Josef Pijáček (1931)

Narodil se 21. března 1931 v Ostrožské Nové Vsi do rodiny ševce a drobného rolníka Antonína Pijáčka. Po ukončení obecné školy a jedné třídy měšťanské školy nastoupil na reálné gymnázium ve Strážnici, které ale nedokončil. Následně studoval na reálném gymnáziu v Bruntále a na církevním učilišti v Trmicích u Ústí nad Labem, které bylo krátce po Únoru 1948 stejně jako ostatní církevní školy nuceně uzavřeno. Nastoupil proto do zaměstnání v národním podniku Polabské papírny v Pasekách nad Jizerou, později se vrátil do Ostrožské Nové Vsi, aby nastoupil na místo elektrikáře v cukrovaru v Uherském Hradišti. Zde také začal s protirežimní činností ‒ v létě 1951 na žádost bohoslovce Josefa Němčického začal tisknout náboženské texty, které pak Němčický a další bohoslovci z Uherského Hradiště dále rozšiřovali. Šlo například o texty, které vyzývaly bývalé studenty církevních škol k bojkotu studia na státem řízených bohosloveckých fakultách. Protože však byly jejich protirežimní aktivity brzy prozrazeny, a navíc měli v úmyslu studovat teologii v Římě, rozhodli se k útěku do Rakouska. Jejich pokus byl však neúspěšný a při přechodu československo-rakouských hranic dne 12. prosince 1951 byl Josef Pijáček se svými dvěma druhy (J. Němčický a J. Kunčík) zatčen příslušníky čs. pohraniční stráže. Jejich následné vyšetřování probíhalo nejdříve v Břeclavi a pak ve vyšetřovně StB na Příční ulici v Brně. V soudním procesu se sedmičlennou skupinou bohoslovců z Uherského Hradiště (proces Kunčík Jindřich a spol.), který se odehrál mezi 15. a 16. červencem 1952 před Státním soudem Brno v Uherském Hradišti, byl Josef Pijáček odsouzen pro spáchání trestného činu velezrady k trestu odnětí svobody na 8 let. V dalších letech byl vězněn v několika nápravně pracovních táborech na Jáchymovsku a Slavkovsku. V důsledku věznění však těžce onemocněl a v srpnu 1956 byl proto podmínečně propuštěn na svobodu. Uchytil se pouze v dělnických profesích. Ještě v 80. letech ale prováděl drobné sabotáže na městském rozhlasu a veřejném osvětlení namířené proti KSČ v Ostrožské Nové Vsi.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.