Výstava „Tváře moci“ v Brně

Brno, kavárna Podnebí, 2.– 23. 4. 2009

Pozvánka na zahájení výstavy Tváře moci, Brno 2.4.2009 Ve čtvrtek 2. dubna 2009 odpoledne byla na zahrádce brněnské kavárny Podnebi pod známým hradem Špilberk zahájena výstava Tváře moci. Aprílové znovuotevření výstavy, která si v Brně odbyla premiéru loni v říjnu a listopadu na náměstí Svobody provázelo slunečné počasí i velký zájem návštěvníků kavárny. Zástupkyně ředitele Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková v úvodním proslovu shrnula minulost mužů, jejichž profily jsou na zahrádce kavárny vystaveny. Majitel kavárny Tomámš Nebeský pak přítomným prozradil, že s podobnýnmi výstavními projekty počítá i nadále a budou k vidění nejen na zahrádce, ale i uvnitř kavárny. Výstava Tváře moci bude otevřena do 23. dubna a je přístupná takto: pondělí až čtvrtek: 8.00-23.00, pátek 8.00-24.00, sobota 9.00-24.00, neděle 9.00-23.00 hodin. Záměrem výstavy Tváře moci je vizualizace a demytizace vybraných představitelů totalitního bezpečnostního aparátu, kteří před rokem 1989 působili v Brně a Jihomoravském kraji, a jejichž aktivity napomáhaly udržení totalitní moci a naplňování represivní politiky Komunistické strany Československa v tomto regionu. Sedm panelů výstavy je věnováno osobnostem krajských velitelů či náčelníků tajné politické policie Státní bezpečnosti působících zde v průběhu let 1949–1989.

Kromě fotografie mohou zájemci sledovat jejich služební vývoj v bezpečnostních a stranických strukturách, včetně vybraných dokumentů z jejich kádrových spisů. Dva panely zachycují portréty dvou vyšetřovatelů Státní bezpečnosti z přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století, tedy z let nejtvrdší politicky motivované represe. Jeden z těchto panelů prezentuje dokonce jednu z vyšetřovatelek, která se po krátké kariéře sama stala se obětí politických čistek.

Realizací výstavy „Tváře moci“ naplňují Ústav a Archiv jeden ze svých důležitých zákonných úkolů – zveřejňovat informace o činnosti bezpečnostních složek v období komunistické totalitní moci. Není důvod prezentovat pouze příběhy obětí komunistického režimu, je naopak nutné věnovat přiměřenou pozornost i konkrétním představitelům bezpečnostního aparátu, kteří v intencích politiky komunistické strany nejenom udržovali atmosféry strachu, ale vykonávali a řídili konkrétní represi pro svým spoluobčanům.


Brno, náměstí Svobody, 28. 10.– 26. 11. 2008

Pozvánka na zahájení výstavy Tváře moci, Brno 28. 10. 2008 Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a Městská část Brno–střed pořádají výstavu „Tváře moci“, která bude veřejnosti představena v termínu od 28. října do 26. listopadu 2008 na náměstí Svobody v Brně. Záměrem výstavy je vizualizace a demytizace vybraných představitelů totalitního bezpečnostního aparátu, kteří před rokem 1989 působili v Brně a Jihomoravském kraji, a jejichž aktivity napomáhaly udržení totalitní moci a naplňování represivní politiky Komunistické strany Československa v tomto regionu. Sedm panelů výstavy je věnováno osobnostem krajských velitelů či náčelníků tajné politické policie Státní bezpečnosti působících zde v průběhu let 1949–1989. Kromě fotografie mohou zájemci sledovat jejich služební vývoj v bezpečnostních a stranických strukturách, včetně vybraných dokumentů z jejich kádrových spisů. Dva panely zachycují portréty dvou vyšetřovatelů Státní bezpečnosti z přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století, tedy z let nejtvrdší politicky motivované represe. Jeden z těchto panelů prezentuje dokonce jednu z vyšetřovatelek, která se po krátké kariéře sama stala se obětí politických čistek. Realizací výstavy „Tváře moci“ naplňují Ústav a Archiv jeden ze svých důležitých zákonných úkolů – zveřejňovat informace o činnosti bezpečnostních složek v období komunistické totalitní moci. Není důvod prezentovat pouze příběhy obětí komunistického režimu, je naopak nutné věnovat přiměřenou pozornost i konkrétním představitelům bezpečnostního aparátu, kteří v intencích politiky komunistické strany nejenom udržovali atmosféry strachu, ale vykonávali a řídili konkrétní represi pro svým spoluobčanům. Projekt „Tváře moci“ bude v polovině listopadu pokračovat v Praze na Václavském náměstí, ovšem v trojnásobném rozsahu. Veřejnosti budou k devatenáctému výročí začátku pádu komunistického totalitního režimu představeny nejenom špičky represivního aparátu z Prahy a Středočeského kraje, ale také některých centrální složek Sboru národní bezpečnosti. V případě vážného zájmu o tuto formu výstav je možné sjednat jejich prezentaci mimo ústřední náměstí, či dokonce připravit jejich obdobu z podkladů regionálních útvarů komunistických bezpečnostních složek.

Mgr. Marek Čulen marek.culen@ustrcr.cz

Zahájení výstavy – Brno, 28. října 2008