Statistiky a seznamy

 » Životopisné medailonky duchovních  » Výstupy k projektu

Věznění řeholnic v českých zemích 1948–1968

Název řádu/kongregace Počet odsouzených sester Počet let trestu
Boromejky (Milosrdné sestry sv. Karla Boromjského) 20 +2 vyšetřovány ve vazbě 102+3 měsíce
Cyrilky ( sestry sv. Cyrila a Metoděje) 1+ 4 vyšetřovány ve vazbě 8
Dominikány (Česká kongregace sester dominikánek) 8 21 a ½ roku
Chudé školské sestry de Notre Dame 6 9 +2 měsíce
Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské 9 56
Milosrdné sestry sv. Kříže 4 10
Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně 20 41+ 2 měsíce
Sekulární institut Schönstattské sestry Mariiny 7 13+9 měsíců
Sestry apoštolátu sv. Františka 17 58 a ½ roku
Sestry Nejsvětější svátosti 1 8
Kongregace Sester Služebnic 1 4
Těšitelky Božského Srdce Ježíšova 1 17
Celkem 95 odsouzeno + 6 prošlo vazbou 349 roků+ 2 měsíce

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Vlček

Statistika perzekuce mužských řádů a kongregací v českých zemích 1948–1964

Řády a kongregace v českých zemích Počet domů r. 1950 Počet členů r. 1949–1950 Počet odsouzených řeholníků 1948–1968 Celková výše trestů v rocích a měsících
Augustiniáni obutí 8 43 10 25 roků+ 3 měsíce
Augustiniáni bosí 1 9
Benediktini 4+fary 72 4 32 roků + 1 doživotí
Cisterciáci 2 13
Dominikáni 6 104 11+1 kněz dominikánský terciář 94 roků
Eucharistiáni 1 10
Františkáni 22 145 36 199 roků+ 9 měsíců
Jezuité 8 217 72+ 2 vstoupili do řádu ve vězení 515 roků+ 8 měsíců
Kalasantini 2 8 1 10 roků
Kapucíni 20 123 22 111 roků+ 4 měsíce
Karmelitáni obutí 1 3 1 3 měsíce
Křížovníci 1+ fary 53 5 36 roků +2 měsíce
Maltézští rytíři 1+fary 7 2 28 roků
Milosrdní bratři 7 65 7 50 roků
Minorité 7 49 3 12 roků
Němečtí rytíři 1 2 1 12 roků
Obláti 1 2 1 2 roky
Pallotini 1 1 4 roky
Petrini 4 41 11 79 roků + 6 měsíců
Piaristé 5 15 3 37 roků+ 8 měsíců
Premonstráti 4+fary 72 40 241 roků+1 měsíc
Redemptoristé 17 238 50+2 odsouzeni podmíněně 298 roků + 8 měsíců
1 doživotí
(3 r.+3 měs. podmíň.)
Salesiáni 12 239 57+2 odsouzeni podmíněně 266 roků+ 8 měsíců
(1 r.+ 8 měs. podmíň.)
Salvatoriáni 4 40 11 44 roků + 1 doživotí
Servité 1 3
Školští bratři 3 17
Těšitelé 6 42 2 4 roky + 6 měsíců
Celkem 149 1633 356 + 4 podmíněně 2108 roků + 6 měsíců
+ 3 doživotí
+ (5 roků + 1 měsíc podmíněně)

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Vlček

Seznamy vězněných řeholníků podle jednotlivých řádů a kongregací

Augustiniáni (10 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Bera Miroslav
Augustin
12.10.1923 Krajský soud v Brně
21.12.1960
Podvracení republiky, pohlavní styk s osobou téhož pohlaví, pohlavní zneužití 7 Bera a spol.
P. Fanfrdla Karel
Ignác
1.1.1893<</td> Krajský soud v Brně
26.9.49
Zpronevěra 2
P. Jančík Florián
Fulgenc
6.1.1912 Krajský soud v Brně
21.12.1960
Podvracení republiky 3 Bera a spol.
P. Gabriel František
Josef
9.10.1906 Krajský soud v Brně
13.–14.3.1961
Podvracení republiky 2 Šesták a spol.
P. Mendl
Vincenc
6.3.1889 Vazba Státního soudu
květen 1950–leden 1951
Velezrada vazba 9 měsíců Mendl a spol.
P. Martinec Josef
Tomáš
4.8.1925 Krajský soud v Brně
13.–14.3.1961
Neoznámení trestného činu 2 Šesták a spol.
P. Papež Josef
Řehoř
25.2.1917 Krajský soud v Brně
21.12.1960
Podvracení republiky 2 a 1/2 Bera a spol.
P. Peška František
Štepán
25.10.1899 Krajský soud v Brně
21.12.1960
Podvracení republiky 2 a 1/4 Bera a spol.
P. Primes Alois
Vojtěch
15.9.1889 Vazba Státní soud
květen 1950–leden 1951
Velezrada vazba 9 měsíců Mendl a spol.
P. Šesták František
Pavel
5.1.1916 Lidový soud Brno
17.3.1955
Nepřátelské jednání proti republice 1 a 1/2
Krajský soud v Brně
13.–14.3.1961
Podvracení republiky 3 Šesták a spol.

Benediktini (4 věznění)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Jedlička Antonín
Metoděj
15.2.1918 Vyšetřovací vazba v Brně
4.4.–20.6.1948
Vazba 3 měsíce
Lidový soud Votice
1957
2
P. Opasek Jan
Anastáz
20.4.1913 Státní soud v Praze
27.11.–2.12.1950
Velezrada špionáž Doživotí Zela a spol.
P. Svozil Václav
Pavel
28.8.1921 Státní soud v Praze
8.–9.10.1952
Velezrada 10 ThDr.Nováček a spol.
P. Unger Adolf
Petr
17.6.1914 Státní soud v Praze
18.9.1951
Velezrada, zpronevěra, podvod, pohlavní styk s osobou téhož pohlaví, rozkrádání národního majetku 20 Unger a spol.

Dominikáni (11 věznených + 1 kněz terciář)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Beneš Jaroslav
Vít
6.10.1912 Krajský soud v Jihlavě
5.6.1953
Sdružování proti republice 8 Poláček a spol
P. Braito Silvestr
Josef
14.6.1898 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada, špionáž 15 Machalka a spol.
P. Bouz Jiljí – terciář 19.4.1900 Státní soud v Praze
21.2.1951
Sdružování proti státu 2 a 1/2
P. Dacík Vincenc
Reginald
2.10.1913 Státní soud v Praze
14.–16.8.1951
Velezrada, vyzvědačství 19 Valena a spol.
P. Dubský Ludvík
Jiljí
15.4.1918 Vyšší vojenský soud v Trenčíně
21.1.1954
Sdružování proti republice 5 a 1/2 Kolmačka a spol.
P. Habáň Petr
Metoděj
11.9.1899 Státní soud v Praze
23.–24.9.1948
Přípravy úkladů o republiku 2 Slezák a spol.
Státní soud v Praze
20.10. 1952
Neoznámení trestního činu velezrady a vyzvědačství 4
P. Hutař Alfons
Václav
18.8.1896 Státní soud v Praze
21.1.1950
Sdružování proti státu, pobuřování proti republice, velezrada 8
P. Krejčí Jaroslav
Valentin
14.6.1917 Státní soud v Praze
24.11.1950
Sabotáž 6 (3)
P. Marek Alois
Dominik
24.1.1917 Krajský soud Hradec Kralové
31.5.1961
Podvracení republiky 4
P. Michálek František
Bernard
31.3.1913 Krajský soud v Hradci Králové
27.6.1963
Podvracení republiky 2 Michálek a spol.
P. Veselý Jiří
Maria
15.11.1908 Vazba Státní soud v Praze
12.9.1949–18.12.1949
Vazba 3 měsíce
P. Zemek Antonín
Jakub
15.5.1914 Krajský soud v Brně
23.–24.9.1948
Přípravy úkladů o republiku, vojenská zrada 18 Zemek a spol.

Františkáni (36 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Bárta Josef Jan
Baptista
18.3.1921 Státní soud v Praze
28.10.–1.11. 1952
Velezrada 20 Bárta a spol.
Fr. Čech Metoděj 27.2.1900 Krajský soud v Českých Budějovicích
21.12.1950
Šíření poplašných zpráv 8 měsíců
Dušek Jan 7.5.1933 Státní soud v Praze
12.–13.8.1952
Sdružování proti státu 2 Kašpar a spol.
P. Hanuš Bohuslav
Titus
27.10.1924 Krajský soud v Praze
30.11.–1.12. 1961
Podvracení republiky 4 a 1/2 Řezníček a spol.
Fr. Hlaváč Václav
Romuald
7.10.1900 Krajský soud v Českých Budějovicích
4.4.1950
Napomáhání k neoprávněnému opuštění republiky 7 měsíců Jelšík a spol.
P. Husek Josef
Vít
2.2.1923 Vyšší vojenský soud Praha
5.11.1953
Velezrada 8 Husek a spol.
P. Janča Rudolf
Remigius
14.9.1919 Krajský soud v Českých Budějovicích
17.–19.9.1953
Velezrada 9 A. Jarolímek a spol.
P. Jelšík Karel
Fabián
1.4.1917 Krajský soud v Českých Budějovicích
4.4.1950
Napomáhání k neoprávněnému opuštění republiky 1 Jelšík a spol.
P. Juřík František
Stanislav
18.9.1909 Státní soud v Praze
17.8.1950
velezrada 14 Juřík a spol.
Kaňák Štěpán 16.9.1934 Státní soud v Praze
12.–13.8.1952
Sdružování proti státu 1 a 1/2 Kašpar a spol.
Kejdan Pavel 3.1.1932 Krajský soud v Praze
30.11.–1.12. 1961
Podvracení republiky 3 (2) Řezníček a spol.
Khodl Alois 25.11.1934 Státní soud v Praze
12.–13.8.1952
Sdružování proti státu 2 Kašpar a spol.
P. Kolek Karel
Bartoloměj
16.7.1917 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Sdružování proti republice 2 Koseček a spol.
P. Kopecký Miroslav
Anselm
16.12.1924 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Sdružování proti republice 4 a 1/2 Koseček a spol.
P. Koseček František
Tomáš
18.6.1917 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Velezrada 6 Koseček a spol.
P. Kovařík Karel
Efrem
16.4.1924 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Sdružování proti republice 3 a 1/2 Koseček a spol.
P. Kubíček František
Inocenc
2.10.1913 Krajský soud v Jihlavě
25.–27.3.1953
Velezrada, vyzvědačství 22 A.Dvořák a spol.
P. Kunčar Bohumil
Šebestián
24.5.1917 Krajský soud v Českých Budějovicích
několik měsíců v roce 1950 ve vazbě
P. Mareček Vojtěch
Řehoř
25.8.1924 Vyšší vojenský soud Praha
2.4.1954
Sdružování proti republice, pokus zmaření úředního rozhodnutí 3
Marek Jan 9.10.1924 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Sdružování proti republice 4 Koseček a spol.
P. Mazanec Josef
Jiří
5.12.1925 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Velezrada 5 Koseček a spol.
P. Mitošinka Emil
Benvenut
13.12.1924 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Velezrada 5 Koseček a spol.
P. Moc Jaroslav
Alois
16.8.1918 Státní soud v Praze
10.1.1950
Pobuřování proti republice 7
P. Podlaha Antonín
Jan
2.7.1921 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Sdružování proti republice 3 Koseček a spol.
P. Řechka Jindřich
Vladimír
23.6.1923 Státní soud v Praze
19.1.1950
Pobuřování 2
P. Řezníček František
Metoděj
12.7.1902 Krajský soud v Praze
30.11.–1.12. 1961
Podvracení republiky 6 Řezníček a spol.
P. Říský Drahoslav
Bernard
23.9.1925 Státní soud v Praze
12.–13.8.1952
velezrada 12 Kašpar a spol.
P. Smištík František 4.10.1924 Krajský soud v Praze
30.11.–1.12. 1961
Podvracení republiky 5(4) Řezníček a spol.
P. Šamárek Stanislav
Norbert
8.5.1924 Vyšší vojenský soud Praha
5.11.1953
Velezrada 6 Husek a spol.
P. Šimčík Josef 26.8.1906 Krajský soud v Praze
30.11.–1.12. 1961
Podvracení republiky, ohrožení státního tajemství 6 a 1/2 Řezníček a spol.
P. Šťastný Bedřích
Tadeáš
5.3.1918 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Sdružování proti republice, rozkrádání národního majetku 4 Koseček a spol.
P. Štětina František
Florián
23.12.1925 Vyšší vojenský soud Praha
26.–28.1.1954
Sdružování proti republice 4 a 1/2 Koseček a spol.
P. Tobola Jaroslav
Ambrož
28.1.1910 Ve vazbě v Jihlavě
15.5.1952 –14.3.1953
Vazba 10 měsíců
14.3.1953 ve vazbě zemřel
Poláček a spol
P. Trojan Ladislav
Kosmas
27.6.1912 Krajský soud v Praze
30.11.–1.12. 1961
Podvracení republiky, ohrožení státního tajemství 5 (4) Řezníček a spol.
P. Urban Josef Jan
Evangelista
20.2.1901 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada, špionáž 14 Machalka a spol.
P. Zlámal Vojtěch
Aleš
28.9.1924 Státní soud v Praze
16.1.1950
Pobuřovnání proti republice 1 a 1/2
Krajský soud v Praze
30.11.–1.12. 1961
Podvracení republiky 6 Řezníček a spol.

Jezuité (74 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
Adámek Otakar 12.9.1933 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Podvracení republiky 2 Zgarbík a spol.
P. Babíček František 28.4.1915 Státní soud v Praze
15.9.1950
Velezrada 10
Bláha František 30.12.1933 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Podvracení republiky 7 Zgarbík a spol.
P. Brtva Miroslav 13.10.1928 Krajský soud Praha
28.4.1960
Podrvracení republiky 4 a 1/2 Kolář a spol.
Březina Jaroslav 30.4.1927 Krajský soud v Brně
20.5.1960
Podvracení republiky 3 Březina a spol.
P. Böhm Josef 16.7.1922 Nejvyšší soud
16.–17.12. 1955
Velezrada 8 Joch a spol.
Coufal Lihhart 4.1.1934 Krajský soud v Brně
31.3.–1.4.1960
Podvracení republiky 2 a 1/2 Sitkey a spol.
P. Cukr Josef 3.1.1917 Státní soud v Praze
5.12.1952
Vyzvědačství, neoznámení trestného činu 11
P. Čáp Vladimír 13.3.1914 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 10 Zgarbík a spol.
P. Dlugi Alois 22.5.1925 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 10 Zgarbík a spol.
P. Dománek Karel 16.8.1911 Krajský soud v Praze
12.4.1957
Podvracení republiky 2 a 1/2 Formánek a spol.
P. Dušek Rudolf 20.11.1917 Státní soud v Praze
17.–18.1.1951
Velezrada, vyzvědačství 12 Kocábek a spol.
Flamík František 5.3.1915 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 9 Zgarbík a spol.
P. Formánek Jan 23.2.1917 Krajský soud v Praze
12.4.1957
Podvracení republiky 4 a 1/2 Formánek a spol.
P. Havelka Stanislav 10.11.1918 Krajský soud v Brně
7.12.1955
Velezrada 8
P. Hipsch Leo 10.4.1914 Krajský soud v Ostravě
20.3.1956
Velezrada, maření dozoru nad církvemi 7 Hipsch a spol.
P. Hladiš Josef 11.2.1932 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Podvracení republiky 5 Zgarbík a spol.
P. Hlubek Antonín 20.4.1921 Krajský soud v Ostravě
26.1.1956
Velezrada, maření dozoru nad církvemi 8 Hlubek a spol.
P. Holas Antonín 12.2.1926 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 13 Zgarbík a spol.
P. Horský Vojtěch 7.10.1926 Krajský soud v Ostravě
26.1.1956
Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi 5 Hlubek a spol.
P. Chromeček Jan 27.7.1932 Krajský soud v Brně
31.3.–1.4.1960
Podvracení republiky 4 a 1/2 Sitkey a spol.
P. Jedlička František 1.10.1922 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 9 Zgarbík a spol.
P. John Čeněk 28.3.1915 Vězněn 1953–1954 1
Fr. Joch Jaroslav 20.11.1918 Nejvyšší soud
16.–17.12. 1955
Velezrada, Ohrožení státního tajemství 6 Joch a spol.
P. Just Josef 17.2.1896 Státní soud v Praze
1.8.1950
Pobuřování 2
P. Kajpr Adolf 5.7.1902 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada, špionáž 12
zemřel ve vězení 13.9.1959
Machalka a spol.
Kolář Vladimír 15.4.1928 Krajský soud Praha
11.10.1955
Sdružování proti republice 3,5
Krajský soud Praha
28.4.1960
Podrvracení republiky 5 Kolář a spol.
P. Konečný František 24.8.1910 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 9 Zgarbík a spol.
P. Krásenský František 15.8.1925 Městský soud v Praze
26.–27.4.1960
Podvracení republiky 2 Nevtípil a spol.
P. Kovář Bohumil 20.9.1921 Krajský soud v Hradci Kralové
11.–12.5.1960
Podvracení republiky 3 Plaček a spol.
P. Krejčiřík Antonín 28.6.1933 Státní soud v Brně
15.–16.7.1952
Velezrada 7 Kunčík a spol.
P. Kučera František 8.9.1913 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 16 Zgarbík a spol.
P. Litva Alois 20.6.1912 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 13 Zgarbík a spol.
P. Měsíc František 2.12.1933 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 8 Zgarbík a spol.
P. Mikulášek František 24.4.1913 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada 9 Machalka a spol.
P. Nosek Martin 15.7.1916 Státní soud v Praze
15.12.1949
Velezrada 7
P. Nevtípil Jan 5.3.1921 Městský soud v Praze
26.–27.4.1960
Podvracení republiky 3 Nevtípil a spol.
P. Ondřej Vojtěch 16.4.1924 Krajský soud v Ostravě
26.1.1956
Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi 6 Hlubek a spol.
P. Osvald Andrej 9.5.1925 Krajský soud v Ostravě
5.1.1956
Sdružování proti republice 4 Pavlík a spol.
P. Ovčačík Vlastimil 28.12.1929 Krajský soud v Brně
20.5.1960
Podvracení republiky 1 a 1/2 Březina a spol.
Palacký Jan 21.12.1937 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Podvracení republiky 4 Zgarbík a spol.
P. Pavlík Jan 23.10.1920 Krajský soud v Ostravě
5.1.1956
Velezrada, maření dozoru nad církvemi 10 Pavlík a spol.
P. Peroutka Stanislav 21.9.1933 Krajský soud v Brně
31.3.–1.4.1960
Podvracení republiky 5 Sitkey a spol.
P. Pešek Vojtěch 28.6.1910 Krajský soud v Hradci Kralové
11.–12.5.1960
Podvracení republiky 4 Plaček a spol.
P. Pevný František 16.2.1921 Státní soud v Brně
28.–29.6.1949
Velezrada 12 Kostruch a spol.
P. Pilík Jaroslav 26.9.1926 Státní soud v Brně
27.–29.9.1951
Velezrada 16 Pilík a spol.
P. Pitrun Bernard 6.9.1908 Krajský soud v Brně
11.8.1960
Podvracení republiky 2
P. Pitrun Václav 19.8.1913 Krajský soud v Hradci Kralové
11.–12.5.1960
Podvracení republiky 4 Plaček a spol.
P. Plaček Bohumil 21.10.1911 Krajský soud v Hr .Králové
11.–12.5.1960
Podvracení republiky 4 Plaček a spol.
P. Pól Stanislav 31.3.1922 Vyšší vojenský soud v Trenčíně
21.1.1954
Sdružování proti republice 5 Kolmačka a spol.
P.Pospíšil Jan 10.12.1920 Městský soud v Praze
26.–27.4.1960
Podvracení republiky 2 Nevtípil a spol.
P. Ráček Blažej 3.2.1884 Krajský soud v Brně
12.7.1960
Podvracení republiky 2 a 1/4 Ráček a spol.
P. Raška Alois 1.6.1910 Státní soud v Praze
5.5.1950
Pobuřování proti republice 2
P. Richter Stanislav 10.11.1923 Vyšší vojenský soud v Trenčíně
21.1.1954
Neoznámení trestného činu 2 a 1/2 Kolmačka a spol.
P. Rybář Jan 16.7.1931 Krajský soud v Ostravě
14.7.1960
Podvracení republiky 2
Fr. Sedlák Jan 6.8.1902 Krajský soud v Brně
12.7.1960
Podvracení republiky 1 Ráček a spol.
P. Sitkey Juraj 23.4.1915 Krajský soud v Brně
31.3.–1.4.1960
Podvracení republiky 7 Sitkey a spol.
Fr. Slezák Pavel 18.6.1905 Městský soud v Praze
26.–27.4.1960
Podvracení republiky 1 Nevtípil a spol.
P. Slavík František 7.7.1921 Krajský soud v Hradci Kralové
11.–12.5.1960
Podvracení republiky 3 Plaček a spol.
P. Stejskal Felix 21.5.1900 Státní soud v Praze
6.–8.2.1951
Neoznámení trestného činu 2 Zouhar a spol.
P. Stork Alois 16.5.1878 Krajský soud v Brně
12.7.1960
Podvracení republiky 2 a 1/2 Ráček a spol.
P. Sukop Josef 9.2.1913 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 14 Zgarbík a spol.
P. Ševela Karel 6.2.1909 Krajský soud v Hradci Kralové
11.–12.5.1960
Podvracení republiky 3 a 1/2 Plaček a spol.
P. Šilhan František 7.1.1905 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada, špionáž 25 Machalka a spol.
P. Šital František 8.1.1905 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 11 Zgarbík a spol.
P. Šupa Karel 19.2.1912 Krajský soud Ústí nad Labem
10.2.1955
Velezrada 8
P. Švestka Václav 18.9.1921 Krajský soud v Ostravě
5.1.1956
Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi 7 Pavlík a spol.
Uhlíř Václav 27.9.1933 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 7 Zgarbík a spol.
Vančura Jaroslav 9.9.1928 Ns
4.11.1955
Velezrada, ohrožení státního tajemství, Nadržování 8 (6)
P. Vaněčka Josef 10.3.1912 Krajský soud v Hradci Kralové
11.–12.5.1960
Podvracení republiky 4 Plaček a spol.
P. Vašíček Rudolf 31.10.1913 Státní soud v Praze
28.7.1950
Pobuřování proti republice, vzbouření, šíření poplašné zprávy 4 a 1/2
Státní soud v Brně
21.3.1952
Velezrada 18 Davídek a spol.
P. Vedral Antonín 27.12.1934 Městský soud v Praze
26.–27.4.1960
Podvracení republiky 1 a 1/2 Nevtípil a spol.
P. Vojtek František 4.10.1911 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 12 Zgarbík a spol.
P. Weichsel Karel 15.11.1923 Krajský soud v Ostravě
20.3.1956
Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi 3 a 1/2 Hipsch a spol.
P. Zgarbík Antonín 27.8.1913 Krajský soud v Ostravě
7.–21.3.1960
Velezrada 16
zemřel ve vězení 22.1.1965
Zgarbík a spol.
P. Zubek Rudolf 13.4.1925 Krajský soud v Ostravě
5.1.1956
Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi 6 Pavlík a spol.

Kalasantini (1 vězněný)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Čevela Alfons 1.8.1913 Okresní soud v Brně
15.6.1950
Smilstvo, přestupek proti mravopočestnosti 2(4)

Kapucíni (22 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Bartoň Josef
Bernard
4.1.1920 Vyšší vojenský soud v Trenčíně
24.6.1954
Sdružování proti republice 2
P. Basler Jindřich
Optát
18.3.1917 Vazba Krajský soud v Chebu
2.9.1948 –11.2.1949
Vazba 6 měsíců Basler a spol.
P. Cihlář Josef
Aleš
29.6.1914 Krajský soud v Plzni
13.8.1954
Velezrada 12
P. Frgal Karel
Ondřej
24.10.1908 Státní soud v Praze
14.12.1949
Velezrada 12 Frgal a spol.
P. Hajtmar Antonín
Oldřich
1.7.1917 Státní soud v Praze
4.1.1950
Pobuřování proti republice 2
P. Hořín Josef
Fidél
18.3.1904 Ve vyšetřovací vazbě
od 2.9.1949 až leden 1950
Vazba 5 měsíců Sovadina a spol.
P. Kindermann Emanuel
Ezechiel
28.2.1911 Státní soud v Praze
23.2.1950
Pobuřování proti republice 2
P. Konečný Alois
Josafat
4.5.1909 Státní soud v Praze
14.12.1949
Sdružování proti státu, neoznámení tr.činu 2 a 1/2 Frgal a spol.
Fr. Kvíčala Stanislav
Prokop
6.5.1902 Vazba Krajský soud v Chebu
od 2.9.1948 do 11.2.1949
Vazba 6 měsíců Basler a spol.
P. Mayer Jakub
Marek
13.8.1913 Maření dozoru nad církvemi
P. Petěrka František
Klérus
29.7.1914 Státní soud v Praze
22.9.1950
Příprava úkladů o republiku, rušení obecného míru 3
Fr. Petr Vojtěch
Maxmilián
10.2.1929 Krajský soud v Ostravě
2.9.1961
Podvracení republiky 4 Sládek a spol.
P. Petružela František
Anicet
14.8.1914 Státní soud v Praze
28.12.1949
Pobuřování proti republice 2
P. Podhorný Josef
Theofil
16.5.1915 Ve vyšetřovací vazbě
od 2.9.1949 až leden 1950
Vazba 5 měsíců Sovadina a spol.
P. Pouchlý František
Basil
15.6.1913 Státní soud v Praze
12.9.1950
Vyzvědačství 18
P. Sasínek Pavel
Kajetán
11.11.1920 Krajský soud v Ostravě
2.9.1961
Sdružování proti republice, podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi 3 Sládek a spol.
P. Sládek Josef
Metoděj
17.2.1924 Krajský soud v Ostravě
2.9.1961
Sdružování proti republice, podvracení republiky 7 Sládek a spol.
P. Sovadina František
Agathangel
10.2.1912 Státní soud v Praze Účastenství na zločinu nedokonaného neoprávněného opuštění území republiky, nadržování zločincům ukrýváním 4 Sovadina a spol.
P. Sršeň Stanislav
Pacifik
7.11.1925 Krajský soud v Ostravě
2.9.1961
Sdružování proti republice, podvracení republiky 5 Sládek a spol.
P. Svatek Václav
Eliáš
12.11. 1914 Krajský soud v Jihlavě Velezrada, vyzvědačství 18 A.Dvořák a spol.
P. Vícha Jiří Jan
Evangelista
12.6.1923 Krajský soud v Ostravě
15.–25.7.1961
Velezrada 14 Neuwirth a spol.
Fr. Zrebený Rajmund
Albín
17.6.1915 Státní soud v Praze
28.1.1950
Nadržování zločincům ukrýváním 10 měsíců Sovadina a spol.

Karmelitáni (1 vězněný)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Valena Antonín
Prokop
28.5.1902 Okresní soud v Dačicích
24.3.1949
Zneužití úřadu duchovního 1 měsíc

Křížovníci s červenou hvězdou (5 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Kučera František 1.10.1920 Krajský soud Brno
18.2.1959
Pomoc k trestnému činu opuštění republiky 20 měsíců
P. Rákosník Bohumír 16.7.1917 Státní soud v Praze
3.10.1950
Velezrada 13 Bouček a spol.
P. Schneider Václav 9.2.1915 Státní soud v Praze
2.10. 1951
Velezrada 6
P. Sirový Ladislav 27.6.1918 Státní soud v Praze
20.12.1949
Hanobení spojeneckého státu 2 a 1/2
P. Šebesta Josef 28.1.1919 Krajský soud Karlovy Vary
18.8.1953
Velezrada 13 (10) Šebesta a spol.

Maltézští rytíři (2 věznění)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Pícha Vladimír 10.1.1913 Státní soud v Praze
23.–25.1.1951
Velezrada, vyzvědačství zpronevěra 20 Pícha a spol.
P. Voráček Antonín 20.6.1889 Krajský soud v Č.Budějovicích
15. a 27.3.1954
Vyzvědačství neoznámení trestného činu 8

Milosrdní bratři (7 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
Fuchs Josef
Šebestián
10.3.1903 Státní soud v Praze
2.8.1950
Velezrada 10
Hányš Vladimír
Longinus
18.7.1914 Státní soud v Praze
16.5.1951
Velezrada, vyzvědačství 7 Vrbík a spol.
Hartl Josef
Faustin
7.12. 1898 Státní soud v Brně
15.10.1948
Úklady o republiku vojenská zrada 15
zemřel v lednu 1952 ve vězení
Hartl a spol.
Kleveta František
Meinard
13.10. 1913 L. s. Prostějov
1958
4
Pechal František 1.11.1912 Okresní soud v Novém Městě nad Metují
1.4.1952
Rozkrádání národního majetku 2
Šulc Václav
Celestin
24.7.1891 Vazba
listopad 1950 – 2.květen 1951
Vazba 6 měsíců
zemřel ve vězeňské nemocnici 2.5.1951
Vrbík a spol.
Vrbík Josef
Dismas
5.9.1908 od září 1948 – únor 1948 6 měsíců vazba Hartl a spol.
Státní soud v Praze
16.5.1951
Velezrada, vyzvědačství 12 Vrbík a spol.

Minorité (3 věznění)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Cidlík Alois
Jiljí
25.3.1919 Krajský soud Hradec Kralové
20.9.1961
Podvracení republiky 2 a 1/2 Vido a spol.
P. Škrdlík František
Norbert
26.7.1910 Krajský soud v Brně
17.1.1961
Podvracení republiky 6 (4)
P. Vido Julius Krajský soud Hradec Kralové
20.9.1961
Podvracení republiky 3 a 1/2 Vido a spol.

Němečtí rytíři (1 vězněný)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Stuchlík Jindřich 22.3.1913 Státní soud v Praze
25.–26.2.1952
Velezrada 12 Witková a spol.

Obláti (1 vězněný)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Hahner Karel 21.8.1900 St. soud v Praze
12.12.1949
Sdružování proti státu 2 Blechová a spol.

Pallotini (1 vězněný)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Hanovský Antonín 11.5.1904 Státní soud v Praze
17.1.1950
Neoznámení trestného činu 4

Petrini (11 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Gottfried Jaroslav
Ignác
11.3. 1921 Krajský soud v Českých Budějovicích
29.9.1961
Podvracení republiky 2 a 1/2 Marouš a spol.
P. Javůrek Antonín 31.1.1921 Vyšší vojenský soud v Praze
30.–31.12.1953
Velezrada 7
P. Kadaník Jaroslav
Antonín
1.5.1895 Krajský soud v Jihlavě
20.11.1953
Velezrada 10
P. Karvan František 9.5.1927 Krajský soud v Českých Budějovicích
29.9.1961
Podvracení republiky 4 Marouš a spol.
P. Kobza Josef 27.2.1921 Vyšší vojenský soud v Praze
28.–30.10. 1953
Sdružování proti republice 2 Pokorný a spol.
P. Kourek Jaroslav
Alois
18.4.1912 Krajský soud v Plzni
29.12.1953
Sdružování proti republice 2
P. Krahulík Tadeáš Jan 10.1.1920 Státní soud v Praze
17.8.1949
Velezrada 5
P. Nečas Karel
Metoděj
7.10.1913 Státní soud v Brně
14.–16.3.1951
Velezrada 10 Krček a spol.
P. Ondok Josef
Petr
2.9.1926 Státní soud v Praze
28.10.–1.11. 1952
Velezrada 17 Bárta a spol.
Lidový soud Hlohovec 23.1.1960 Násilí na veřejném činiteli 2
P. Svobodník Miloš
Klement
21.9.1921 Krajský soud v Praze
29.1.1953
Neoznámení tr.činu, sdružování proti republice, pohlavní zneužití, ohrožení státátního tajemství 8
P. Vích František
Martin
12.6.1921 Ns
18.–19.12. 1953
Pomoc k velezradě, neoznámení trestního činu 10 Sasina a spol.

Piaristé (3 věznění+ 1 vyšetřován na svobodě)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Opěla Bohuslav 1.11.1913 Vyšetřován na svobodě Amnestován
P. Poláček Zdeněk Vojtěch 29.4.1920 Krajský soud Jihlava
5.6.1953
Zpronevěra, sdružování proti rebublice 7 a 1/2 Poláček a spol.
Krajský soud Brno
12.8.1959
Podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi, pokus trestního činu nadržování 4 Poláček a spol.
P. Stříteský František
Ambrož
9.12.1912 Státní soud v Praze
9.–11.10.1950
Velezrada 25 Stříteský a spol.
P. Vomáčka Jan 12.12.1916 Státní soudv Praze
7.8.1950
Popuzování 14 měsíců

Premonstráti (40 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Barták Stanislav
Ludolf
3.1.1915 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Neoznámení trestního činu 2 Machalka a spol.
P. Brynich Rudolf
Zdeněk
10.9.1903 Krajský soud v Plzni
24.4.1958
Podvracení republiky 3 Brynich a spol.
P. Burda Karel 24.7.1919 Krajský soud v Jihlavě
7.–9.7.1958
Podvracení republiky 3 Voves a spol.
Chmelař Jan 31.1.1931 Krajský soud v Jihlavě
7.–9.7.1958
Podvracení republiky 1 Voves a spol.
P. Jarolímek Bohuslav
Stanislav
14.1.1900 Státní soud v Praze
27.11.–2.12.1950
Velezrada špionáž 20
zemřel ve vězeňské nemocnici 31.1.1951
Zela a spol.
P. Kabelka Dobroslav
Marian
22.4.1929 Krajský soud v Brně
25.1.1958
Podvracení republiky 1 a 1/2 Kratochvíla a spol.
P. Kára Václav
Josef
28.9.1913 Krajský soud v Praze
21.10.1958
Podvracení republiky 3 a 1/2 Kára a spol.
P. Kratochvíla Pavel
Josef
14.4.1924 Krajský soud v Brně
25.1.1958
Podvracení republiky 3 a 1/2 Kratochvíla a spol.
P. Kofroň Vlastimil
Gabriel
10.5.1922 Státní soud v Brně
20.–21.1.1949
Pobuřování 8 měsíců Štěpánek a spol.
Krajský soud v Jihlavě
7.–9.7.1958
Podvracení republiky 4 Voves a spol.
Krajský soud v Českých Budějovicích
29.9.1961
Podvracení republiky, rozkrádání majetku v socialistickém zřízení 4 Marouš a spol.
Lízal Norbert
Bohumil
7.3.1928 Krajský soud v Brně
25.1.1958
Podvracení republiky, ohrožení státního tajemství 4 Kratochvíla a spol.
P. Mácha Josef
Štěpán
12.4.1916 Okresní soud v Českých Budějovicích
1952
Pobuřování, útok proti skupině obyvatel, hanobení spojeneckého státu 3
Okresní soud v Písku
22.12.1962
Pobuřování 2
P. Machalka Augustin
Antonín
14.9.1906 Státní soudv Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada špionáž 25 Machalka a spol.
P. Malík Ludvík
Česlav
20.7.1922 Krajský soud v Brně
25.1.1958
Podvracení republiky 3 Kratochvíla a spol.
P. Mokrý Oldřich
Reginald
26.7.1915 Krajský soud Ústí nad Labem
12.6.1955
Velezrada 8
P. Němčanský Bohuslav
Bohumil
16.11.1909 Státní soud v Praze
28.10.–1.11. 1952
Velezrada, vyzvědačství 20 Bárta a spol.
P. Němeček Zděněk 1928 Krajský soud v Brně
25.1.1958
Podvracení republiky 2 a 1/4 Kratochvíla a spol.
P. Neubauer Jindřich
Jan
17.4.1911 Ms. v Praze
13.4.1960
Podvracení republiky, zkrácení daně z příjmu obyvatelstva 1,5 ( 2,5)
Nosek Jiří 1.2.1933 Krajský soud v Jihlavě
7.–9.7.1958
Podvracení republiky 7 měsíců Voves a spol.
P. Orosz František
Vladimír
25.12.1924 Krajský soud v Brně
25.1.1958
Podvracení republiky 2 Kratochvíla a spol.
P. Petrů Ludvík
Cyril
20.8.1916 Státní soud v Brně
15.–17.6.1949
Velezrada 10 Krumpholc a spol.
P. Pikl Václav 1.4.1910 Krajský soud v Jihlavě
7.–9.7.1958
Podvracení republiky 4 Voves a spol.
P. Pitel Josef
Hugo
19.3.1928 Krajský soud v Plzni
24.4.1958
Podvracení republiky 2 a 1/2 Brynich a spol.
P. Pittermann Maxmilián
Prokop
17.8.1890 Okresní soud v Příbrami
1.6.1962
3 a 1/2
P. Zdeněk Tadeáš
Řehák
6.6.1923 Krajský soud v Jihlavě
3.–4.4.1958
Podvracení republiky 4 Volmann a spol.
Sedlák Jan 19.7.1933 Krajský soud v Jihlavě
3.–4.4.1958
Podvracení republiky 1 Volmann a spol.
P. Svatek Jan
Hroznata
18.4.1916 Krajský soud Ústí nad Labem
10.11.1955
Velezrada neoznámení tr.činu velezrady, maření dozoru nad církvemi 12
P. Svoboda Bronislav
Josef
20.4.1916 5 měsíců
P. Šít František
Justin
8.11.1909 Krajský soud v Jihlavě
3.–4.4.1958
Podvracení republiky 4 Volmann a spol.
Škoda Josef 20.1.1933 Krajský soud v Jihlavě
3.–4.4.1958
Podvracení republiky, přestupek proti ochraně tisku 14 měsíců Volmann a spol.
P. Tajovský Vít
Bohumil
3.3.1912 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada špionáž 20 Machalka a spol.
P. Till Arnošt
Alois
26.11.1915 Krajský soud v Brně
28.8.1958
Podvracení republiky 2 a 1/2
P. Tyl Josef
Heřman
31.7.1914 Státní soud v Praze
23.–25.1.1951
Velezrada 12 Pícha a spol.
P. Valášek Jan
Baptista František
10.9.1901 Státní soud v Praze
28.10.–1.11. 1952
Velezrada 13 Bárta a spol.
P. Vitula Vladimír
Metoděj
7.6.1921 Krajský soud v Brně
25.1.1958
Podvracení republiky 2 a 1/2< /td> Kratochvíla a spol.
Vondráček Zdeněk 12.5.1929 Krajský soud v Jihlavě
7.–9.7.1958
Podvracení republiky 1 Voves a spol.
P. Volmann Zdeněk
Lohel
9.6.1894 Krajský soud v Jihlavě
3.–4.4.1958
Podvracení republiky 4 a 1/2 Volmann a spol.
P. Vosmík Antonín 30.4.1912 Krajský soud v Jihlavě
7.–9.7.1958
Podvracení republiky 4 a 1/2 Voves a spol.
P. Voves Josef
Arnošt
21.4.1889 Krajský soud v Jihlavě
7.–9.7.1958
Podvracení republiky 5 Voves a spol.
P. Vozdecký Hugo
Josef
27.9.1920 Státní soud Praha
23.10.1952
Vyzvědačství, velezrada 13 Burian a spol.
Zach Vladimír 14.3.1933 Krajský soud v Jihlavě
5.–7.3.1958
Podvracení republiky 2 Zach a spol.

Redemptoristé (50 vězněných+ 2 odsouzeni podmíněně)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Adámek Jarolím 14.2.1915 Městský soud v Praze
27.–28.12. 1961
Podvracení republiky 4 Holakovský a spol.
P. Adámek Jaroslav 21.7.1914 Krajský soud v Jihlavě
5.7.1953
Sdružování proti republice, zpronevěra 7 Poláček a spol.
Krajský soud v Brně
11.–15.12. 1961
Podvracení republiky, křívé obvinění 4 Nezval a spol.
P. Blesík Jan 23.6.1909 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada, špionáž 10 Machalka a spol.
P. Bombík Josef 26.2.1911 Krajský soud v Ostravě
19.2.1962
Podvracení republiky 6 Fr.Novák a spol.
P. Březina Alois 14.11.1905 Vazba od.11.10.1949
amnestován 25.11.1949
Podvracení republiky Vazba 1,5 měsíce Březina a spol.
P. Cigán Alfons 30.11.1910 Krajský soud v Ostravě
19.2.1962
Podvracení repuliky 8 Fr.Novák a spol.
P. Čelůstka Bohumír 14.3.1913 Krajský soud v Gottwaldově
8.3.1962
Podvracení republiky 5 Hozík a spol.
P. Čichoň Josef 19.5.1915 Krajský soud v Ostravě
19.2.1962
Podvracení republiky 8 Fr.Novák a spol.
P. Daňha Alois 21.6.1908 Krajský soud v Českých Budějovicích
12..–13.12 1961
Podvracení republiky 3 Jaroš a spol.
P. Groz Josef 14.2.1927 Krajský soud v Brně
27.–28.2.1962
Podvracení republiky 14 měsíců Vaněk a spol.
P. Holakovský Václav 9.8.1914 Městský soud v Praze
27.–28.12. 1961
Vyzvědačství, podvracení republiky 12 Holakovský a spol.
P. Hozík Bohumír 12.10.1918 Krajský soud v Gottwaldově
8.3.1962
Podvracení republiky 5 Hozík a spol.
P. Hub Vladislav 13.4.1920 Krajský soud v Brně
27.–28.2.1962
Podvracení republiky 1 a 1/2 Vaněk a spol.
P. Hurina František 11.9.1921 Krajský soud v Ostravě
19.2.1962
Podvracení republiky 8 Fr. Novák a spol.
P. Hynek Josef 7.2.1894 Státní soud v Praze
30.–31.1.1951
Velezrada 12 Pácha a spol.
Okr. s.v Příbrami
24.–26.1. 1962
Spekulace 5 Hynek a spol.
P. Chytil Rudolf 2.3.1910 Okr. s.v Příbrami
24.–26.1. 1962
Spekulace 2 a 1/2 Hynek a spol.
P. Jalovecký Václav 29.9.1900 Státní soud v Praze
21.3.1950
Pobuřování proti republice 2
P. Jaroš Jan 18.1.1909 Krajský soud v Českých Budějovicích
12..–13.12 1961
Velezrada 13 Jaroš a spol.
P. Jedovnický Bohumil 6.11.1911 Krajský soud v Ostravě
20.3.1963
Podvracení republiky 2 roky podmíněně Jedovnický a spol.
P. Jelen Josef 6.2.1921 Státní soud v Praze
18.1.1950
Pobuřování proti republice, hanobení spojeneckého státu 3
P. Jeřábek Vladimír 25.2.1899 Okresní soud v Hranicích
8.3.1949
Pobuřování, šíření poplašné zprávy 4 měsíce Jeřábek a spol.
Krajský soud v Brně
11.–15.12. 1961
Velezrada, vyzvědačství 10 Nezval a spol.
P. Jež Cyril 5.7.1885 Vazba Krajský soud Cheb
od září 1948 – říjen 1948
Vazba 2 měsíce Jež a spol.
P. Julius Josef 27.1.1925 Krajský soud v Plzni
27.3.1958
Podvracení republiky 2 a 1/2 Julius a spol.
P. Kabát Jiří 28.10.1923 Lidový soud v Děčíně
1957
Mravnostní delikt 1 a 1/2
P. Kalous Václav 11.9.1898 Krajský soud v Ústí nad Labem
18.12.1961
Podvracení republiky 2
P. Kostelka Antonín 18.10.1886 Vazba Krajský soud Cheb
od září 1948 – říjen 1948
Vazba 2 měsíce Jež a spol.
P. Krajča Antonín 13.7.1908 Vazba od.11.10.1949
amnestován 25.11.1949
Podvracení republiky Vazba 1, 5 měsíce Březina a spol.
Krajský soud v Gottwaldově
8.3.1962
Podvracení republiky 4 Hozík a spol.
P. Král Václav 27.7.1909 Vazba Krajský soud v Písku
od 28.8.1948-7.1.1949
Zproštěn obžaloby Vazba 4 měsíce Fr. Novák a spol.
P. Kubina Oldřich 17.12.1924 Krajský soud v Gottwaldově
8.3.1962
Podvracení republiky 4 Hozík a spol.
P. Líkař František 24.9.1914 Městský soud v Praze
27.–28.12. 1961
Podvracení republiky 5 Holakovský a spol.
P. Mastyliak Jan 5.11.1911 Státní soud v Praze
31.3.–4.4.1950
Velezrada, špionáž Doživotí Machalka a spol.
P. Miklík Ignác 27.6.1901 Krajský soud v Českých Budějovicích
12.–13.12 1961
Podvracení republiky 8 Jaroš a spol.
P. Nekula Stanislav 12.11.1887 Okresní soud v Hranicích
8.3.1949
Pobuřování 2 měsíce Jeřábek a spol.
P. Nezval František 14.5.1913 Krajský soud v Brně
11.–15.12. 1961
Velezrada, vyzvědačství 15 Nezval a spol.
Státní soud v Praze
7.ledna 1949
Přípravy úkladů o republiku 5 Fr. Novák a spol.
P. Novák Alois 14.7.1910 Krajský soud v Českých Budějovicích
13.8.1958
Ohrožení státního tajemství 4
P. Novák František 11.10.1907 Státní soud v Praze
7.ledna 1949
Přípravy úkladů o republiku 5 Fr. Novák a spol.
Krajský soud v Ostravě
19.2.1962
Podvracení republiky, vyzvědačství 13 Fr.Novák a spol.
P. Novák Václav 29.8.1907 Krajský soud v Ostravě
20.3.1963
Podvracení republiky 15 měsíců podmíněně Jedovnický a spol.
P. Novotný František 14.9.1901 Krajský soud v Brně
11.–15.12. 1961
Velezrada, vyzvědačství 12 Nezval a spol.
P. Okálek Antonín 10.6.1905 Krajský soud v Bánské Bystrici
7.12.1961
Podvracení republiky 2 Konkol a spol.
P. Oktábec Emanuel 30.11.1913 Okresní soud v Příbrami
24.–26.1. 1962
Spekulace 1 Hynek a spol.
P. Polášek František 2.12.1912 Krajský soud v Brně
11.–15.12. 1961
Velezrada 11 Nezval a spol.
P. Prager Antonín 10.3.1919 Krajský soud v Českých Budějovicích
12..–13.12 1961
Velezrada 12 Jaroš a spol.
P.Preis Jindřich 3.7.1919 Krajský soud v Ostravě
19.2.1962
Podvracení repuliky 5 Fr. Novák a spol.
P. Saller Jaroslav 10.5.1925 Lidový soud v Sušici
2.4.1957
Nadržování 1
P. Schneiderka Vítězslav 12.10.1919 Krajský soud v Ostravě
19.2.1962
Podvracení repuliky 3 Fr. Novák a spol.
P. Schuster Jan 12.4.1923 Městský soud v Praze
27.–28.12. 1961
Podvracení republiky 2 Holakovský a spol.
P. Suchomel František 7.11.1893 Krajský soud v Jihlavě
25.–27.3.1953
Velezrada, vyzvědačství 24 A. Dvořák a spol.
P. Štěpánek Bohumil 20.4.1921 Vězněn 1961–1962
P. Urbánek Vladimír 30.4.1923 Krajský soud v Brně
11.–15.12. 1961
Velezrada, vyzvědačství 5 Nezval a spol.
P. Vaněk Břetislav 5.2.1926 Krajský soud v Brně
27.–28.2.1962
Podvracení republiky 2 Vaněk a spol.
P. Vávra Václav 28.9.1925 Krajský soud v Bánské Bystrici
7.12.1961
Podvracení republiky 3 Konkol a spol.
P. Vysloužil Oldřich 23.5.1913 Vězněn 1961–1962
P. Zeman Václav 22.9.1908 Krajský soud v Českých Budějovicích
12..–13.12 1961
Podvracení republiky 4 Jaroš a spol.
P. Zemánek Jan 23.1.1925 Krajský soud v Brně
11.–15.12. 1961
Velezrada, vyzvědačství 12 Nezval a spol.

Salesiáni (57 vězněných + 2 odsouzeni podmíněně)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Baran Petr 8.12.1926 Krajský soud v Ostravě
25.–27.6.1957
Podvracení republiky 1 a 1/2 Frélich a spol.
P. Basovník Vojtěch 14.8.1912 Vyšší vojenský soud Trenčín
25.8.1953
Sdružování proti republice, zneužití náboženské funkce 4
zemřel ve výkonu trestu 17.3.1955
Basovník a spol.
P. Čuřík Jaroslav 17.11.1921 Krajský soud v Uherském Hradišti
12.2.1958
Podvracení republiky 3 Vinklárek a spol.
Dostál Antonín 2.1.1932 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi 6 měsíců podmíněně Polák a spol.
Drábek Josef 5.2.1930 Krajský soud v Brně
31.8.1957
Podvracení republiky 16 měsíců Hynek a spol.
P. Dvořák Antonín 15.5.1907 Krajský soud v Jihlavě
25.–27.3.1953
Velezrada, vyzvědačství 21 A.Dvořák a spol.
P. Dvořák Stanislav 18.12.1912 Krajský soud v Hradci Králové
12.–13.6.1963
Podvracení republiky 2 a 1/2
( 21 měsíců)
Fr. Král a spol.
P. Filipec Václav 12.9.1919 Krajský soud v Olomouci
19.–20.8.1957
Podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi, pokus o opuštění republiky 9
P. Frank Miloslav 27.6.1924 Krajský soud v Olomouci
1.4.–2.4.1957
Podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi 2 Tinka a spol.
P. Frélich Vojtěch 23.4.1914 Krajský soud v Ostravě
25.–27.6.1957
Podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi, zpronevěra 4 a 1/2 Frélich a spol.
P. Freml Josef 11.3.1928 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi 2 a 1/2 Polák a spol.
P. Fuglík Vojtěch 11.3.1920 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi 14 měsíců Polák a spol.
Hankus Bohuslav 25.11.1925 Krajský soud v Ostravě
25.–27.6.1957
Podvracení republiky 21 měsíců Frélich a spol.
P. Hladký Antonín 2.11.1926 Krajský soud v Brně
31.8.1957
Podvracení republiky 20 měsíců Hynek a spol.
P. Hnila František 5.11.1916 Krajský soud v Jihlavě
25.–27.3.1953
Velezrada, vyzvědačství 23 A.Dvořák a spol.
P. Honka Josef 8.3.1929 Krajský soud v Olomouci
1.4.–2.4.1957
Podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi 4 Tinka a spol.
P. Hrbatý Eduard 15.8.1923 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi, pobuřování proti republice 2 Polák a spol.
P. Hynek Václav 21.9.1908 Krajský soud v Brně
31.8.1957
Podvracení republiky 3 Hynek a spol.
P. Chudárek Rudolf 10.4.1921 Krajský soud v Olomouci
31.10.1957
Pomoc k velezradě, podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi 13 Tinka a spol.
P. Jurečka František 20.7.1914 Krajský soud v Olomouci
1.4.–2.4.1957
Podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi 3 Tinka a spol.
Kelnar Václav 30.3.1929 Krajský soud v Ostravě
25.–27.6.1957
Podvracení republiky 15 měsíců Frélich a spol.
P. Kopecký Jaroslav 21.4.1924 Krajský soud v Ústí nad Labem
27.–28.1.1958
Podvracení republiky 2 Kubín a spol.
Fr. Kováč Alfons 11.8.1929 Státní soud v Praze
23.–25.1.1951
Velezrada 11 Pícha a spol.
Krátoška Josef 28.2.1929 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi 8 měsíců podmíněně Polák a spol.
P. Krutílek František 26.7.1911 Krajský soud v Praze
20.3.1953
Velezrada, vyzvědačství 13 Krutílek a spol.
Křížek Jan 26.8.1922 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi 6 měsíců Polák a spol.
P. Kubín Josef 13.12.1913 Krajský soud v Ústí nad Labem
27.–28.1.1958
Podvracení republiky 2 a 1/2 Kubín a spol.
P. Lank Jaroslav 27.10.1928 Krajský soud v Ostravě
25.–27.6.1957
Podvracení republiky 2 a 1/2 Frélich a spol.
Lehečka Miroslav 5.10.1931 Krajský soud v Brně
31.8.1957
Podvracení republiky 1 Hynek a spol.
P. Lepařík Josef 20.3.1901 Krajský soud v Olomouci
1.4.–2.4.1957
Podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi 2 Tinka a spol.
P. Manďák Josef 2.2.1924 Krajský soud v Uherském Hradišti
10.7.1958
Podvracení republiky 3
P. Med Oldřich 31.7.1914 Státní soud v Brně
20.–21.1.1949
Sdružování státu nepřátelské 10 měsíců Štěpánek a spol.
P. Mrtvý Václav 1.10.1907 Státní soud v Praze
27.11.–2.12.1950
Velezrada špionáž 15 Zela a spol.
Novosad Jaroslav Vyšší vojenský soud Praha
28.–30.10.1953
Sdružování proti republice 3 Pokorný a spol.
P. Otradovec Ludvík 11.12.1928 Krajský soud v Ostravě
22.11.1955
Sdružování proti republice 4
P. Palásek Stanislav 31.7.1930 Krajský soud v Brně
31.8.1957
Podvracení republiky 1 a ½ Hynek a spol.
P. Pekárek Josef 12.7.1930 Krajský soud v Praze
1958
Podvracení republiky 1 a 1/2 roku
P. Planita Josef 17.8.1927 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi, ohrožení zájmu republiky v cizině 2 Polák a spol.
P. Plhal Ferdinand 3.3.1926 Krajský soud v Brně
31.8.1957
Podvracení republiky 2 a ½ Hynek a spol.
P. Poláček Jaroslav 1.3.1928 Krajský soud v Ostravě
25.–27.6.1957
Podvracení republiky 1 Frélich a spol.
P. Polák Karel 4.2.1913 Vazba
od dubna do listopadu 1950
Vazba
8 měsíců
Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi
Pobuřování proti republice
2 a 1/2 Polák a spol.
P. Rob Jan 17.12.1914 Krajský soud v Praze
14.2.1958
Sdružování proti republice 3 Rob a spol.
Fr. Rychlý Jan 21.1.1933 Krajský soud v Ostravě
25.–27.6.1957
Podvracení republiky 15 měsíců Frélich a spol.
Sláma Emil 22.1.1927 Krajský soud v Jihlavě
25.2.1953
Podvracení republiky 4
P. Smékal Josef 6.6.1921 Krajský soud v Uherském Hradišti
8.4.1957
Pomoc k velezradě 10 O. Smékal a spol.
Krajský soud v Uherském Hradišti
12.2.1958
Podvracení republiky 1 Vinklárek a spol.
P. Škůrka Emil 25.7.1911 Státní soud v Praze
13.1.1950
Pobuřování proti republice 2
Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi, ohrožení zájmu republiky v cizině 3 Polák a spol.
P. Šnajdr Boleslav 29.8.1916 Státní soud v Praze
31.7.1950
Sabotáž 2
Šumník Zdeněk 7.8.1930 Krajský soud v Brně
31.8.1957
Podvracení republiky 2 Hynek a spol.
P. Švec Alois 5.11.1929 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi 1 a ½ Polák a spol.
Švorčík Jindřich 13.7.1926 Krajský soud v Olomouci
24.–27.4.1957
Maření dozoru nad církvemi 1 a ½ Polák a spol.
P. Teplý Václav 18.12.1928 Vyšší vojenský soud Praha
17.–18.10.1955
Velezrada, rozkrádání národního majetku 12
P. Tinka Karel 12.2.1920 Krajský soud v Olomouci
1.4.–2.4.1957
Podvracení republiky,maření dozoru nad církvemi 4 Tinka a spol.
P. Topinka Josef 29.12.1931 Krajský soud v Praze
14.2.1958
Sdružování proti republice 3 Rob a spol.
Kard. Trochta Štěpán 26.3.1905 Ns
22.–23.7.1954
Velezrada, vyzvědačství 25 Trochta a spol.
P. Vinklárek Oldřich 16.9.1920 Krajský soud v Uherském Hradišti
12.2.1958
Podvracení republiky 3 Vinklárek a spol.
P. Vitásek František 15.7.1915 Krajský soud v Ústí n L.
27.–28.1.1958
Podvracení republiky 1 Kubín a spol.
P. Zerzán Josef 30.5.1907 Krajský soud v Ústí nad Labem
27.–28.1.1958
Podvracení republiky 15 měsíců Kubín a spol.
Lidový soud v Mostě
29.8.1960
Urážka veřejného činitele 6 měsíců podmíněně
P. Zmrzlík Alois 16.9.1912 Státní soud v Praze
6.2.–8.2.1951
Velezrada, vyzvědačství 8 Zouhar a spol.
Zuchnický Václav 21.1.1930 Krajský soud v Ostravě
25.–27.6.1957
Podvracení republiky 2 a 1/2 Frélich a spol.

Salvatoriáni (11 vězněných)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Janiš Alfred
Václav
14.2.1910 Státní soudv Praze
7.–8.10. 1949
Vyzvědačství, velezrada Doživotí
Krajský soud v Ostravě
23.11.1961
Neoznámení trestného činu 2
P. Král František
Rafael
20.4.1922 Krajský soud v Brně
17.7.1962
Podvracení republiky 3 Matonoha a spol.
Kvita Albín
Jaroslav
15.5.1915 Vazba
28.6.1961– 10.9.1961
Vazba 2 měsíce
zemřel ve vězeňské nemocnici 10.9.1961
Pustějovský a spol.
Br. Matisko Ladislav
Marek
29.9.1924 Státní soud v Praze
6.9. 1951
Sdružování proti republice 3
P. Matonoha Emil
Kajetán
9.5.1922 K s v Brně
17.7. 1962
Podvracení republiky 4 Matonoha a spol.
P. Pustějovský Antonín
Jiří
29.1.1910 Krajský soud v Ostravě
26.10.1961
Velezrada, pohlavní zneužití, pohlavní styk s osobou téhož pohlaví 13 Pustějovský a spol.
P. Smutek Karel 30.9.1907 Státní soud v Praze
6.10. 1950
Pobuřování proti republice 2 a 1/2
P. Šrahůlek František
Štěpán
5.9.1909 Krajský soud v Ostravě
26.10.1961
Velezrada 8 Pustějovský a spol.
Br. Urbaniec Vilém
Heřman
16.12.1915 Krajský soud v Ostravě
30.1.1963
Podvracení republiky 3 Viačka a spol.
P. Viačka Jiří
Norbert
11.2.1920 Krajský soud v Ostravě
30.1.1963
Podvracení republiky 3 a 1/2 Viačka a spol.
P. Vrážel František
Alfons
9.4.1923 Krajský soud v Ostravě
30.1.1963
Podvracení republiky 2 Viačka a spol.

Těšitelé (2 věznění)

Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové Datum narození Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení Dobová klasifikace trestného činu Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns Skupinový proces
P. Petrák Antonín 25.9.1907 Krajský soud v Praze
21.10.1958
Pomoc k trestného činu podvracení republiky, rozkrádání majetku v socialistickém zřízení 3 Kára a spol.
P. Šimoník Alois 21.2.1920 Vyšší vojenský soud Praha
9.1.1956
Sdružování proti republice, pobuřování 1 a 1/2 Volejníková a spol.

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Vlček