Kornel Morawiecki (1941)

Kornel Morawiecki se narodil 3. května 1941 ve Varšavě. Otec byl za války členem Zemské armády. Po maturitě v roce 1958 Morawiecki vystudoval teoretickou fyziku ve Vratislavi, doktorát získal v roce 1970. Na jaře 1968 se ve Vratislavi účastnil studentských protestů a stávky na univerzitě a podílel se na tištění letáků, které kritizovaly potlačení studentského hnutí v Polsku. Po okupaci Československa v srpnu 1968 psal protestní nápisy na zeď nádraží ve Wilczyni a s kamarády šířili ve Vratislavi protiokupační letáky. Od roku 1970 působil jako výzkumný pracovník na Univerzitě ve Vratislavi, od roku 1974 pracoval na vratislavské polytechnice. Roku 1979 se stal redaktorem Dolnoslezského bulletinu, disidentského měsíčníku, který vydával společně s Janem Waszkiewiczem z KOR (Komitet Obrony Robotników). V září a říjnu 1981 se jako delegát zúčastnil prvního sjezdu Solidarity. Mezi jeho dvěma částmi byl na 48 hodin zatčen kvůli šíření letáků proti sovětským okupantům. Vyšetřování se táhlo až do vyhlášení výjimečného stavu v Polsku v prosinci 1981, kdy se Morawiecki rozhodl přejít do ilegality. Od té doby byl s rodinou dlouhé roky pouze v písemném kontaktu, s dětmi se mu podařilo setkat jen několikrát. V roce 1982 spoluzaložil skupinu Bojující Solidarita, radikální odnož Solidarity, která od počátku nekompromisně požadovala konec komunistické vlády v Polsku i v dalších sovětských východoevropských satelitech, dokonce i sjednocení Německa. Skupina vydávala stejnojmenné noviny Bojující Solidarita, provozovala ilegální rádiovou stanici, tiskla i oficiální noviny Solidarity Ze dne na den nebo noviny a letáky pro disidentské skupiny v zahraničí včetně Československa. Morawiecki patřil k nejhledanějším opozičníkům v Polsku. V polovině 80. let vznikla na polském ministerstvu vnitra zvláštní jednotka, která se soustředila na likvidaci Bojující Solidarity a na jeho dopadení. Morawiecki se dokázal skrývat téměř do konce roku 1987 – dne 9. listopadu ho tajná policie chytila. Ve vězení zůstal až do dubna 1988, kdy mu byl „povolen“ výjezd do Říma. Tehdy se komunistický režim zbavoval nepohodlných osob nucenou emigrací. Když se Morawiecki chtěl navzdory očekávanému uvěznění vrátit, po přistání ve Varšavě mu zabavili pas a eskortovali ho do Vídně. Nakrátko odletěl do USA, ale již koncem léta roku 1988 se mu podařilo ilegálně dostat zpět do Polska. Po pádu komunismu Morawiecki v letech 1990 a 2010 neúspěšně kandidoval na prezidenta. Vyučuje matematiku na polytechnice ve Vratislavi. V roce 2008 mu premiér České republiky udělil medaili Karla Kramáře za jeho protest proti okupaci Československa v roce 1968.

Videorozhovor