Joanna Koszyková-Helanedrová (1948)

Joanna Helander, rozená Koszyk, umělecká fotografka, se narodila v roce 1948 v obci Ruda Śląska v Horním Slezsku. Po maturitě odešla do Krakova, kde v letech 1964–1968 studovala romanistiku na Jagellonské univerzitě. Jako členka stávkového výboru se v Krakově zúčastnila studentských protestů, které se v Polsku konaly v březnu 1968. Měla štěstí a jako jedna z mála nebyla zatčena. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 se na podzim, po návratu do školy, společně se sestrou a další studentkou rozhodly proti okupaci veřejně protestovat. Vytvořily plakát s nápisem „Rusáci, ruce pryč od Československa!“, který v úterý 26. listopadu 1968 vyvěsily ve studentském domě. Pod něj umístily pokladničku s nápisem „Sbíráme na Čechy“. Plakát zůstal na stěně pouhých deset minut, než jej správce domu strhl a dívky udal. Následující pondělí byly po domovní prohlídce předvolány na policii. Joanna, která se přiznala, skončila ve vyšetřovací vazbě, zbylé dvě dívky byly stíhány na svobodě. Následoval vyhazov z univerzity. Koncem ledna roku 1969 byla Joanna převezena do ženské věznice v Myślenicach. V dubnovém procesu konaném v Krakově byla za narušování veřejného pořádku odsouzena na 10 měsíců nepodmíněně. Z vězení ji za dobré chování propustili již v červnu. Po návratu do rodného města nemohla najít práci, a když se ji tajná policie pokusila získat ke spolupráci, rozhodla se emigrovat a následovat svou sestru do Švédska. Švagr jí tam pomohl najít fiktivního manžela, který si pro Joannu přijel v roce 1971. Z fiktivního nakonec vzniklo skutečné manželství, které vydrželo deset let. V Göteborgu Joanna vystudovala fotografii. Na jaře roku 1976 se poprvé vrátila do Polska, aby nafotila rodnou obec Rudu. V roce 1981 ve Švédsku spoluorganizovala festival polské nezávislé kultury. V roce 1983 tam byla zvolena fotografkou roku. Ve Švédsku žije dodnes, Polsko pravidelně navštěvuje.