Milan Sehnal (1930)

Narodil se 22. května 1930 v Olomouci. Otec byl zaměstnaný jako úředník v olomouckém Moravském deníku (deník Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské), maminka pracovala jako švadlena. Milan Sehnal již jako sedmiletý vstoupil do Skauta, jehož činnost byla ovšem za 2. světové války zakázána. Po atentátu na Reinharda Heydricha pak byli jeho rodiče několikrát vyšetřováni Gestapem kvůli strýci, který utekl v roce 1939 do Anglie. Pokaždé, když byli rodiče několik týdnů na výsleších, byl Milan Sehnal s bratrem odesílán na dočasnou výchovu do katolického kláštera v Zašové. Po ukončení měšťanské školy se vyučil soustružníkem kovů a od roku 1947 pracoval jako svářeč v jednom ze závodů národního podniku Moravia v Lutíně. V té době se rovněž začal učit anglicky, protože s kamarády ze Skauta sympatizovali s americkým stylem života. Z toho také pramenil jejich odpor ke komunistickému režimu. Již před únorem 1948 se proto jako skaut zapojil do protikomunistické činnosti s tím, že dříve či později dojde k ozbrojenému střetu mezi komunisty a opozicí. Jeho přítel Radovan Vydražil byl vyšetřován kvůli nedovolenému ozbrojování, a proto se začátkem března 1949 rozhodli společně utéct do americké okupační zóny v Německu. Při přechodu z ruské zóny do americké zóny v Rakousku se ale kvůli pohraniční kontrole rozutekli a již nikdy se nesetkali. Milan Sehnal proto sám pokračoval do americké zóny Rakouska, později se pak dostal až do Mnichova. Zde ho v uprchlickém táboře brzy zkontaktovala americká zpravodajská služba Counter Intelligence Corps (CIC) a Milan brzy souhlasil se spoluprací. Společně s dalším kurýrem CIC Rajmundem Navaříkem přešel během následujících měsíců ilegálně do Československa celkem třikrát. Kromě převádění osob bylo jeho hlavním úkolem získávat informace o vojenském prostoru Libavá, kde tehdy probíhal výcvik vojáků židovské vojenské organizace Hagana. Při posledním pobytu v Československu ho však 13. října 1949 při kontrole studentských průkazů ve vlaku u Zábřehu na Moravě zatkli příslušníci SNB. Nejdříve byl několik měsíců vyšetřován v Ruzyni, v lednu 1950 ho pak převezli do Brna, kde byl v březnu 1950 odsouzen pro velezradu a špionáž ke 12 letům odnětí svobody. Svou vězeňskou anabázi začal na Borech – jako zvlášť nebezpečný vězeň byl umístěn na samotku a jeho pracovně-výchovnou náplní se stalo draní peří. V září 1950 pak byl odsud deportován do pracovního tábora Mariánská na Jáchymovsku. Již začátkem března 1951 se pokusil se dvěma dalšími vězni o útěk, při kterém ale byli chyceni. Následovalo třítýdenní trýznění v nechvalně proslulé vyšetřovně StB v podzemních prostorách bývalého kláštera Mariánská. Další týdny pak strávil v korekci na Ústředním táboře, odkud putoval znovu přes samotku na Borech k soudu na Pankráci, který mu v říjnu 1951 zvýšil trest o další 2 roky kvůli neoznámení trestného činu. Následovalo věznění v pracovním táboře č. 12 na Slavkovsku a od roku 1953 pak v táboře Vojna na Příbramsku. Na konci listopadu 1955 byl však znovu ještě s dalšími 13 mukly souzen Nejvyšším soudem v Praze v rámci tzv. akce „Kufr“ (šlo o prozrazení skupiny vězňů, kteří se v lágru ilegálně scházeli, četli protikomunistické letáky a nabádali další vězně k sabotážím a hladovce). Po třídenním soudním líčení byl z celé skupiny odsouzen k nejvyššímu trestu –13 let odnětí svobody za velezradu. V prosinci 1955 převezli Milana Sehnala do Leopoldova, kde strávil více než čtyři roky v samovazbě. Až v roce 1959 jej poslali na společnou celu a mohl pracovat v dílně na soustruhu. V květnu 1960 byl propuštěn na prezidentskou amnestii. Na svobodě ale mohl až do důchodu pracovat pouze v dělnických profesích. V roce 1968 se podílel na vzniku okresní pobočky K-231 v Olomouci. Po jejím rozpuštění po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 následovaly pravidelné výslechy na olomoucké StB. V listopadu 1989 se odstěhoval s rodinou do Německa, odkud se ale po třech letech vrátili zpět do Olomouce. Dodnes je předsedou místní pobočky Konfederace politických vězňů v Olomouci.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.