BÁRTA, Stanislav (29. 7. 1910 Chlumek, okres Žďár nad Sázavou – ?)

stolař, člen jihlavské odbojové organizace

Syn Josefa Bárty a Františky, rozené Dobrovolné. Otec vlastnil malé hospodářství, matka se starala o domácnost a výchovu osmi dětí. Po ukončení obecné školy se vyučil stolařem. Následně pracoval jako stolař v různých firmách. Od roku 1927 byl členem KSČ. Po válce se stal členem Svazu bojovníků za svobodu v Jihlavě, zaměstnán byl jako národní správce. Od února 1949 pracoval jako truhlář.

Stanislav Bárta byl členem odbojové skupiny Karla Veselého, která působila od podzimu 1948 do července 1949 v okolí Jihlavy. Pro činnost proti poúnorovému režimu získal akademického sochaře Jaroslava Šlezingera, který byl jeho dlouholetým přítelem. Byl informován o plánu přepadení jihlavské věznice a osvobození politických vězňů. Pomáhal vyrábět a rozšiřovat protistátní letáky.

Stanislav Bárta byl zatčen 30. července 1949. Byl obviněn z trestných činů velezrady a nedokonané úkladné vraždy. Byl souzen v politickém procesu „Veselý, Rod a Tuček“, který se konal 7.–11. února 1950 před Státním soudem v Jihlavě. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí, finančnímu trestu, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Byl vězněn ve věznicích a uranových táborech v Ilavě, Leopoldově a na Příbramsku. V roce 1961 byl podmínečně propuštěn. Všichni odsouzení v procesu Veselý, Rod a Tuček byli rehabilitováni v roce 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 504.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1416 Brno.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Stanislava Bárty.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst II 91/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or IIa 563/49.

Literatura:

  • BOHUŇOVSKÁ, Marie: Zaváté šlépěje. Osud sochaře Šlezingera. Jihlava 2006.
  • HEŘMAN, František: Ráj i peklo. Ateliér IM, Zlín 2000.
  • JIRÁKOVÁ, Lenka: Politická perzekuce a politické procesy na Jihlavsku v letech 1949–1953. Diplomová práce, Technická Univerzita v Liberci, Liberec 2008.

-kj-