Pavel Žák (1928)

Narodil se 4. června 1928 ve Strážnici na jižní Moravě do rodiny poštovního úředníka. Po ukončení obecné chlapecké školy nastoupil díky dobrému prospěchu na místní reálné gymnázium. Již od mládí se aktivně zajímal o skauting. Po maturitě chtěl tento svůj koníček spojit se svým budoucím povoláním, a proto pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Do toho ale přišly události února 1948, kdy moci ve státě ujala komunistická strana. V červnu roku 1948 se zapojil do činnosti studentské protirežimní organizace SKŘEL (Studentská křesťanská legie). Jeho úkolem bylo zjišťovat a předávat informace ze školního prostředí, zejména údaje o působení akčního výboru a údaje o dalších spolupracovnících komunistického režimu či jména vyloučených studentů. Několik takových zpráv skutečně předal. Vedle toho se zabýval i kolportováním protirežimních tiskovin. Již na konci dubna 1949 však došlo k zatčení několika členů skupiny a 5. května 1949 byl zatčen i Pavel Žák. Výslechy prodělal v brněnské vyšetřovací věznici na Cejlu. Dne 17. listopadu 1949 byl Pavel Žák odsouzen rozsudkem Státního soudu v Brně pro zločin velezrady k trestu odnětí svobody v trvání 16 let. Po vynesení rozsudku byl vězněn nejprve ve věznici na Borech, později byl převezen do nápravně pracovního tábora Vykmanov I. na Jáchymovsku. Později byl ještě vězněn na Pankráci a v Leopoldově, velká amnestie v květnu 1960 jej pak zastihla znovu na Jáchymovsku v táboře Rovnost. Po propuštění mohl pracovat pouze ve stavebnictví. Pravidelně dvakrát až třikrát měsíčně také musel chodit k výslechu na StB, kde jej vyšetřovatelé přemlouvali ke spolupráci, případně mu vyhrožovali dalším vězením. Po několika takových výsleších se nervově zhroutil a kvůli depresím byl krátce hospitalizován. V dalších letech se věnoval práci s mládeží a v roce 1968 dokonce nakrátko obnovil skautský oddíl ve Strážnici. I v dalších letech organizoval schůzky křesťanského společenství z různých farností. V roce 1990 mu rehabilitační komise Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně udělila čestný titul doktor filozofie vzhledem k tomu, že byl v roce 1949 vyloučen ze studia na této vysoké škole výhradně z politických důvodů. Za svou celoživotní činnost pak v průběhu dalších let obdržel řadu celostátních i regionálních vyznamenání, v roce 2008 pak i vysoké státní vyznamenání České republiky – medaili Karla Kramáře.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.