Michal Kubina (1919-1944)

Narodil se dne 1. června 1919 na Slovensku v obci Odorín, okr. Spišská Nová Ves, v rodině Ondreje Kubiny a Marie, rozené Strelné. Byl slovenské národnosti. Po vychození obecné školy odjel do Francie ke studiu učitelského lycea kongregace školských bratří. Ještě před jeho ukončením vypukla 2. světová válka. Přihlásil se a byl odveden do řad čs. zahraniční armády ve Francii. Službu nastoupil dne 20. ledna 1940 jako vojín 6. roty 2. pěšího pluku v jihofrancouzském Agde. S ní se také zúčastnil ústupových bojů v červnu téhož roku. Do Velké Británie dorazil 13. července 1940 na lodi Rod el Farag. Po reorganizaci čs. jednotek v srpnu téhož roku sloužil u 2. pěšího praporu 1. čs. smíšené brigády a následně byl k 1. lednu 1941 zařazen ke 4. rotě. K 28. říjnu 1941 byl povýšený na svobodníka. V té době byla také kladně vyřízena jeho přihláška k letectvu a dne 13. prosince 1941 došlo k jeho přemístění k RAF (imatrikulační číslo 788 226). Vstupní výcvik prodělal na základně ve Wilmslow v britské hodnosti vojína (AC 2). K 13. únoru 1942 byl přemístěn k čs. leteckému depotu v St. Athan a prvního dubnového dne téhož roku povýšen na desátníka. Dne 13. května 1942 byl přemístěn k 1. Signal School (spojovací škole) v Cranwellu a 18. září k 8. Air Gunners School (škole palubních střelců) v Evantonu ve Skotsku, kterou úspěšně ukončil v polovině října téhož roku. Následně ho povýšili do britské hodnosti Sergeant (Sgt.) a současně s tím i do jí odpovídající čs. hodnosti četaře. Vycvičen byl tedy jako palubní radiotelegrafista – palubní střelec (Wireless Operator/Air Gunner). Následovalo krátké přidělení k Čs.vleteckému depotu od 24. října 1942 a dále pokračoval od 16. prosince 1942 zdokonalovacím výcvikem u 7. Signal School RAF a poté k české letce 6. (Coastal) Operational Training Unit (pobřežní operační výcvikové jednotky). Dne 9. května 1943 byl přemístěn k operační 311. čs. bombardovací peruti RAF. V té době byla peruť přidělena k Pobřežnímu velitelství. V dalších měsících se pak účastnil její operační činnosti při protiponorkové obraně Britských ostrovů. Dne 3. října 1944 odstartoval Liberator GR.Mk.V FL937 (PP-K) s posádkou P/O Jaroslava Haly, v níž F/Sgt. Kubina působil jako radiotelegrafista, k protiponorkové hlídce nad Severním mořem. Během ní se jejich letoun střetl s německým dálkovým stíhačem Lt. Peterem Bäthgem. V 15.29 hodin odvysílal Kubina na domovskou základnu zprávu o napadení. V té době byli asi 100 km severozápadně od Stavangeru v jihozápadním Norsku. O šest minut později ve vzdušném souboji zvítězil německý letec, který však vyvázl se zraněním. Zahynulo všech devět příslušníků čs. posádky.

Jiří Plachý

Prameny:

  • Vojenský archiv – Centrální registratura MO SR Trnava, Sbírka kmenových listů, Michal Kubina, nar. 1919.
  • RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 7. díl – Černá kronika československého letectva v RAF 1940–1945. Svět křídel, Cheb 2004, s. 721–722.