Jan Litomiský (1943)

Jan Litomiský se narodil 19. srpna 1943. Rodina vlastnila malé hospodářství na Vysočině v obci Výskytná u Pelhřimova. V 50. letech komunisté v jejich domě zřídili místní národní výbor a zkonfiskovali hospodářská stavení. Základní a střední školu Jan Litomiský vychodil v Praze. Odmalička se na popud dědečka učil německy. Po rodičích zdědil evangelickou víru. V první polovině 60. let vystudoval fakultu agronomie na Vysoké škole zemědělské v Praze. Po dokončení studií v roce 1965 pracoval jako agronom JZD ve Výskytné. Již během studií se v Praze na setkáních Hudební mládeže seznámil s Ivanem Medkem. Zajímal se o politiku a na Medkovu radu několik měsíců před srpnovou okupací vstoupil do Československé strany lidové. Když se na počátku normalizace lidovci ocitli pod tlakem, aby jako strana odsouhlasili okupaci, Litomiský z ní v roce 1969 vystoupil. Po slučování místních JZD pracoval Jan Litomiský v letech 1975–1981 opět jako agronom v JZD v Dolní Cerekvi. Do disentu se dostal dlouho před Chartou 77 přes Ivana Medka a evangelické duchovní. Již v první polovině 70. let spoluorganizoval ve Výskytné teologické semináře, kterých se účastnili studenti z Litoměřic. O Chartě 77 se dozvěděl z Rudého práva z článku „Ztroskotanci a samozvanci“. Když se jej Svatopluk Karásek zeptal, zda by chtěl Chartu podepsat, neváhal a počátkem února 1977 se stal jejím signatářem. Zapojil se do činnosti VONS, shromažďoval a předával zprávy Ivanu Medkovi do Vídně pro Hlas Ameriky. Právě kvůli své činnosti ve VONS byl Jan Litomiský v únoru roku 1981 zatčen a obviněn z podvracení republiky. U Krajského soudu v Českých Budějovicích byl odsouzen ke třem rokům vězení a dvěma letům ochranného dohledu. Trest si odpykal ve věznici na Borech v I. nápravné skupině. Spolu s ním v té době byli na Borech vězněni například Václav Havel, Jiří Dienstbier, Dominik Duka nebo František Lízna. Na svobodu byl propuštěn 18. února 1984, ale další dva roky musel ve Výskytné vydržet šikanu ochranného dohledu. Z katastru obce se nesměl vzdálit bez souhlasu policie a kromě úterý a čtvrtka se musel každý den po celé dva roky v určenou hodinu hlásit v Pelhřimově. Každý týden musel rovněž podat žádost o povolení zúčastnit se nedělní bohoslužby. Po celou dobu byl doma náhodně kontrolován policií. Pracoval jako lesní dělník. Po skončení ochranného dohledu si našel zaměstnání topiče v Praze ve firmě AXA. Od 1. ledna 1987 do 1. ledna 1988 zastával funkci mluvčího Charty 77. Na konci dubna ho na nátlak StB z kotelny vyhodili. Až do revoluce roku 1989 byl nezaměstnaný. Za normalizace byl členem Hnutí za občanskou svobodu a aktivně se podílel na činnosti Českobratrské církve evangelické. Po sametové revoluci v roce 1989 se Jan Litomiský zapojil do OF v Pelhřimově a stal se předsedou tamního městského národního výboru. V letech 1990–1996 byl poslancem Parlamentu ČR (ČNR) za KDS. Od roku 1997 do roku 2006 zastával funkci vedoucího odboru státní sociální podpory v Pelhřimově na úřadu práce. V letech 2006–2010 působil jako vládní zmocněnec pro lidská práva. Nyní je v důchodu. Žije ve Výskytné.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.