Elijahu Rips (1948)

Elijahu Rips, světoznámý matematik, se narodil 12. prosince 1948 v Rize, v židovské rodině učitele matematiky Aarona Salomonoviče. Byl prvním žákem základní školy v Lotyšsku, který se zúčastnil Mezinárodní matematické olympiády. Po škole studoval v Rize na Matematicko-fyzikální fakultě, kam ho přijali již jako patnáctiletého. Zabýval se především algebrou pod vedením profesora Borise Plotkina. Na počátku roku 1969, kdy byl v posledním, čtvrtém ročníku, se k němu dostaly zprávy o sebeupálení Jana Palacha. Tento čin jej inspiroval k vlastnímu protestu. Vyrobil si jednoduchý plakát s nápisem „Protestuji proti okupaci Československa“, napsal dopis na rozloučenou a 13. dubna 1969 se u Památníku svobody v centru Rigy polil benzinem a zapálil. Kolemjdoucí jej ale rychle uhasili, takže utrpěl jen lehké popáleniny na krku a na rukou. Ihned byl zatčen KGB. Po půlročním věznění a provedení psychiatrické „expertizy“ ho v říjnu odsoudili k psychiatrické léčbě údajné schizofrenie. Naštěstí byl umístěn do ústavu v Rize, nikoli do speciálních psychušek kdesi v hloubi Ruska. Personál se k němu choval vstřícně, mohl dokonce v rámci možností pokračovat ve své matematické práci. (Profesora Plotkina kvůli činu jeho studenta vyhodili z univerzity.) Díky zprávě Vladimira Bukovského o zneužívání psychiatrie proti disidentům, kterou adresoval mezinárodnímu psychiatrickému kongresu, se režim rozhodl propustit Ripse po dvou letech z léčby. (Samotného Bukovského kvůli jeho zprávě později zatkli a odsoudili na sedm let.) Rips byl osvobozen na jaře 1971. Vzápětí požádal o vystěhování, které mu bylo na nátlak mezinárodní matematické obce koncem roku povoleno. Odcestoval i s rodinou do Vídně, odkud se v lednu 1972 dostal do Izraele. Zde se zapsal na Hebrejskou univerzitu, dokončil studia matematiky a v roce 1975 získal doktorát. V současné době je profesorem matematiky na Hebrejské univerzitě. V roce 2009 byl Ústavem pro studium totalitních režimů pozván na návštěvu České republiky při příležitosti 40. výročí jeho protestu proti okupaci Československa.

Videorozhovor