„Velehrad vás volá!“

 • Autorský tým: Pavol Jakubčin, Libor Svoboda, Petruška Šustrová, Stanislava Vodičková (kurátorka), Jaroslav Vracovský, Eva Vybíralová
 • Grafické zpracování: Pavel Vodička
 • Hlavní partneři výstavy: Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu Univerzity Palackého v Ol mouci, Ústav pamäti národa v Bratislavě, Centrum Aletti v Olomouci
 • Čestné záštity: Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Partneři a podporovatelé: Arcibiskupství olomoucké, Archiv bezpečnostních složek, Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Národní archiv, Hnutí fokoláre, Římskokatolická farnost Velehrad, Salesiáni Dona Boska, Stojanovo gymnázium Velehrad, Libri Prohibiti
 • Autoři výstavy si dovolují poděkovat všem jednotlivcům, institucím, řeholním řádům a kongregacím za poskytnutí originálních dokumentů a za nezištnou pomoc.

Výstava „Velehrad vás volá!“ na Základní škole ve Štěpánově

Základní škola ve Štěpánově a Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě uspořádala ve dnech 28. 11. až 4. 12. 2015 reprízu výstavy „Velehrad Vás volá!“ pro své žáky. Vernisáže výstavy se kromě žáků účastnili také přímí svědci Velehradských událostí z roku 1985, o kterých výstava vypovídá.


Výstava „Velehrad Vás volá!“ v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události, byla v pondělí 2. 11. zahájena vernisáží v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv. Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve. Expozice se z velehradské kaple sv. Cyrila a Metoděje a z moravských kostelů (sv. Martina v Blansku, sv. Jakuba St. v Boskovicích a kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích) přesouvá na akademickou půdu Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Slavnostní vernisáž zahájil za přítomnosti ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry a kurátorky výstavy Stanislavy Vodičkové rektor univerzity Jaroslav Miller. Na vernisáži byl přítomen také přímý účastník událostí z Velehradské poutě 1985 P. Rudolf Smahel, který vyučuje pedagogiku na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity. U příležitosti vernisáže se setkali také někteří přímí účastníci událostí z Velehradské poutě 1985, kteří se s hosty podělili o své osobní zážitky. Výstavu připravily Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě a Římskokatolickou farností Velehrad. V Uměleckém centru je expozice volně přístupná do 27. listopadu 2015.

Kontakty pro média:

 • Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav, Ústav pro studium totalitních režimů
 • e-mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Výstavní panely výstavy „Velehrad vás volá!“

Výstava „Velehrad Vás volá!“ se přesouvá do moravských kostelů

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Výstava představující tuto do té doby nemyslitelnou událost, se z Velehradu přesouvá do kostelů v Blansku, Boskovicích a Velkých Opatovicích. Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv. Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech, významné osobnosti skryté církve a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Expozice se z velehradské kaple sv. Cyrila a Metoděje, kde byla zahájena v rámci červnové stejnojmenné mezinárodní konference, přesouvá postupně do Katolického domu u kostela sv. Martina v Blansku, kostela sv. Jakuba St. v Boskovicích a do kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích. Výstavu připravily Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě a Římskokatolickou farností Velehrad. „Velehrad Vás volá!“ v moravských kostelech:

 • 01.09. – 24.09.2015 – Katolický dům u kostela sv. Martina v Blansku
 • 25.09. – 12.10.2015 – Kostel sv. Jakuba St. v Boskovicích
 • 13.10. – 30.10.2015 – Kostel sv. Jiří ve Velkých Opatovicích

Vernisáž výstavy (Velehradská kaple Cyrilka, 10. 6. 2015)

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě a Římskokatolickou farností Velehrad uspořádal ve dnech 11.–12. června 2015 mezinárodní konferenci ke třicátému výročí poutní slavnosti na Velehradě v r. 1985, jejíž součástí je také tematická výstava umístěná do 31. srpna 2015 ve velehradské kapli Cyrilka. Výstavu zahájil olomoucký arcibiskup a metropolita Jan Graubner, náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka a kardinál Joachim Meisner. Slavnostní atmosféru dodalo vernisáži skvělé vystoupení pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad. Výstavu u příležitosti výročí Velehradské pouti v roce 1985 uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů.