Rumunská socialistická republika

V přírůstcích archivního fondu Archivu bezpečnostních složek – Odbor pro mezinárodní styky federálního ministerstva vnitra byly uchovány 2 české a rumunské verze dohod a pravidel provozu vládního utajeného spojení mezi vládou ČSSR a Rumunské socialistické republiky, resp. ministerstvy vnitra ČSSR a RSR z roku 1974.

1974

  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou RSR o vládním utajeném telegrafním a telefonickém spojení, Praha/Bukurešť 20. srpna 1974
  • Pravidla technické údržby a provozu vládního utajeného telegrafního spojení mezi Prahou a Bukureští, Praha/Bukurešť 20. srpna 1974