Čechoslováci v gulagu – komentovaná prohlídka výstavy

  • Termín: úterý 22. května od 18 hodin
  • Místo: Knihovna Václava Havla – Galerie Montmartre, Řetězová 7, Praha 1

Autoři výstavy o Čechoslovácích v sovětských pracovních táborech Adam Hradilek a Jan Dvořák představí oral history projekt ÚSTR, v jehož rámci výstava vznikla, a okomentují vystavené panely, artefakty a promítané videoklipy z rozhovorů s pamětníky. Po prohlídce bude promítnut nový český dokumentární film Šimona Špidly Mrtvá trať.

Film uvede Štěpán Černoušek, vedoucí expedice do zapomenutých lágrů gulagu, během které snímek vznikl.

Výstava bude otevřena do 31. května 2012. Více informací o výstavě: