Výstava Jan Palach ´69

V lednu 1969 se na pražském Václavském náměstí zapálil dvacetiletý student Jan Palach. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, aby se postavili nastupující „normalizaci“. Ačkoliv politický vývoj se mu zvrátit nepodařilo, hluboko se zapsal do paměti společnosti. Již od své smrti je však nejčastěji připomínán především jako symbol – pochodeň, oběť nebo národní hrdina. Tato výstava chce oproti tomu nabídnout jiný pohled a přiblížit život a čin Jana Palacha v historických souvislostech. Snaží se zasadit jeho příběh do kontextu pražského jara a nastupující „normalizace“, přibližuje Palachův život i myšlenkové zázemí, z něhož vycházel, vykresluje plánování i samotné provedení jeho činu stejně jako ohlas, který ve společnosti vyvolal. Jsme si přitom vědomi, že historický pohled má jisté omezení: nesoustřeďuje se na obecnější otázky, které jsou nakonec tím nejdůležitějším, čím může Palachův čin dodnes oslovovat. Přesto jsme jej zvolili, a to jednak proto, že teprve nedávno byly otevřeny některé důležité archivní fondy, které s Palachovým činem souvisí, a mnohá podstatná fakta tak mohla být objasněna teprve nyní. Jednak proto, že střízlivý pohled podle nás může být nejlepší cestou, jak obecným otázkám připravit půdu. Pokud k nim dokáže tato výstava inspirovat, bude její smysl naplněn.

Autoři výstavy

 • Autoři: Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš
 • Kurátor: Jakub Jareš
 • Supervize: Michal Stehlík
 • Grafik a architekt výstavy: Jáchym Šerých
 • Jazyková redakce: Veronika Jáchimová
 • Zápůjčky exponátů: Archiv bezpečnostních složek, Moravský zemský archiv v Brně, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Archiv Univerzity Karlovy
 • Fotografie a dokumenty: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Archiv Univerzity Karlovy (Archiv UK), Česká tisková kancelář (ČTK), Libri Prohibiti, Národní archiv, Robert-Havemann-Gesellschaft, Ústav paměti národa Varšava, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. (ÚSD AV ČR), archiv Adama Hradilka, archiv Jiřího Müllera, archiv Jiřího Palacha, archiv Wita Siwce, archiv Jaroslava Šerých, archiv Ladislava Žižky, Dagmar Hochová, Miroslav Hucek, Attila Lukácsi, Miloň Novotný, Viktor Portel, Miloš Schmiedberger, Miloš Šindelář, Vladimír Tůma, Jiří Všetečka
 • Filmy: Národní filmový archiv, Slovenský filmový ústav
 • Poděkování: Michala Benešová, Tomáš Bursík, Hubert Bystřičan, Petr Cajthaml, Petr Dvořáček, Marek Ďurčanský, Přemysl Fialka, Pavlína Formánková, Jiří Gruntorád, Štěpán Hlavsa, Jiří Hoppe, Łukasz Kamiński, Iva Kvapilová, Alena Novotná, Jaroslav Pažout, Světlana Ptáčníková, Antonín Slavíček, Alexandra Strelková, Petruška Šustrová, Kristina Vlachová
 • Organizátoři výstavy: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní muzeum
 • Partneři výstavy: Archiv bezpečnostních složek, Slovenský filmový ústav, Ústav pro studium totalitních režimů, ETNA spol. s r. o.
 • Výstavní panely

Vernisáže výstavy

Výstava o Janu Palachovi v polské Vratislavi

V největším vratislavském multikině Nowe Horyzonty se v únoru 2015 uskutečnilo ve spolupráci s Českým centrem ve Varšavě promítání hraných a dokumentárních filmů o Janu Palachovi jako součástí širší filmové přehlídky České dny. V rámci této přehlídky je ve zmíněném kině vystavena do 13. března 2015 výstava Jan Palach ´69, která původně vznikla v rámci vzpomínkových akcí k 40. výročí sebeupálení Jana Palacha. Jejím organizátorem byla Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek. Autory výstavy jsou Petr Blažek, Jakub Jareš a Patrik Eichler, výtvarníkem Jáchym Šerých. V tomto případě byla vystavena polská verze výstavy, jejíž vernisáže se od roku 2013 uskutečnily vedle Varšavy již v několika dalších polských městech. O přehlídce informovala řada polských médií, včetně největšího deníku Gazeta Wyborzca.

Výstavu věnovanou Janu Palachovi v Jižní Koreji

Ve dnech 1.–10. května 2014 byla k vidění korejská verze výstavy Jan Palach ´69 jako doprovodná akce k účasti filmu Hořící keř na 15. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Jeonju. Výstava vznikla v rámci vzpomínkových akcí k 40. výročí sebeupálení Jana Palacha, které organizovala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek. Jejími autory jsou Petr Blažek, Jakub Jareš a Patrik Eichler, výtvarníkem Jáchym Šerých. Výstava byla v uplynulých letech instalována opakovaně v Praze, dále se vernisáže uskutečnily v Kroměříži a ve Zlíně. Za hranicemi Česka se výstava objevila v roce 2009 ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě, polská verze byla díky spolupráci s Českým centrem k vidění v roce 2013 ve Varšavě a v dalších polských městech. Hlavním organizátorem jihokorejské výstavy, která má postupně putovat i na jiných místech země, je České centrum v Soulu.

Výstava Jan Palach´69 v knihovně FF UK (Praha, 16. 1. 2012)

Pří příležitosti 43. výročí sebeupálení Jana Palacha byla 16. ledna 2012 v Centru studijních a informačních služeb Filozofické fakulty UK v Praze otevřena výstava, která připomíná čin studenta Jana Palacha a jeho mimořádný ohlas. Organizátory výstavy jsou FF UK a Národní muzeum, partnery jsou Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a další instituce. Autory výstavy Jan Palach´69 jsou Petr Blažek, Jakub Jareš a Patrik Eichler, grafickou podobu vytvořil Jáchym Šerých. Výstava byla poprvé prezentována v roce 2009 v pražském Karolinu a v bratislavském Slovenském národním muzeu. Úvodní projevy přednesli děkan FF UK doc. Michal Stehlík a ředitel ÚSTR Mgr. Daniel Herman. Společně s rektorem Univerzity Karlovy prof. Václavem Hamlem a dalšími hosty se poté zúčastnili tradičního pietního aktu u pamětní desky Jana Palacha na zdi Filozofické fakulty.

Zahájení výstavy „Jan Palach ´69 (Křížová chodba pražského Karolina, 15.1.2009)

Několik desítek hostů bylo ve čtvrtek 15. ledna 2009 večer svědky zahájení výstavy Jan Palach ´69 v prostorách Křížové chodby pražského Karolina. Na její přípravě se podílely Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Archiv Univerzity Karlovy a také řada soukromých osob, které zapůjčily dobové materiály. Výstava, která doprovodila vydání stejnojmenné knihy kolektivu autorů, v jehož čele stáli historik Petr Blažek, Patrik Eichler a Jakub Jareš, byla veřejnosti otevřena do 14. února 2009.