Slavnostní prezentace knihy Český a slovenský komunismus (1921-2011)

V rámci slavnostního zahájení VII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel byla v pondělí 25. února 2013 v prostorách Karolina představena kolektivní monografie Český a slovenský komunismus (1921–2011), kterou společně vydaly Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Publikace prezentuje výsledky současného historického výzkumu o vybraných otázkách českého a slovenského komunismu, historii komunistické strany a též o vztahu společnosti ke komunismu. V zastoupení všech autorů promluvili editoři kolektivní monografie Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny a Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů.