Leopold Färber (1928)

Leopold Färber se narodil 31. října 1928 na Slovensku, dětství však prožil v Boskovicích na střední Moravě. Otec Leopolda Färbera byl slovenským Židem, matka katoličkou z Moravy. Právě skutečnost, že se jednalo o smíšené manželství, zachránila Färberovu nejbližší rodinu od transportu do koncentračního tábora. Šestnáct z jeho příbuzných ovšem takové štěstí nemělo. Už během druhé světové války se Hurvínek, jak zněla jeho skautská přezdívka, zapojil do odbojové činnosti – sloužil jako spojka mezi protinacistickými odbojovými skupinami, které operovaly na Prostějovsku a Boskovicku. Jeho jen zdánlivě nenápadná práce pro odboj pravděpodobně pomohla zachránit řadu lidí ze širokého okolí. Vzhledem k politickému vývoji v poválečném Československu, završenému únorovými událostmi roku 1948, se Leopold Färber rozhodl znovu zapojit do odboje – tentokrát protikomunistického. S bratry Josefem a Františkem Markovými založili skupinu a chtěli ilegálně sehnanými výbušninami poškodit policejní školu v Jeseníku. Při neopatrném zacházení s trhavinami, uloženými ve skautské klubovně, však došlo k neočekávanému výbuchu, při němž Leopold Färber přišel o jedno oko. Tato nešťastná událost jej však neodradila od další protirežimní činnosti. Jako vedoucí ilegálního skautského oddílu v Jeseníku inspiroval k odbojové činnosti několik mladších členů, kteří chtěli začít roznášet po okolí letáky s nápisem „Smrt komunismu!“. Letákovou akci však ani nestihli provést, všechny plakáty byly při pozdější prohlídce nalezeny na jednom místě. Leopold Färber byl 8. května 1950 zatčen a o několik měsíců později odsouzen k 16 letům odnětí svobody. Vězněn byl například na nechvalně proslulých plzeňských Borech, v Jáchymově a nakonec i v Leopoldově. Jako mnoho dalších politických vězňů, zažil i on mnohé způsoby psychického mučení a nátlaku. Nakonec si odseděl 8 let a v roce 1958 byl podmínečně propuštěn na svobodu. Po návratu z vězení pracoval dlouhá léta u staveb silnic, později se uchytil jako aranžér výloh. Již během normalizace začal shromažďovat svědectví a dokumentovat činy druhého a třetího odboje, čímž uchoval pro dnešní badatele velmi cenné prameny. Leopold Färber je nositelem celé řady skautských a orelských vyznamenání a dodnes také aktivním členem KPV.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.