Josef Mašín (1932)

Josef Mašín, narozený 8. 3. 1932, je druhým synem ruského legionáře a československého podplukovníka Josefa Mašína. Jméno dostal po svém otci, známém hrdinovi protinacistického odboje (člen Obrany národa a zpravodajské skupiny Tři králové), jehož v červnu 1942 popravili nacisté. Bylo samozřejmostí, že Josef i jeho starší bratr Ctirad byli již od útlého mládí vychováváni v duchu tradic a vlastenectví. V roce 1946 oba bratři obdrželi od prezidenta Edvarda Beneše československou medaili Za chrabrost. Jejich matka dostala za spolupráci s otcem Československý válečný kříž. Ihned po únorovém komunistickém převratu se bratři Mašínové rozhodli vyhlásit boj novému totalitnímu režimu. Počátkem 50. let se schylovalo k vypuknutí války mezi sovětským blokem a Západem, a Mašínové proto kolem sebe vytvořili nepočetnou odbojovou skupinu, která se měla připojit k protikomunistickému povstání. Metody svého boje postavili do značné míry na znalostech, které Ctirad získal v záškodnickém kurzu pořádaném na podzim 1948 „pro zvýšení brannosti obyvatelstva“, kde se učili mimo jiné potichu likvidovat nepřítele, provádět sabotáže apod. Po prvních a prozatím zkušebních akcích přikročila skupina k opravdové sabotážní činnosti, jejímž cílem bylo narušit socialistické hospodářství země a rozklížit morálku členů KSČ a obyvatelstva. Z nejrůznějších zdrojů získávali zbraně a výbušniny, některé i sami zhotovili. Několika přepadovým akcím, při nichž se pokoušeli získat právě zbraně nebo peníze, ovšem padlo za oběť několik lidí. Sám Josef zastřelil dvě osoby. V říjnu 1951 byli v předvečer prvního plánovaného útěku oba bratři a jejich strýc Ctibor Novák zatčeni. Josef Mašín strávil několik týdnů ve vazbě, ale nakonec jej i se strýcem pro nedostatek důkazů propustili. Ctirad Mašín byl však v srpnu 1952 odsouzen k trestu odnětí svobody na dva a půl roku pro trestný čin napomáhání k opuštění republiky a nedovoleného ozbrojování. Svůj trest si odpykával na Jáchymovsku. Po jeho předčasném propuštění na amnestii v květnu 1953 se skupina definitivně rozhodla utéci z vlasti. Na Západě chtěli vstoupit do americké armády a bojovat proti komunismu se zbraní v ruce. Josef se chtěl rovněž touto cestou vyhnout nástupu k PTP. V říjnu 1953 přešli Mašínové a s nimi Milan Paumer, Zbyněk Janata a Václav Švéda východoněmecké hranice. Při svém „slavném“ útěku, kdy je stíhala mnohatisícová východoněmecká armáda a sovětské jednotky, se uprchlíci mnohokrát ocitli v kritické situaci – z obklíčení se museli několikrát prostřílet. Dva z pěti členů skupiny (Zbyněk Janata a Václav Švéda) byli zajati a později popraveni. Popraven byl také strýc Ctibor Novák a v roce 1956 zemřela ve vězení i jejich matka Zdena Mašínová. Bratřím Mašínům a Milanu Paumerovi se téměř po měsíci podařilo dostat do západního Berlína. Po přechodné době v západním Německu odcestovali všichni do USA, kde vstoupili do americké armády. V ní si Josef, stejně jako Ctirad a Milan Paumer, odsloužil pět let. Mezitím došlo ke změně mezinárodní situace a válka mezi sovětským blokem a Západem ztratila na aktuálnosti. Po skončení vojenské služby proto nějaký čas žil a obchodoval v Německu v Kolíně nad Rýnem, oženil se a s manželkou Evou mají dvě dcery. V roce 1980 se rodina přestěhovala zpět do USA (konkrétně do Santa Barbary v Kalifornii), kde žije dodnes.

Popravení členové skupiny

  • Ctibor Novák (1902–1955)
  • Zbyněk Janata (1933–1955)
  • Václav Švéda (1921–1955)

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.