Svaz sovětských socialistických republik

Od druhé poloviny padesátých Výbor státní bezpečnosti (KGB) při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik a od počátku sedmdesátých let minulého století ministerstvo vnitra SSSR formalizovaly spolupráci, respektive řízení a kontrolu oborových složek Sboru národní bezpečnosti, tj. Státní a Veřejné bezpečnosti i dalších součástí komunistického bezpečnostního aparátu, do podoby dohod o spolupráci a protokolů o společných poradách či jednáních, během nichž byly československým partnerům stanoveny konkrétní úkoly. Dohody a protokoly byly uzavírány jak na vrcholové úrovni ministrů vnitra a předsedy KGB, tak náčelníků jednotlivých operativních i neoperativních či regionálních správ. Pro zdání rovnosti obou partnerů se tato jednání konala střídavě v Praze či v Moskvě.

Výbor Státní bezpečnosti (KGB) při Radě ministrů SSSR

1958

 • Protokol o společné poradě delegací ministerstva vnitra Československé republiky a pohraničních vojsk KGB při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik konané ve dnech 5.–8. března 1958, 7. 3. 1958
 • Dohoda mezi KGB při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik a ministerstvem vnitra Československé republiky o podmínkách vysílání sovětských odborníků, kteří poskytují pomoc a jiné služby ministerstvu vnitra Československé republiky, prosinec 1958

1961

 • Protokol o společném jednání delegace ministerstva vnitra ČSSR a delegace pohraničních vojsk KGB při Radě ministrů SSSR, které bylo provedeno 2.– 6. března 1961, 6. 3. 1961
 • Zápis z jednání mezi KGB při Radě ministrů SSSR a ministerstva vnitra ČSSR o výsledcích a dalším rozšíření spolupráce při koordinování rozvědných a kontrarozvědných opatření a o společném provádění těchto opatření, Praha 26.–30. června 1961

1962

 • Dohoda o spolupráci mezi ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a KGB při Radě ministrů SSSR, 2. 7. 1962

1963

 • Dohoda o podmínkách přímých dodávek speciální techniky, které neuplatňují bezpečnostní složky Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky v plánech vojenských dodávek a o vzájemném účtování těchto dodávek, 26. 4. 1963
 • Protokol jednání zástupců ministerstva vnitra ČSSR a KGB při Radě ministrů SSSR o otázkách dalšího zdokonalení spolupráce při vzájemných dodávkách specielní techniky, 26. 4. 1963
 • Protokol z jednání zástupců VII. správy KGB při Radě ministrů SSSR a VII. správy ministerstva vnitra ČSR od 17. do 24. 6. 1963 v Praze, 24. 6. 1963

1965

 • Souhrnná zpráva o jednání delegací ministerstva vnitra ČSSR a KGB při Radě ministrů SSSR, 4. 7. 1965

1972

 • Dohoda o spolupráci mezi Federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a KGB při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik, 10. 2. 1972
 • Protokol o výsledcích jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a KGB při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik,10. 2. 1972
 • Zápis z jednání vedoucích představitelů operativně-technických služeb KGB při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik a ministerstva vnitra Československé socialistické republiky,14. 7. 1972

1974

 • Protokol o výsledcích jednání mezi delegacemi ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a KGB při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik, 31.  5. 1974
 • Protokol o společné poradě delegace hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic ministerstva vnitra ČSSR a delegace Pohraničních vojsk KGB při Radě ministrů SSSR konané ve dnech 30. 10.–5. 11. 1974, 5. 11. 1974
 • Protokol o setkání delegací II. hlavní správy KGB při Radě ministrů SSSR s delegacemi II. a XI. správy federálního ministerstva vnitra ČSSR v Praze ve dnech 16. až 19. prosince 1974, 19. 12. 1974

1975

 • Protokol o jednáních představitelů operativně-technických služeb federálního ministerstva vnitra ČSSR a KGB při Radě ministrů SSSR o spolupráci v letech 1975–1977, 1. 3. 1975
 • Plán společných kontrarozvědných opatření V. správy KGB při Radě ministrů SSSR a X. správy ministerstva vnitra ČSSR na léta 1975–1977, 7. 3. 1975
 • Perspektivní plán součinnosti mezi III. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a III. správou KGB při Radě ministrů SSSR na léta 1976–1980, 11. 12. 1975

1976

 • Protokol o výsledcích jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a KGB při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik, 30. 8. 1976

1977

 • Plán dalšího rozvoje spolupráce II. hlavní správy KGB při Radě ministrů SSSR s II. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR na léta 1978–1980, 1. 12. 1977
 • Protokol o spolupráci mezi Vysokou školou Sboru národní bezpečnosti a Vysokou školou F. E. Dzeržinského KGB při Radě ministrů SSSR, vyznamenanou řádem Rudého praporu a vysokými vojenskými školami pohraničních vojsk KGB při Radě ministrů SSSR, 5. 12. 1977

1978

 • Perspektivní plán spolupráce mezi X. správou ministerstva vnitra ČSSR a V. správou KGB SSSR na léta 1978–1980, 24. 11. 1978
 • Plán dalšího rozvoje spolupráce XI. správy federálního ministerstva vnitra ČSSR a II. hlavní správou KGB SSSR na léta 1979–1981, 8. 12. 1978

1979

 • Protokol jednání představitelů Technické správy federálního ministerstva vnitra a Operativně-technické správy KGB SSSR o spolupráci v letech 1980–1981, 16. 11. 1979

1980

 • Protokol o výsledcích jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a KGB Svazu sovětských socialistických republik, 11. 6. 1980

1981

 • Perspektivní plán spolupráce ministerstva vnitra ČSSR a KGB SSSR po linii služby PK (prověrky korespondence) na léta 1981–1985, 23. 10. 1981
 • Doplněk Perspektivního plánu součinnosti mezi III. správou Sboru národní bezpečnosti (SNB) ČSSR a III. správou KGB SSSR, 11. 12. 1981

1982

 • Protokol rozhovorů o vzájemné výměně rekreantů na léta 1982–1985 mezi KGB SSSR a Federálním ministerstvem vnitra ČSSR, 21. 5. 1982

1983

 • Plán hlavných kontrarozviednych opatrení Správy KGB USSR Zakarpatskej oblasti a Správy Štátnej bezpečnosti KS-ZNB Košice na roky 1983–1985, 16. 2. 1983
 • Protokol rozhovorů vedoucích Technické správy federálního ministerstva vnitra ČSSR a Operativně technické správy KGB SSSR o spolupráci v letech 1984–1985, 8. 7. 1983
 • Protokol o jednání delegací Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic federálního ministerstva vnitra ČSSR a Hlavní správy pohraničních vojsk Hlavní správy KGB SSSR, konaném v Praze ve dnech 31. 8.–2. 9. 1983

1984

 • Protokol o výsledcích jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a KGB Svazu sovětských socialistických republik, 14. 11. 1984

1985

 • Protokol rozhovorů vedoucích Technické správy federálního ministerstva vnitra ČSSR a Operativně technické správy KGB SSSR o spolupráci v letech 1986–1987, 13. 6. 1985
 • Protokol o spolupráci a součinnosti mezi XIV. správou SNB a Hlavní správou Pohraniční stráže a ochrany státních hranic ČSSR a IV. správou a Hlavní správou pohraničních vojsk KGB SSSR při zamezování teroristickým a jiným nepřátelským akcím na mezinárodních leteckých linkách, 7. 10. 1985
 • Zápis z jednání zástupců ministerstva vnitra ČSSR a KGB SSSR k problematice prodloužení „Perspektivního plánu spolupráce po linii služby PK (prověrky korespondence) na léta 1986–1990“, 25. 10. 1985
 • Plán rozvoje spolupráce mezi XI. správou sboru národní bezpečnosti (SNB) ČSSR a VI. správou KGB SSSR na léta 1986–1990, 29. 11. 1985
 • Perspektivní plán spolupráce mezi III. správou SNB ČSSR a III. hlavní správou KGB SSSR na léta 1986–1990, 18. 12. 1985

1986

 • Protokol z jednání o spolupráci mezi delegacemi Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a Hlavní správy Pohraničních vojsk KGB Svazu sovětských socialistických republik konaném v Moskvě ve dnech 18.–22. 11. 1986, 21. 11. 1986
 • Plán spolupráce o vzájemné součinnosti mezi XI. správou SNB ČSSR a IV. správou KGB na léta 1986–1990, 22. 12. 1986

1987

 • Pracovní plán společných výzkumů Kriminalistického ústavu Veřejné bezpečnosti a Všesvazový vědeckovýzkumný ústav SSSR na téma „Výzkum možností určení místa pobytu člověka podle charakteristického znečištění jeho těla i oděvu částicemi prachu průmyslového původu“, 1987
 • Protokol z jednání náčelníků Technické správy federálního ministerstva vnitra a Operativně-technické správy KGB SSSR o spolupráci v letech 1988–1989, 22. 10. 1987
 • Plán spolupráce mezi VII. správou federálního ministerstva vnitra (FMV) a Správou vládního spojení KGB SSSR na léta 1987–1990, Zásady organizace vládního spojení mezi ČSSR a SSSR v době války, Schéma organizace vládního spojení v době války, 1987

1988

 • Protokol z jednání o spolupráci mezi delegacemi Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a Hlavní správy Pohraničních vojsk KGB Svazu sovětských socialistických republik konaném v Praze ve dnech 20.–23. 9. 1988

1989

 • Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a Výborem Státní bezpečnosti (KGB) Svazu sovětských socialistických republik, 30. 8. 1989
 • Protokol o výsledcích jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a Výboru státní bezpečnosti Svazu sovětských socialistických republik, 30. 8. 1989

Ministerstvo vnitra Svazu sovětských socialistických republik

1958

 • Provozní řád ústředny a telefonních linek vládního vysokofrekvenčního spojení mezi Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, prosinec 1958

1971

 • Dohoda o spolupráci mezi ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik, Praha, 27. 2. 1971
 • Protokol o opatřeních, vyplývajících ze spolupráce mezi federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra SSSR na rok 1971, 26. 3. 1971
 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra SSSR na rok 1972, 22. 12. 1971

1973

 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1973, 4. 4. 1973

1974

 • Protokol o opatřeních prováděných ve spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialisticke republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1974, 11. 2. 1974

1975

 • Protokol o opatřeních prováděných ve spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialisticke republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1975, 22. 1. 1975

1976

 • Protokol o opatřeních prováděných ve spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialisticke republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1976, 23. 1. 1976
 • Perspektivní plán spolupráce mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialisticke republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na léta 1976-1980, 4. 6. 1976

1977

 • Protokol o opatřeních, prováděných ve spolupráci mezi ministerstvem vnitra Československé socialisticke republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1977, 4. 3. 1977

1978

 • Protokol o opatřeních prováděných ve spolupráci mezi ministerstvem vnitra Československé socialisticke republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1978, 22. 2. 1978

1979

 • Protokol o opatřeních prováděných ve spolupráci mezi ministerstvem vnitra Československé socialisticke republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1979, 22. 3. 1979
 • Dohoda o zpracování učebních skript „Socialistická pedagogika (pro posluchače Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti)“, 5. 12. 1979
 • Pracovní plán vědecko-technické spolupráce k Dohodě o zpracování učebních skript „Socialistický pedagogika (pro posluchače Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti)“ uzavřené mezi Akademií ministerstva vnitra SSSR a Vysokou školou SNB federálního ministerstva vnitra ČSSR, 5. 12. 1979

1980

 • Protokol o opatřeních prováděných ve spolupráci mezi ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1980, 28. 2. 1980

1981

 • Protokol o opatřeních prováděných ve spolupráci mezi ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na rok 1981, 1981

1986

 • Protokol k Dohodě o spolupráci mezi federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik na léta 1986–1987, 25. 6. 1986

1988

 • Protokol k Dohodě o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvem vnitra Svazu sovětských socialistických republik na léta 1988–1989, 21. 4. 1988
 • Plán vědecko-technické spolupráce ministerstva vnitra SSSR a federálního ministerstva vnitra ČSSR při výzkumu a vývoji speciální techniky na léta 1988–1989, 6. 5. 1988