Jan Janků (1921-2019)

Narodil se 3. července 1921 v Hanušovicích na Šumpersku do rodiny železničáře. Hanušovice byly národnostně smíšenou obcí, mezi místními Čechy a Němci však většinou panovaly korektní vztahy. Atmosféra se začala vyostřovat až s posílením vlivu Sudetoněmecká stran (SdP) v druhé polovině 30. let, kdy v celém československém pohraničí přibývalo národnostních rozmíšek.
Jan Janků vychodil obecní i měšťanskou školu v Hanušovicích a uvažoval o kněžské dráze. Byl aktivním skautem a silně věřícím člověkem. Velmi mu imponovala obětavost jeho maminky, která se musela dlouhá léta starat o jeho invalidní sourozence. Do kněžského semináře ale nakonec nenastoupil. Ke konci první republiky pak vypomáhal při stavbě vojenského opevnění. Když došlo na podzim 1938 k záboru Sudet, musely se i z Hanušovic české rodiny vystěhovat a rodina Janků nakonec skončila ve Vrbátkách u Přerova. Obsadili prázdný domek a Jan mohl začít studovat na obchodní škole. V roce 1941 byl však pracovně nasazen v Říši – konkrétně v Breslau (dnes polská Wrocław). Odsud se mu po dvou letech podařilo uniknout zpět do protektorátu.
Kvůli strachu z možného zatčení směřoval na západ a v různých vlacích se dostal až do Francie. To už bylo ke konci války, a tak se mohl připojit k československému vojsku. Po válce uklízel prostor na Maginotově linii a poté působil v Norimberku coby vojenská záloha během soudu s nacistickými pohlaváry. Do Československa se proto vrátil až v roce 1946. Jeho rodina se mezitím vrátila zpět do Hanušovic.
Jan Janků začal pracovat na dráze, stýkal se s františkány a angažoval se opět ve skautském hnutí – pořádal tábory a vedl mladší skauty. Měl přezdívku Šerif. Po únoru 1948 se na jeho oddíl zaměřila Státní bezpečnost a snažila se Jana Janků přimět, aby jeho skautský oddíl vstoupil do SSM. Janků však v činnosti přes zřejmý dohled StB pokračoval. Zatčen byl v květnu 1949 v souvislosti s valašskou odbojovou skupinou Světlana. Jeho kamaráda Aloise Valentu zastřelili krátce předtím ve Valašských Kloboukách. A u něj našli psací pero s vyrytým jménem Jana Janků… Proto byl zatčen a vazebně stíhán – nejprve ve vyšetřovně StB v Jihlavě, kde došlo k prvnímu mučení, a posléze ve věznici v Uherském Hradišti. Tam skončilo několik vězňů, kteří byli později popraveni.
Jana Janků vyšetřoval estébák Višenka, který používal spíše psychický nežli fyzický nátlak. Ten byl doménou vyšetřovatele Grebeníčka. V hromadných celách bylo v Uherském Hradišti až dvanáct lidí. Často tam bylo nedýchatelno a v rohu kýbl s výkaly. Když byl Jan Janků jmenován chodbařem, musel tyto „žanky“ vynášet. Vedle běžných prací ve věznici stavěli tamní vězni začátkem 50. let i továrnu na letadla v Kunovicích. V Hradišti také vznikla soška hlavy Krista, kterou vězni vytvořili z kousků chleba smíchaného se slinami.
Monstrproces se skupinou 36 obviněných, do níž byl zařazen i Jan Janků, proběhnul ve Vsetíně v létě roku 1950. Jan Janků byl odsouzen do vězení na 20 let. Po soudu ho převezli do věznice na Mírově, kde byl po čase jmenován lékárníkem a ošetřovatelem (staral se mj. i o grófa Esterházyho, který byl na Mírov přesunut ze sovětského gulagu). Mezitím měl v Brně nové soudní řízení a v rámci něj mu byl vyměřen trest 9 a půl roku vězení. Na Mírově se jeho společníkům podařilo sestrojit primitivní fotoaparát a díky tomu vznikly vzácné vězeňské fotografie.
Po návratu z vězení v roce 1958 se Jan Janků oženil a v následujícím roce se mu narodil syn Jan. Zaměstnán byl u železnice coby vlakvedoucí. V Hanušovicích založil turistický oddíl mládeže, v němž se snažil aplikovat skautské zásady a přístupy. Zajímal se také o náboženskou činnost a občas navštěvoval ilegální vzdělávací akce. Jezdil na Svatý Hostýn a stal se františkánským terciářem. Sice na něho chodila četná udání, ale naštěstí na něj dohlížel poměrně tolerantní estébák.
V roce 1968 se Janků angažoval v činnosti klubu bývalých vězňů K231 a po roce 1989 se stal členem Konfederace politických vězňů. Spolupracoval i s iniciativou za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti a navštěvoval tamní veřejné akce.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.