Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti

Pozvánka na výstavu Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti (Praha, Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské radnice, 11.04.–12.05.2014 )

Český olympijský výbor, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní muzeum připravily výstavu, která reflektuje půl století českého (československého) sportu v období let 1938–1989. Český sport byl výrazně ovlivňován společenským děním v době nacistické okupace i v době komunistického režimu. Oba režimy také zasahovaly do sportovní oblasti. Česká veřejnost nicméně právě skrze sportovní utkání vnímala možnost vyjádřit svůj odpor vůči totalitním režimům. Výstava se snaží o stručné představení vývoje české (československé) tělovýchovy, o zmapování vývoje olympijského hnutí, o připomenutí výrazných úspěchů kolektivů i jednotlivců, ale také o charakteristiku nejdůležitějších zásahů nacistického a komunistického režimu do čs. sportu (oběti z řad čs. sportovců během nacistické okupace, proces s hokejovými mistry světa, fenomén emigrace). Reflektuje politické rozhodnutí neúčastnit se olympijských her v Los Angeles 1984. Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček.

 • Kurátoři výstavy: Jan Kalous, František Kolář
 • Autoři výstavy: Jan Kalous, František Kolář, Milan Bárta, Pavel Zeman, Libor Svoboda, Petr Roubal, Jaroslav Rokoský
 • Odborná spolupráce: Květa Pecková, Michal Hroza, Pavel Švec, Jitka Schůtová, Jan Lomíček, Jana Mezerová, Zdeněk Hazdra, Michal Burian, Viktor Portel, Alexandr Kliment, Tomáš Dolanský
 • Jazyková korektura českých textů: Anna Macourková
 • Překlad do anglického jazyka: Jan Feldstein
 • Výtvarně prostorové řešení výstavy: Milan Jirovec a Miroslav Holubec/m4 architekti
 • Realizace výstavy: Alena Jahodová / ViaGaudium s.r.o.
 • Grafický design výstavy: Pavel Liška / ViaGaudium s.r.o.
 • Zdroje fotografií: Národní muzeum, Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, Český olympijský výbor, ČTK
 • Zvláštní poděkování: Výstava by nemohla vzniknout bez podpory Magistrátu hlavního města Prahy, který pro její konání zapůjčil prostory Staroměstské radnice. Zvláštní poděkování za poskytnutí podkladů patří Národnímu archivu a Archivu bezpečnostních složek.
 • Pořadatelé: Český olympijský výbor, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní muzeum
 • Partneři: Magistrát hlavního města Prahy, Post Bellum, o.p.s.

Vernisáž výstavy

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 v 17 hodin se v prostorách Křížové chodby a Rytířského sálu Staroměstské radnice uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti. Úvodní slovo pronesli radní Lukáš Manhart, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, I. náměstek ředitele ÚSTR Zdeněk Hazdra, ředitel Historického muzea NM Marek Junek, kurátoři František Kolář a Jan Kalous (na vernisáži pro nemoc zastoupený kolegou Milanem Bártou). Moderátorem celé akce byl mluvčí ÚSTR Pavel Ryjáček. Výstava se konala od 11. dubna do 12. května 2014. Otevřena pro veřejnost byla vždy v pondělí od 11.00 do 18.00, od úterý do neděle pak od 09.00 do 18.00.

Ohlasy v médiích