Pavel Holý (1927)

Pavel Holý se narodil 11. června 1927 v Plzni. Rodina se brzy přestěhovala do Chocně, kde začal Pavel Holý chodit do obecné školy. V roce 1938 zde také vstoupil do skautského oddílu. Za války studoval na Vyšší průmyslové škole strojnické v Pardubicích, maturoval na počátku roku 1948. V roce 1945 úspěšně absolvoval lesní školu, kde pracoval jako zástupce vedoucího skautského střediska. V roce 1949 se už jako vysokoškolák zapojil společně s několika dalšími skauty do činnosti odbojové skupiny „Praha-Žatec“, která plánovala ozbrojený převrat komunistického zřízení. Aktivity této skupiny však byly již od počátku sledovány StB, která v první polovině roku 1949 pozatýkala řadu osob. Na skauty došlo 17. května. V procesu vedeném jako „Dagmar Skálová a spol.“ byl Pavel Holý odsouzen ke 4 letům vězení. Trest zpočátku vykonával v lágru Vykmanov, posléze v lágru Rovnost. Skupina odsouzených skautů zůstala po celou dobu výkonu trestu víceméně pohromadě, a proto se i v lágru věnovali ilegální skautské činnosti, vytváření samizdatu a rukodělným pracím. Mnohá z děl, která na Rovnosti vznikla, se podařilo propašovat do civilu. Jsou dodnes v držení Pavla Holého a po pádu komunismu byla několikrát vystavena. Po propuštění z kriminálu roku 1953 musel vykonávat dělnické práce a až posléze ho přijali do státního podniku Drupol, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Po dočasné obnově Junáka v roce 1968 pokračoval ve svém odborném zaměření na rukodělné práce se dřevem a kůží, na táboření a táborové stavby. Působil jako instruktor Pražské lesní školy a Instruktorské lesní školy. Do skautských aktivit se zapojil znovu po roce 1989, a to jako tajemník odboru lesních škol, člen Svojsíkova oddílu a oddílu Velena Fanderlíka. Tak jako mnohým z politických důvodů nedostudovaným vysokoškolákům mu byl na VŠUT udělen zpětně titul Ing. Je aktivním členem Konfederace politických vězňů. Je rovněž držitelem řady skautských a dalších vyznamenání za odbojovou činnost.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.