Mallota, Martin Jindra
 • Produkce / Produktion: Jan Horák, Michal Hroza
 • Jazyková redakce české verze / Sprachredakteurin der tschechischen Version: Anna Macourková
 • Překlady do německého jazyka / Deutsche Übersetzung: OLDSCHOOL s.r.o.
 • Jazyková redakce německé verze / Sprachredakteur der deutschen Version: OLDSCHOOL s.r.o.
 • Grafická úprava a sazba / Grafik: Jaroslav Ježek
 • Tisk / Druck: FORM-A,spol. s.r.o.
 • Fotografie a obrazová dokumentace: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Česká tisková kancelář (ČTK), Muzeum Policie ČR, Národní archiv (NA), Národní filmový archiv (NFA), Státní okresní archiv Prachatice (SOkA Prachatice), soukromý archiv Stanislava Kaplana, soukromý archiv Jaroslava Rokoského a soukromý archiv Petra Blažka. / Fotografien und Bilddokumentation: Archiv Sicherheitseinheiten, Tschechische Pressestelle, Polizeimuseum der Tschechischen Republik, Nationalarchiv, Nationales Filmarchiv, Staatliches Kreisarchiv Prachatitz, Privatarchiv Stanislav Kaplan, Privatarchiv Jaroslav Rokoský, Privatarchiv Petr Blažek.
 • Autoři děkují za pomoc Aleně Šimánkové z Národního archivu, Pavlu Vaňkovi z Archivu bezpečnostních složek, Radku Galašovi z Muzea Policie ČR a Michalu Burianovi z Vojenského historického ústavu. / Die Autoren danken Alena Šimánková aus dem Nationalarchiv, Pavel Vaněk aus dem Archiv Sicherheitseinheiten, Radek Galaš aus dem Polizeimuseum der Tschechischen Republik und Michal Burian aus dem Institut für Militärgeschichte.
 • Výstavní panely
 • Katalog výstavy
Kurýři přecházeli hranice ve službách amerických, britských a francouzských zpravodajských služeb. Jejich úkolem na československém území bylo získávat zpravodajsky cenné informace týkající se hospodářských, vojenských a bezpečnostních poměrů, nálady obyvatelstva apod. Při přechodu hranic mnozí z nich využívali pomoci převaděčů. Mnoho kurýrů bylo dopadeno Pohraniční stráží, nebo Státní bezpečností a odsouzeno k mimořádně vysokým trestům odnětí svobody (až doživotí). Bezmála čtyři desítky kurýrů byly odsouzeny k trestu smrti. K nejznámějším kurýrům působících v prostoru Prachaticka a Vimperska patřil Josef Hasil, přezdívaný také Král Šumavy, se svými bratry Bohumilem a Juliem, Jaroslav Kaska, či Jan Mašek. K nejznámějším popraveným kurýrům z regionu západní Šumavy patřili Josef Ludvík a Vladimír Palma. Jedním z nejúspěšnějších převaděčů byl Franz Kilián Nowotny, původem sudetský Němec, působící na Vimpersku. Součástí výstavy jsou i panely věnované příslušníkům Státní bezpečnosti, Pohraniční stráže, či zahraničních exilových center a dobové filmové a literární propagandě. Pozornost se zaměří i na provokační akce Státní bezpečnosti, zejména na legendární a doposud v detailech málo známou Akci Kameny, v rámci níž StB za pomoci falešných převaděčů lákala uprchlíky do fiktivních služeben americké zpravodajské služby. Dle současných odhadů se oběťmi provokací stalo několik stovek osob. Výstava kromě osudů některých kurýrů a převaděčů reflektuje také změny šumavské krajiny a osídlení, které souvisely jednak s poválečnými událostmi, jednak s politickým uspořádáním po únorovém převratu v roce 1948.

Vernisáže výstavy

 

Výstava Králové Šumavy součástí Festivalu proti ztrátě paměti ve Volarech

Dvanáctého září byl ve Volarech zahájen Festival proti ztrátě paměti. Akce iniciovaná místními patrioty v čele s Bohumilem Harmonickým zahrnovala koncert, bohoslužbu za oběti tzv. železné opony a vernisáž výstavy Králové Šumavy. „Impuls k realizování Festivalu proti ztrátě paměti ve mně vyvolal Klub českého pohraničí ve Volarech. Tento spolek uspořádal takzvané Volarské setkání ochránců státních hranic Československa a dle mého názoru touto svou akcí vyjadřuje neúctu k lidským životům, které vyhasly na státních hranicích,“ přibližuje svou motivaci hlavní pořadatel Bohumil Harmonický alias Miroslav Crha. Právě z těchto důvodů byla pod širým nebem Miloslavem Vlkem celebrována mše za duše těch, kteří položili své životy při pokusu o překonání tzv. železné opony. Další částí programu Festivalu proti ztrátě paměti byl koncert jedenácti českých kapel v čele s Vladimírem Mertou, Krausberry a Žalman a spol. Výstava Králové Šumavy v Městské galerii Volary doplnila svým obsahem téma celého festivalu. Expozice bude ve Volarech přístupná do 31. října 2015.

Kontakty pro média:
Ohlasy v médiích

Výstava Králové Šumavy (Die Könige des Böhmerwaldes) na dolnorakouském zámku Weitra

Ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů s Velvyslanectvím České republiky v Rakousku byla v sobotu 13. června 2015 slavnostně zahájena výstava Králové Šumavy (Die Könige des Böhmerwaldes) na rakouském zámku Weitra. Vernisáž výstavyZámek Weitra se nachází jen několik kilometrů od česko-rakouského přechodu České Velenice a výstava zde dočasně doplňuje místní stálou expozici o tzv. železné oponě „Eiserner Vorhang“. Zastavení výstavy „Králové Šumavy“ na zámku Weitra je již desáté v pořadí. Výstava putuje po české, německé i rakouské straně šumavských hranic od roku 2012. Vernisáž v zámeckém divadle se těšila velkému zájmu místních médií, politické reprezentace a zástupců místních kulturních a občanských spolků. Návštěvníky přivítal starosta obce Weitra Raimund Fuchs, který poděkoval ÚSTR a Velvyslanectví ČR za poskytnutí expozice, představující události týkající se regionu. Pan Armin Laussegger z Úřadu vlády Dolního Rakouska svým projevem propojil témata výstav Králové Šumavy a Eiserner Vorhang. Výstavu poté slavnostně zahájil Ing. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Rakousku a Martina Diesner-Wais, poslankyně rakouské Národní rady. Expozice na zámku Weitra bude přístupna do 20. září 2015.

Liberec, 25. dubna 2015

Ilustrační foto V prostorách Technické univerzity bude od konce dubna k vidění putovní výstava Králové Šumavy. Liberec se stane již devátou zastávkou úspěšného projektu vzniklého v kolektivu Libora Svobody. Vernisáž výstavy je naplánovaná na 25. dubna 2015 za autorovy osobní účasti. Výstava, která vzešla ze spolupráce mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a Prachatickým muzeem, se přesouvá pod Ještěd ze západočeských Klatov. V minulosti lákala návštěvníky v Praze, Českých Budějovicích či Tachově, několikrát dokonce překročila naše hranice a stala se zajímavou atrakcí ve Vídni nebo Schönsee.

Dosavadní zastávky výstavy:
 • Klatovy, 23. února 2015
 • Bad Leonfenden, Kulturzentrum Leo-Kultur, 27. září 2014
 • Vídeň, Lichtenštejnský palác, 26. 6. 2014
 • Weiden, Ostbayerische Technische Hochschule, 26. 3. 2014
 • České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna, 2. 12. 2013
 • Schönsee, Centrum Bavaria Bohemia, 17. 10. 2013
 • Prachatické muzeum, 20. 6. 2012
 • Tachovské Muzeum Českého lesa, 2. 10. 2012
 • Praha, Muzeum Policie České republiky, 1. 11. 2012

Ilustrační foto Expozice mapuje životní osudy kurýrů západních zpravodajských služeb a jejich převaděčů při přechodech přes hranice na Šumavě. Mnoho z nich skončilo ve spárech Pohraniční stráže či Státní bezpečnosti, načež si vyslechlo tvrdé tresty odnětí svobody, v krajních případech až na doživotí. Nejznámější ze všech kurýrů byl nepochybně Josef Hasil, jemuž se přezdívalo právě Král Šumavy. V jeho případě platilo riskantní řemeslo za rodinný podnik, jako vyzvědači strategických informací se živili také bratři Bohumil a Julius. Z převaděčů zmiňme alespoň sudetského Němce Kiliana Nowotnyho, operujícího na Vimpersku. Expozice nabídne také panely zaměřené na příslušníky Státní bezpečnosti a Pohraniční stráže, prostor dostala také filmová a literární propaganda. Jednu z nejpůsobivějších pasáží výstavy představuje zmínka o provokačních akcích StB, včetně legendární Akce Kameny, o které se návštěvníci dozví dosud neznámá fakta. Komplexnost celého projektu pak podtrhují panely tématicky věnované změnám šumavské krajiny a jejího osídlení po 2. světové válce a roce 1948. Výstava se v Liberci zdrží do konce května, poté se přesune do Rakouska. Pod Ještěd míří jako doprovodný program ke studentskému workshopu Přechody přes hranice. Vernisáž výstavy proběhne při zahájení programu workshopu v sobotu 25. dubna 2015. Expozici lze navštívit denně mimo sobot a nedělí od 9.00 do 19.00 v prostorách „budovy G“ Technické univerzity Liberec až do 28. května 2015.

Odpovědná osoba za výstavu Králové Šumavy: Bc. Vondryska Jan, Dis., jan.vondryska@ustrcr.cz Odpovědná osoba za konferenci Přechody přes hranice: Bc. Tomáš Cironis, tomas.cironis@seznam.cz

Klatovy, 23. února 2015

V prostorách jezuitské koleje v Klatovech bylaí 23. února 2015 zahájena výstava Králové Šumavy představující osudy některých kurýrů a převaděčů a také změny šumavské krajiny a osídlení související s poválečnými událostmi. Umístění výstavy Králové Šumavy v klatovské jezuitské koleji je již osmým v pořadí. Expozice putuje po české, německé i rakouské straně šumavských hranic od roku 2012. Vernisáže se zúčastnili zástupci města Klatovy, pan starosta Mgr. Rudolf Salvetr a pan místostarosta Ing. Martin Kříž. Ústav pro studium totalitních režimů a zároveň autory výstavy zastupoval pan Martin Tichý, který zároveň přítomným přiblížil zajímavé momenty z obsahu výstavy. Slavnostního otevření se účastnilo i několik pamětníků. Mezi nimi byl i pan František Wiendl, který sám převáděl české občany do západního Německa a který byl za tuto protistátní činnost v padesátých letech odsouzen a uvězněn. Výstava bude na jezuitské koleji v Klatovech volně přístupná až do 20. dubna 2015.

Foto: Jiří Strašek

Bad Leonfenden, Kulturzentrum Leo-Kultur, 27. září 2014

I tentokrát výstavu připravil ÚSTR ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Rakousku. Hornorakouské město Bad Leonfelden leží nedaleko hranic na pomezí mezi Šumavou a Novohradskými horami. Výstava se koná v nově rekonstruovaných prostorách bývalého městského špitálu od 27. září do konce roku 2014. Jak jsme již z Německa a Rakouska (bohužel nikoli od nás) zvyklí, vyvolalo otevření výstavy velký zájem a pozornost místních obyvatel i politiků. Za rakouskou stranu výstavu zahájili předseda hornorakouské zemské vlády Josef Pühringer a starosta města Bad Leonfelden Alfred Hartl. Za českou stranu promluvili velvyslanec České republiky v Rakousku Jan Sechter, ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a historik Libor Svoboda.

Ohlasy v médiích:

Vídeň, Lichtenštejnský palác, 26. červen 2014

Výstava Králové Šumavy byla součástí akce Summer talk cocktail s podtitulem „25 Years European Reunion“, kterou pořádala pro své klienty a VIP-hosty Raiffeisen Bank. Akce začínala panelovou diskusí s účastí Hanse-Dietricha Genschera, Karla Schwarzenberga a dalších osobností, a poté měli hosté možnost zhlédnout výstavu. ÚSTR ji připravil ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Rakousku.

Weiden, Ostbayerische Technische Hochschule, 26. 3. 2014

Ve středu 26. března 2014 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Králové Šumavy na Ostbayerische Technische Hochschule ve Weidenu. Úvodní slovo pronesli Anett Browarzik z Českého centra v Mnichově, prof. Dr. Andrea Klug, Marian Mure, M.A. z Ostbayerische Technische Hochschule a Michal Hroza z Ústavu pro studium totalitních režimů. Diskuzi s pamětníkem Františkem Zahrádkou moderoval Dr. Jörg Skriebeleit, ředitel Památníku Flossenbürg. Výstava je přístupná do 27. dubna 2014.

České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna, 2.12.2013

V pondělí 2. prosince 2013 byla výstava Králové Šumavy instalována v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde byla veřejnosti volně přítupná do 31. ledna 2014.

Schönsee, Centrum Bavaria Bohemia, 17. 10. 2013

Ve čtvrtek 17. října 2013 byla v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee slavnostně zahájena výstava Králové Šumavy. Úvodní slovo pronesli Mgr. Václav Vrbík, MBA, ředitel projektu CeBB a reprezentant Plzeňského kraje, Michal Hroza, který seznámil publikum s činností Ústavu pro studium totalitních režimů, a historik Mgr. Libor Svoboda, PhD, autor koncepce výstavy. Výstava bude přístupná do 24. listopadu 2013.

 

Praha, Muzeum Policie České republiky, 1. 11. 2012

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 proběhla v prostorách Muzea Policie České republiky konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století, která vyvrcholila podvečerní vernisáží výstavy Králové Šumavy. Výstava byla k vidění v Muzeu Policie České republiky do 28. února 2013.

 

Tachovské Muzeum Českého lesa, 2. 10. 2012

Dne 2. října 2012 byla výstava Králové Šumavy slavnostně otevřena v prostorách tachovského Muzea Českého lesa. Jejího zahájení se společně ujali ředitelka muzea PhDr. Jana Hutníková., první náměstk ředitele ÚSTR PhDr. Eduard Stehlík a autor koncepce výstavy, historik Mgr. Libor Svoboda, PhD, který návštěvníkům vernisáže k jednotlivým tématickým okruhům následně poskytnul i vyčerpávající doplňující výklad. Výstava byla doplněna o další tři panely, reflektující souvislost tématu s lokalitou Tachova a jeho okolí a je veřejnosti přístupná do neděle 28. října 2012.

 

Prachatické muzeum, 20.06.2012

Pozvánka na výstavu Králové Šumavy (Prachatické muzeum, 20.06.2012) Ve středu 19. června 2012 byla v budově Prachatického muzea slavnostně zahájena výstava Králové Šumavy, kterou společně připravil Ústav pro studium totalitních režimů a Prachatické muzeum. Partnery výstavy jsou Vojenský historický ústav, Muzeum Policie České republiky a Archiv bezpečnostních složek. Výstavu zahájili ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl, ředitel Odboru edičního ÚSTR Michal Hroza a autor koncepce výstavy Libor Svoboda. Slavnostní zahájení uzavřely autentické vzpomínky dvou pamětníků – Františka Zahrádky a Františka Wiendla. Výstava na dvaceti panelech připomíná činnost kurýrů a převaděčů, kteří v prostoru západní Šumavy s nasazením vlastního života pomáhali československým občanům na jejich cestě do svobodného světa. Veřejnosti byla výstava v prostorách Prachatického muzea přístupná do 3. září 2012 (pondělí 10.00 – 17.00, od úterý do neděle 09.00 – 17.00).