Kubánská republika

V přírůstcích archivního fondu Archivu bezpečnostních složek – Odbor pro mezinárodní styky federálního ministerstva vnitra bylo uchováno 13 českých a španělských verzí protokolů, dohod a plánů spolupráce složek Státní bezpečnosti ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra Kubánské republiky z let 1976–1988.

1976

 • Dohoda o spolupráci mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra Kubánské republiky, Havana 21. listipadu 1976

1980

 • Dohoda o spolupráci mezi Vojenskou kontrarozvědkou Revolučních ozbrojených sil Kubánské republiky a III. Hlavní správou SNB ČSSR na období 1980 – 1985, Havana 14. června 1980

1981

 • Perspektivní plán součinnosti a spolupráce mezi kontrarozvědnou správou ministerstva vnitra Kubánské republiky a X. správou SNB ČSSR na léta 1981 – 1983

1982

 • Plán spolupráce Technické správy federálního ministerstva vnitra ČSSR a Technické správy ministerstva vnitra Kubánské republiky, Praha 21. května 1982

1983

 • Zápis z jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra Kubánské republiky, Havana 17. – 22. ledna 1983

1984

 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra Kubánské republiky, Praha 5. března 1984
 • Zápis z jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra Kubánské republiky, Praha 1. – 6. března 1984
 • Plán spolupráce Technické správy federálního ministerstva vnitra ČSSR a Technické správy ministerstva vnitra Kubánské republiky na léta 1984 – 1985, Havana 5. května 1984
 • Protokol o spolupráci mezi X. správou SNB ČSSR a Hlavní správou kontrarozvědky ministerstva vnitra Kubánské republiky na léta 1984 – 1988

1986

 • Plán spolupráce Technické správy federálního ministerstva vnitra ČSSR a Technické správy ministerstva vnitra Kubánské republiky na léta 1986 – 1987, Praha 20. června 1986
 • Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra Kubánské republiky, Havana 7. listopadu 1986

1988

 • Plán spolupráce mezi XI. správou SNB ČSSR a Hlavní správou kontrarozvědky ministerstva vnitra Kubánské republiky na léta 1988 – 1992
 • Plán spolupráce Technické správy federálního ministerstva vnitra ČSSR a Technické správy ministerstva vnitra Kubánské republiky na léta 1988 – 1989, Havana 25. února – 4. března 1988