Zahájení výstav „Tváře moci“ a „Praha objektivem tajné policie“ v Táboře

Tábor 3. května 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci se Stálým zastoupením Jihočeského kraje při EU otevřel ve městě Tábor dvě výstavy, které byly součástí doprovodného programu mezinárodní konference „20/5 let poté“. Na nádvoří bývalého pivovaru, dnes hotelu Dvořák, je k vidění výstava Tváře moci. V hotelu, v salonku E, pak výstava Praha objektivem tajné policie. Konferenci i vernisáž zahájil vicepremiér pro Evropské záležitosti Alexandr Vondra spolu s hejtmanem jihočeského kraje Jiřím Zimolou a ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Pavlem Žáčkem. Diskutující se na konferenci, konající se v rámci českého předsednictví v Radě EU, bavili především o spolupráci regionů dříve rozdělených železnou oponou. Vicepremiér Alexandr Vondra hostům vernisáže přiblížil, jaké to bylo být pod dohledem speciální složky StB, z jejíž produkce pocházejí fotografie na nichž je postavena výstava Praha objektivem tajné poliice. Jeho zahajovací slova zapůsobila jako velmi silný podnět pro rozebrání nejen stejnojmenné knihy, kterou nedávno vydal Ústav a jež byla představena na evropské půdě 7. dubna 2009, ale i o další publikace, například anglický časopis a další. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček při své zahajovací řeči zdůraznil, že jedině na základě pochopení a poznání minulosti každého národa se může dotyčný národ vyhnout opakování chyb z minulosti. Pavel Žáček se poté stal průvodcem výstavy Tváře moci, kdy vysvětloval, co mají jednotliví příslušníci StB za sebou.